Bruk 2

20/8 1717 var dette bruket – ½ l. 4 1/2 mk. s., 1/2 t.maltbygsla frå Johan Madsøn til Lars Nilsson Matre, som var trulova med Sygni Olsdtr. Hosteland. Men 12/11 1717 finn ein dette i tingbøkene: “Stevnet Sygni Olsdtr. for leiemål med udkommanderede soldat Lars Nilsen Hosteland”. Lars hev altso vorte utkommandert til militærtenesta og hev ikkje fenge tid til å gifta seg med Sygni Olsdtr. fyrr han for.

Erik Jonson. Fødestad ukjend, d. 1779. g.m. Kari Monsdtr.., d. 1741.1742 g.m. Kari Fusesdtr. Åsmundsbotten f. 1717, d. 1746.
Gm. Lisbet Matiasdtr. , Nappen frå Gulen. Um dette siste ekteskapet finn ein ikkje noko i kyrkjebøkene for Masfjorden. Men ved skifte etter Erik Jonson 1779 heiter e. Lisbet Matiasdtr. “Enchens Laugverge hendes Broder Anders Matias Hosteland”. Han er frå Nappen og bur på b.nr. 3.
Born: 
a.  Jon f. 1720, g.m. e. Magdeli Mikkelsdtr. Sirset i Lindås. Ved skifte etter Erik Jonsson 1779 er Jon død, men etterlet seg desse born: Elling 22 år, Ola 5 år, Magdeli 13 år og Kari 12 år.
b.  Anna f. 1722, d. 1741.
c.   Mens f. 1724, g.m. e. Kari Knutsdtr. Kordal i Lindås 1760.
d.   Ingrid f. 1728, g.m. Anders Hausson Byrkjeland frå b.nr. 2. Bustad St. Sleire b.nr. 1.
e.   Jetmund f. 1729.
f.    Inga f. 1731. Ved skifte etter faren heiter det: “Gift med Mens Monsen, bor paa gaarden, er død og har efterladt sig en eneste søn Erik Monsen 2 aar”. I kyrkjebøkene fins ikkje noko korkje um giftermålet eller sonen Erik. So Mens Monsson hev nok ikkje butt på Hosteland.
g.   Sygni f. 1734.
h.   Kari f. 1749, g.m. Lars Nilsson Molland på b.nr. 6.
i     Sjur f. 1751.
j.    Marta i 1756. Sjå under nr. 3 her på bruket.
k.   Tor f. 1757.
1.   Jon f. 1758.

14/12 1720 tingl. bygselbrev frå Henning Frimann til Erik Jon­sen på 1½ l. 4 1/2 mk. s., ½ t. 3 k. malt i Hosteland.

Erik Erikson Hosteland, f. 1740 på b.nr. 3, d. 1809.1779 g.m. e. Lisbet Matiasdtr. Hosteland f. 1721, d. 1809.
1780 tingl. bygselbrev frå magister Ludvig Daae til Erik Erik­son på 12 mk. s. “tidligere brugt af Erik Jonsen”. Det er liti skyld uppgjevi på bruket.
1810 tingl. skifte etter Erik Erikson og Lisbet Matiasdtr.

Matias Jensen Holsøy, f. 1764, d. 1811. 1791 g.m. Marta Eriksdtr. Hosteland f. 1756, d. 1797. 1797 g.m. Sygni Matiasdtr. Hosteland, f. 1775 på b.nr. 3. Då ho vart e. vart ho gift på Bauge.
Born:
a.  Rasmus f. og d. 1793.
b.  Erik f. 1794, g.m. Dordi Olsdtr. L. Matre. Bustad der b.nr. 3.
c.   Jon f. 1797, g.m. Dordi Pedersdtr. Kolås 1835. Jon d. i Masfjorden 15/2 1883. Då legdslem.

1789 bygsel ved presten Tuchen som verge for Britha Munte Daae til Matias Jonsen 12 mk. s. “som Erich Erichsen før har brugt Skyldi skal vera større.

Guttorm Ivarson Engesæter, f. i Brekke, d. 14/6 1858, 87 år. g.m. Ingeborg Halvardsdtr. Wergeland f. i Brekke, d. 20/4 1855, 73 år.
Born:
a.  “2 dødfødte Sønner”. 1812.
b.  Ivar f. 1813. Nr. 5 her på bruket.
c.   Halvard f. 1816. Bustad Molland b.nr. 7.
d.   Rasmus f. 1819, d. 17/2 1883. Han var døvstum.
e.   Brita f. 1822, g.m. e.m. Baste Erikson Rambjørg, b.nr. 5.

19/10 1811 bygselbrev frå Chr. Brügger til Guttorm Ivarson Engesæter på “Mathias Jonsens brug” 1 pd. 3 mk. s., 2 1/2 mele malt “godvillig opsagt af Enken”. Her er uppgjevi rette skyldi.

Ivar Guttormson Hosteland, f. 1813, d. 26/4 1892. 28/6 1846 g.m. Kristina Hansdtr. Brügger, Torsvik f. 1827, d. 1/11 1907.
Born: 
a.  Gjert f. 12/7 1847. Nr. 6 her på bruket.
b.  Hans Andreas f. 6/11 1850, g.m. Brita Jetmundsdtr. Hosteland frå b.nr. 8. Bustad Reknes b.nr. 1.
c.   Ingeborg f. 22/9 1853, g.m. Johannes Hansson Daae, Elvik, b.nr. 3.

1838 “Bygselbrev fra organist Dale til Ivar Guttormsen og hans forlovede Christiane Brügger udelukkende paa den betingelse at han sig med Christiane Brügger i ægteskab indlader”. Skyldi er no uppgjevi til 1 bp. 3 mk. s.2 melar 6 k. malt.
12/5 1855, skøyte frå Dale for 750 spdl. “Kaar til sælgeren og hustru”.

Gjert Ivarson Hosteland, f. 12/9 1847, d. 24/7 1931.17/6 1871 g.m. Sygni Arnesdtr. I. Hope f. 7/11 1850 på b.nr. 1, d. 19/1 1941.
Born: 
a.  Kaspar f. 25/2 1872. Nr. 7 her på bruket.
b.  Brita f.3/12 1873, g.m. Ola Larsson Totlandsdal 12/6 1896.
c.   Ida Martina f. 26/6 1876, g.m. Hans Henrikson Wergeland frå Brekke 25/6 1898. Dei budde ei tid på Risnes b.nr. 1. Seinare Robakk pr. Holmestrand.
d.   Arne f.og d. 1879.
e.   Aletta Bertina f. 13/6 1880, g.m. Jonas Gjertson Molland. Sjå Hosteland b.nr. 9.
f.    Jonas f. 22/12 1882, g.m. Gudrun Arnesdtr. Riisnes frå b.nr. 3, 14/4 1908. Jonas agronom frå Vinterlandsbrukskulen, Oslo. Bonde i nærleiken av Holmestrand. Sjå utflytte.
g.   Kristen Andreas f. 20/7 1885, d. 24/4 1907.
h.   Mons f. 20/10 1887, d. 29/1 1888.
i.    Marta f. 31/1 1889. Hushjelp i Bergen.
j.    Gusta Sofia f. 7/6 1811. Hushjelp i Bergen.
k.   Gerhard Sakarias f. 5/9 1893, g.m. Ida Jonson frå Dale i Bruvik. Gerhard er postfullmektig i Bergen.
Deira born:
a.    Geir Arnljot.
b.    Inger.

25/5 1881 tingl. skøyte frå Ivar Guttormson til sonen Gjert for 1600 kr. og kår(800 kr.).

Kaspar Gjertson Hosteland, f. 25/2 1872, (6a) d. 27/7 1954. Gift 22/6 1902 m. Ida Dortea Henriksdtr. Wergeland f. 4/12 1877 i Brekke.
Born:
a.)  Svanhild Kamilla f. 2/5 1903, d. 23/1 1987. G. 22/6 1933 m. Nils Albert Sæverås f. 30/6 1902, d. 12/4 1982. Budde i Sævråsvåg.
Deira born:
a.    Elias Arnljot f. 30/4 1934, g.m. Berit Karin Gladhaug, f. 27/7 1939. 3 born.
b.    Ingrid Kjellaug f. 4/1 1936
c.    Kåre Endre f. 10/10 1937, g. 24/7 1965 m. Solveig Haukås. 3 born. Ekteskapet oppløyst. No sambuar m. Linda Øvretveit f. 13/9 1961. 2 born.
d.    Aud Erna f. 26/4 1939, g. 13/8 1966 m. Egil Eimhjellen. 3 born.
e.    Gunnvor f. 26/6 1942, g. 15/5 1971 m. Asbjørn Voll, f. 29/4 1941.
f.    Håkon f. 21/9 1944, g. 13/7 1974 m. Anbjørg Tveiten f. 1/4 1948.
g.    Halstein Audun f. 24/10 1947, g. 5/7 1975 m. Ingrid Moen f. 5/12 1949. 2 born.
h.   Magnus Asbjørn f. 14/4 1950, g. 4/10 1975 m. Jofrid Sanden f. 27/5 1953. 2 born.
————————————————
b.)  Guttorm f. 19/4 1905. Sjå b.nr. 18, Solvang.
c.)   Henrik Leiv Wergeland f. 25/2 1907. Nr.8 på bruket.
d.)   Lovise Henriette f. 21/6 1908, d. 24/8 1910
e.)   Lovisa Henriette f. 11/9 1910. Sjå b.nr. 22
f.)    Håkon Kåre f. 3/7 1912, d. 5/9 1971. Gift 1942 m. Sara Robson frå Skottland. Ekteskapet oppløyst.
Deira born:
a.    Ida Diana f. 2/6 1945
Håkon attgift 1949 m. Ruth Svingen frå Trondheim. Bustad Vågsbygd.
Deira born:
a.    Thor Kåre f. 4/7 1950, g. 8/12 1973 m. Rita Vassbotn f. 4/8 1953. 2 born.
b.    Steinar f. 2/12 1953, d. 7/8 1985.
c.    Anne Marie f. 2/5 1955, g. 11/10 1980 m. Gunnar Thunestvedt f. 23/5 1950.2 born.
d.    Bjørn Otto f. 17/1 1957, g. 17/2 1979 m. Vivian Svendsen f. 9/5 1958. 2 born.
———————————————–
g.)  Brynhild Svanlaug, f. 6/6 1914, d. 21/11 1983. G. 16/7 1938 m. Frank Johnsen f. 23/4 1910 i Bergen, d. 2/6 1970. Bustad Radøy.
Deira born:
a.    Trygve Nikolai f. 25/9 1942, g.m. Margit Skårnes, f. 25/12 1937. 2 born.
b.    Frida Bjørg f. 19/2 1951, g. 26/2 1974 m. Jørn Kristiansen f. 12/11 1952. 1 barn. Ekteskapet oppløyst. Attgift 26/11 1982 m. Kjell Jonassen f.  22/3 1945.
c.    Harry f. 31/1 1955
————————————————
h.)  Valborg Målfrid, f. 25/10 1915, g. 10/7 1936 m. Bjarne Hjellum, f. 5/12 1909 i Brekke. Bur i Isdalstø.
Deira born:
a.    Solveig Olaug f. 30/10 1938, g. 20/6 1959 m. Egil Fosse, Kvamsvåg. 5 born.
b.    Inga Cora f. 5/2 1942, g.m. Magne Sandstå, Børve, f. 21/11 1935. 5 born.
c.    Olav f. 15/2 1944, g.m. Geerke Liotoe, Celebes, f. 21/12 1942. 3 born.
d.    Bergljot Vigliv f. 17/11 1947, g.m. Greg Cox, Sidney, f. 21/9 1949. 3 born.
e.    Målfrid Gunnbjørg f. 9/2 1950, g. 1/8 1970 m. Roald Lerøy f. 11/12 1948 i Austrheim. 2 born.
————————————————
i.) Drude Harriet f. 23/11 1918, d. 23/2 1983
j.) Harald Magnus f. 2/6 1920, d. 13/12 1991
k.) Kjersti Ingrid f. 2/2 1922, d. 25/9 1989
l.) Ingeborg Konstanse f. 28/10 1923, g.m. Torgeir Døssland f. 12/10 1908, d. 31/8 1969.
m. fosterbarn Ellen Irene Sørensen f. 8/9 1929, g. 31/12 1956 m. Åge Borgen, f. 6/3 1936 i Oslo.
Deira born:
a.    Liv f. 26/8 1950, samb. m. Hans Engzell, f. 4/2 1944 i Sverige. 2 born.
b.    Irene f. 11/7 1957, g. 11/8 1979 m. Geir Juvstad f. 14/3 1953. 2 born.
c.    Reidun f. 31/3 1959, g. 25/11 1982 m. Jan Bradtland f. 29/8 1958.

Skøyte 24/5 1902 frå Gjert Ivarson til sonen Kaspar for 2400 kr og kår.

Henrik Leiv Wergeland, (7c), f. 25/2 1907, g. 17/5 1941 m. Torbjørg Bjåen, f. 2/12 1905 i Bykle i Setesdal.
Born: 
a.  Kaspar Ivar f. 6/4 1942. Nr. 9 her.
b.  Knut Torleiv f. 22/10 1946, g. 17/6 1967 m. Klara Greipsland f. 28/7 1938.
Deira born:
a.   Fred Arne f. 25/11 1977

Kaspar Ivar Wergeland, f. 6/4 1942 (8a) g. 18/7 1970 m. Anne Margrethe Bjerkli f. 7/12 1941 i Rana.
Born: 
a.  Elin Marianne f. 27/5 1971
b.  Randi f. 27/4 1974
c.  Helge f. 6/5 1980
d.  Thomas f. 15/5 1982

Overføringsdokument datert 30/4 1942 og 13/8 1957 frå Kaspar Gjertson til soneson Kaspar Ivar v/verje og overformynderi for 6000 kr og kår.