Bruk 5. Nordli

Ola Åmundson Kvamsdal f. 1801 på b.nr. 3, d. 6/10 1856. 1829 g.m. Siri Monsdtr. Byrkjeland f. 1797 på b.nr. 2, d. 10/5 1870.
Born: 
a.  Mons f. 1829, g.m. e. Siri Åmundsdtr. Duesund, b.nr. 3.
b.  Johanna f. 1830, g.m. e.m. Mons Klausson Kvamsdal frå b.nr. 3, f. 1819. Bustad Haugland, Hordabø.
c.   Åmund f. 1834. Bustad Andvik b.nr. 8.
d.   Brita f. 1836. Bustad Nordland b.nr. 4.
e.   Emanuel f. 1/10 1840. Bustad Sandnes b.nr. 2.
1836 tingl. festesetel frå Klaus Åmundson til broren Ola.

Erik Olsen Eikemo f. 1815, d. 4/11 1905. 19/4 1847 g.m. Anna Klausdtr. Kvamsdal f. 1822 på b.nr. 3, d. 4/8 1906.
Born: 
a.  Klaus f. 28/4 1847. Bustad Bergsvik på eit plass.
b.  Ola, tvillingbror med Klaus. Nr. 3 her i Nordli.
c.   Berta f. 10/9 1849. Bustad St. Sleire b.nr. 2.
d.   Marta f. 17/12 1854, d. 3/9 1946, g.m. Martin Olson Vabu, Liudås. Bustad Vabu.
e.   Martinus f. 19/4 1858, g.m. Johanna Maria Johannesdtr. Rutledal frå Gulen. Bustad på ein gard i Myking.
f.    Olina f. og d. 1863.
g.   Ivar f. 16/6 1865. Bustad på ein gard i Myking.
h.   Ingeborg f. ? 18?. Flytte til Finnmarken. Gift der.

24/10 1857 tingl. festesetel frå Sjur Klausson Kvamsdal til Erik Olson Eikemo på plasset Lien. “Husmanden har ret til høet i Klet­teigen samt ¼ af høet i Utbølien”.

Ola Erikson Kvamsdal f. 29/4 1847, d. 17/11 1926, 22/6 1877 g.m. Elisabet Sjursdtr. Andvik f. 1848 på b.nr. 4, d. 28/10 1920.
Born: 
a.  Erik f. og d. 1878.
b.  Erik f. 20/7 1879. Budde i Haugesund, d. på tur til Syd­ishavet.
c.   Anna f. 23/2 1883. Sjå Byrkjeland b.nr. 3.
d.   Andrea f. 13/5 1887. G. bur i Haugesund.
e.   Sygni f. 15/12 1888. Sjå Byrkjeland b.nr. 3.
28/10 1889 tingl. festesetel frå Klaus Sjurson til Ola Erikson på plasset Lien med rett til utslått på Slettebotten, Gjeilet og Toene.

Kaspar Bertin Klausson Kvamsdal f. 27/9 1894, på b.nr. 3, d. 5/3 1966.17/6 1921 g.m. Anna Larsdtr. Træn frå Voss, f. 4/6 1896, dotter til Lars Larsson.
Born: 
a.  Alfred f. 11/5 1922. Sjå Duesund b.nr. 3.
b.  Kristian f. og d. 1924.
c.   Klaus f. 10/6 1931 Nr. 5 på bruket.
d.   Anny Konstanse f. 22/6 1933.

Kaspar er sjølveigar.

Klaus Kasparson Nordli f. 10/6 1931, g. 8/7 1959 m. Hildegard Kupsch f. 14/12 1926 i Tyskland. Ekteskapet er no oppløyst.
Born:
a.  Owe Wolfgang f. 21/10 1953
b.  Anne Gunn f. 30/3 1960, g. 3/7 1982 m. Øyvind Bjørn Ynnesdal frå Gulen, f. 16/9 1958. Bur i Ynnesdal.
Deira born:
a.    Åse f. 17/3 1983
b.    Unni f. 31/8 1985
c.    Ingve f. 9/1 1987
d.    Egil f. 15/4 1991
c.  Kjell f. 25/7 1963, d. 28/2 1991
d.   Mary Ann f. 10/5 1967, g. 9/5 1987 m. Helge Grimsland, f. 16/9 1964 i Brekke. Bur på bruket.
Deira born:
a.    Kurt Henning f. 6/10 1987
b.    Solveig f. 9/9 1989
c.    Kjell Rune f. 7/2 1991
d.    Marit f. 25/9 1993

Skøyte 3/6 1958 frå Kaspar Kvamsdal til sonen Klaus for kr 8000 – lausøyre kr 4000, og kår.