Bruk 3

– Småhamrane – Boshogen(Braatshaugen)

Bruk 3

Ola Nilsson. Fyrste kona heitte Eldri og andre kona heitte Madeli.
Born: 
a.  Nils f. 1751.
b.  Marita f. 1752.
c.  Anders f. 1753. “Ole og Madlis (?) Søn”. Kan vera feil-skrive for Eldri.
d.  Mons f. 1756.
e.  Anna f. 1758.
f.   Ragnhild f. 1760.

3/10 1752 tingl. bygsel frå Hillebrandt Omsen til Ola Nilsson Kvamsdal på 18 mk. s. i Kvamsdal. Ein må tru at Ola er son til nr. 5 på garden fyrr den var delt i 2 bruk, med di at han vert skreven Kvamsdal då han fær bygsel.

NB. Samstundes med at Ola Nilsson hadde 18 mk., budde fyrst Ola Andersson Lauveidet, so Mons Hansson og so Matias Hansson på hin havlparten av garden. Men so kjem Matias burt frå sin part, og Hans ørkeson fær bygsel på heile garden, tingl. 22/10 1777. Han brukar då garden åleine til 1791.

Åmund Olson Nordland f. 1752 på b.nr. 5, d. 2/9 1836. 1782 g.m. Malena Sjursdtr. Frøyset f. 1758, d. 22/4 1837.
Born: 
a.  Siri f. 1785.
b.  Sjur f. 1788, d. 1789.
c.   Klaus f. 1790. Nr. 3 her på bruket.
d.   Ola f. 1793.
e.   Sigrid f. 1794, g.m. Johannes Sørenson Kvamsdal på b.nr. 2.
f.    Marta f. 1797, g.m. Ola Sjursson Andvik frå b.nr. 4. Bustad Fonnebust i Lindås.
g.   Ola f. 1801. Bustad Lidi under dette bruk. No Nordli.
h.   Johanna f. 1804, g.m. Magne Eriksen Nordland, b.nr. 5.

1791 bygselbrev frå seminarforstander Jon Mariager til Åmund Olsen på 18 mk. s., fyrr brukt av Hans Ørkeson. Han sat sjølv i bygsli på hin halvparten til 1804.

Klaus Åmundson Kvamsdal f. 1790, d. 14/8 1855. 1812 g.m. Ingeborg Monsdtr. Byrkjeland f. 1789 på b.nr. 2, d. 23/5 1869.
Born: 
a.  Sjur f. 1813. Nr. 4 her på bruket.
b.  Malena f. 1816, g.m. Baste Monsson S. Hope: Bustad Eike­mosætren b.nr. 2.
d.   Mons f. 1819, g.m. Sigrid Olsdtr. Barlindbotten under Skjeggedal. Med henne hadde han dottera Ingeborg, som døydde ugift på Kalhovda 31/5 1922. Mons vart seinare g.m. Johanna Olsdtr. Kvamsdal, sjå Nordli under Kvams­dal.
e.   Anna f. 1822, g.m. Erik Olson Eikemo. Bustad Kvams­dalslidi.
f.    Brita f. og d. 1825.
g.   Johannes f. 1827, g.m. Ingeborg Olsdtr. Eikemo. Bustad Knappen under Solheim.
h.   Bendik f. 1830, g.m. Åsa Rasmusdtr. Haugsvær. Bustad Eikemo på eit plass.
i.    Martinus f. 1833. Budde fyrst i Teigane og so i Boshau­gen under Kvamsdal.

1834 kongeleg skøyte til Klaus Åmundson. Sjå lenger framme.

Sjur Klausson Kvamsdal f. 1813, d. 19/6 1896. 2/7 1843 g.m. Ingeborg Nilsdtr. Fausdal f. 1817, d. 15/5 1863. 3/6 1864 g.m. Kari Andersdtr. L. Sleire f. 1831 på Bjørkehaugen, no b.nr. 3, L. Sleire.
Born:
a.  Brita f. 1/2 1844, sjå plasset Lauveidneset under Lauveidet.
b.  Klaus f. 24/6 1845. Nr. 5 her på bruket.
c.   Nils f. 23/6 1850, d. 18/1 1881. Far til R.N. Kvamsdal, Sandnes.
d.   Ivar f. 22/5 1853, d. 21/10 1938. Ugift.
e.   Sjur f. 15/12 1855. Bustad b.nr. 4, Byrkjeland.

1843 skøyte frå Klaus Åmundson til sonen Sjur for 100 spdl. og kår.

Klaus Sjursson Kvamsdal f. 24/6 1845, d. 26/6 1924. 8/6 1873 g.m. Brita Jakobsdtr. Byrkjeland frå b.nr. 1, f. 1854, d. 23/8 1913.
Born: 
a.  Ingeborg f. 21/9 1874. Sjå under nr. 6 her på bruket.
b.  Johanna f. 10/12 1875. Bur i Torsvik på b.nr. 1. hjå ei yngre syster.
c.   Sjur f. 30/12 1877, d. 28/5 1880. Drukna i ein brunn.
d.   Jørgina f. 2/10 1879, d. 15/6 1936.
e.   Sina f. 7/12 1881. Hev ei dotter: Borghild Foss.
f.    Karen f. 1882, d. 1884.
g.   Sjur f. 8/8 1883, d. 17/5 1890.
h.   Karen f. 1886, d. 1890.
i.    Karen Sofia f. 27/1 1890, g.m. Brynjulv Godskalkson Flage frå Voss 1916. Flage brannmann i Haugesund.
j.    Sygni f. 16/9 1892, d. 23/8 1917.
k.   Kaspar Bertin f. 27/9 1894. Bustad Kvamsdal, b.nr. 5 Nordli.
l.    Kristina Aletta f. 22/2 1897.
m.  Jakobina Josefina f. 17/6 1900, g.m. Toralf Hansson Tors­vik, b.nr. 1.

1/11 1873 skøyte frå Sjur Klausson til sonen Klaus for 200 spdl. og kår (14 1/2 spdl.).

Salomon Nikolai Andersson Rebnor frå Austrheim f. 22/3 1870 d. 16/11 1929. 2/7 1898 g.m. Ingeborg Klausdtr. Kvamsdal f. 28/9 1874 d. 25/10 1936.
Born: 
a.  Anders f. 24/5 1899, d. 1971. Ugift. Tok kår av bruket
b.  Margit Bergitta f. 1/11 1900 g.m. Mikal Karlson Austrheim, d. 1963. Bur der.
Deira born:
a.    Ingeborg Sigvarda f. 4/3 1929.
b.    Målfrid Kristina f. 3/31932.
c.  Nora f. 28/4 1902, d. 7/2 1925.
d.   Klaus f. 7/10 1903, d. 6/4 1928.
e.   Birger Ivar f. 9/1 1907. Sjå Torsvik b.nr. 15.
f.    Ola f. 8/10 1909, d. 8/8 1970 g.m. Konstanse Langøy, Austr­heim. Bustad: Sundsbø i Lindås.
Deira born:
a.    Haldis Gerd f. 27/8 1942.
b.    Ingunn Solveig f. 26/2 1948.
g.  Sjur f. 11/12 1913. Nr. 7 på bruket.
h.   Bergit f. 17/1 1917.

6/3 1905 tingl. skøyte frå Klaus Sjurson til dottermannen Salo­mon for 2000 kr. og kår.

Sjur Salomonson Kvamsdal f. 11/12 1913, d. 10/3 1969. Gift m. Edith Amanda Framnes f. 29/3 1920 i Austrheim, d. 31/1 1976.
Born: 
a.  Ingeborg Signe f. 2/8 1938, g. 1980 m. Jostein Unneland, f. 31/3 1941. Bur i Arna.
b.  Else f. 9/1 1940, g. 16/12 1961 m. Eilif Hatlevik. Bur der.
c.   Nora Kirsten f. 30/10 1941, g.m. Jon Amundsen. Bur i Bergen.
Deira born:
a.  Inger f. 19/5 1964
b.  Randi f. 13/12 1965, samb. m. Frank Carlsen. Bur i Bergen.
c.  Svein Erik f. 18/11 1970.
d.  Ester f. 22/4 1948, g.m. Arne Johnsen f. 19/7 1948. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Helge f. 7/9 1971
b.    Berith f. 2/12 1974

Skøyte 11/5 1937 til Sjur Kvamsdal for 3000 kr og kår til Anders Salomonson.

Sveinung Sleire f. 18/4 1964 på Litle Sleire b.nr. 2 (14g) g. 28/5 1994 m. Inger Amundsen f. 19/5 1964 i Bergen.(Sjå ovanfor under 7c).
Born:
a.  Jorid f. 30/5 1989.

Skøyte 28/11 1974 til dotterson Svein Erik Amundsen utan vederlag. Han har sidan teke Kvamsdal som etternamn.
Skøyte 9/6 1993 til Inger Amundsen for kr 48000 for b.nr. 3 og 10.

Småhamrane under bruk 3

Martinus Klausson Kvamsdal f. 1833 på bruk 3 (3i), d. 15/4 1882. Drukna på reis til Fonnebost saman med dottera Ingeborg. Gift 15/4 1860 m. Marta hansdtr. Hosteland f. 3/5 1839 på b.nr. 5 (5d), d. 6/7 1925.
Born: 
a.  Ingeborg f. 8/5 1860, d. 15/4 1882
b.  Johan f. 31/1 1865, g. 25/10 1887 m. Helena Olsdtr. Hauge. Bustad Båtshaugen under b.nr. 3.
c.   Klaus f. 26/5 1867
d.   Hans f. 1/12 1869, g. 24/4 1896 m. Ragnhild Larsdtr. Litle Sleire. Budde der på b.nr. 3.
e.   Kaspar Martin f. 24/3 1872
f.    Mikal f. 21/9 1874, g.m. Gunn Lund. Budde i Bergen.
Deira born:
a.    Berit Mariet f. 10/10 1899, d. 28/6 1944
b.    Magnus Gregor f. 27/6 1901
c.    Marta
d.    Otehelie f. 8/12 1903
e.    Odd Lund f. 12/4 1916

Festesetel tingl.31/10 1863 frå Sjur Klausson til broren Martinus. Då innmarka vart utskift i 1877, måtte Martinus flytta til Båtshaugen.

Boshogen (Baatshaugen)

– Plass under b.nr. 3.


Johan Martinusson Kvamsdal f. 31/1 1865 på plasset Småhamrane under bruk 3 (1b), d. Gift 25/10 1887 m. Helena Olsdtr. Hauge f. i Austrheim, d.
Born: 
a.  Ingeborg f. 5/2 1888, d. 29/3 1890.
b.  Martinus f. 2/8 1889, d. 15/7 1900. Drukna i Kvamsdalsvatnet.
c.   Ingeborg f. 25/5 1891, g.m. Georg Petersen frå Trøndelag. Utvandra til USA.
Deira born:
a.    Melvin
b.    Hellen
c.    Rut
d.    Lillian
e.    Evelyn
f.    Edith
g.    John
d.  Ola f. 3/9 1893, g. 9/9 1929 m. Johanna Gjertsdtr. Reknes, f. 8/1 1902. Bustad Sletten i Myking.
e.   Kaspar Laurits f. 1/7 1895, g.m. Margit Tyssedal, Sunnfjord.
f.    Borghild Matilla f. 17/10 1896
g.   Magnus f. 30/7 1898. Nr.2 her.
h.   Harald Johan f. 9/8 1900, g.m. Martha f. 29/7 1902. Bustad Bergen.
Deira born:
a.    Harald f. 4/8 1937, g.m. Sigfrid. Bur i Åsane.
b.    Haldis f. , g.m. Einar Engelsen. Bur i Bergen.
i.   Martinus f. 1/9 1902, g.m. Myrtle Kalhovda f. 9/4 1911 på b.nr. 5. Bustad Skauge i Lindås.
j.    Ragna f. 7/1 1905, g. 1/12 1928 m. Halfdan Henrikson Kvamsdal. Sjå Torsvik b.nr. 18.
k.   Marta f. 7/1 1905, g.m. Harald Ivarson Ynnesdal, f. 15/8 1901. Bustad Rophaugen, Ynnesdal.
Deira born:
a.    Helene Synneva f. 31/10 1942, g. 27/11 1965 m. Harry Einar Grimsland f. 23/3 1943.
l.   Ananias f. 29/6 1909, g.m. Jenny Edvardsdtr. Hatlevik, f. 14/11 1913.
Deira born:
a.    Jorun.

Både mor og dotter omkom ved “Masfjord”s forlis i 1944.
Ananias gifte seg att 10/5 1952 m. Marta Rognaldsdtr. Litle Matre f. 18/4 1907. Bustad Fana.
28/10 1889 festesetel frå Sjur Klausson til Johan Martinusson.

Magnus Johanson Kvamsdal f. 3077 1898 (1g), d. 29/4 1974. Gift 8/11 1925 m. Sigrid Malena Torgeirsdtr. Molland f. 17/1 1902 på bnr 2, (2j), d. 31/8 1929.
Born: 
a.  Helena Johanna f. 8/6 1926, g.m. Ola Lilleheier, Degernes i Østfold, f. 17/4 1929.
Deira born:
a.    Helge-Olav f. 27/2 1958, g. 31/12 1980 m. Rita Irene Asplund.
b.    Magne f. 21/7 1959, g. 22/8 1981 m. Heidi Elise Asplund.
c.    Solfrid Margrethe f. 26/10 1960, g. 21/5 1983 Per Bjørn Andersen.
b.  Trygve Emil f. 9/1 1928, g. 1959 m. Sollaug Kvinge. Sjå Amundsbotn, festenr. 14.
c.   Sigrid Magnhild f. 18/8 1929, g. 26/4 1952 m. Magne Skauge f. 29/9 1923 i Lindås. Bur på Skauge.
Deira born:
a.    Synneve-Marit f. 15/9 1952, d. 15/11 s.å.
b.    Helge f. 16/5 1955, g. 14/12 1974 m. Jorunn Mari Nøttveit.
c.    Svein f. 1/2 1957, sambuar m. Elisabeth Lothe.
d.    Geir f. 24/7 1959, g. 25/10 1980 m. Eva Nøttveit. Ekteskapet oppløyst. No sambuar m. Trine Theodorsen.
e.    Rune f. 24/8 1960, sambuar m. Tone Skeie.
f.    Magnar f. 24/8 1960, g. 4/7 1987 m. Grethe Anita Underthun.
g.    Hans Jakob f. 12/12 1966.

– Utflytte frå Boshogen

Nr. 1 c. Ingeborg Johansdtr. Kvamsdal f. 25/5 1891, g.m. Georg Petersen frå Trøndelag. Utvandra til U.S.A. Born: a. Melvin, b. Hellen, c. Rut, d. Lillian, e. Evelyn, f. Edit, g. John.

Nr. 1 d. Ola Johansen Kvamsdal f. 3/9 1893, g.m. Johanna Gjertsdtr. Reknes. Dei budde ei tid på Gausereid i Seim, men er no komne til Sletten i Myking. Barnet Johan f. og d. i Reknes 1930.

Nr. 1 k. Marta Johansdtr. Kvamsdal f. 7/1 1905, g.m. Harald Ivarson Ynnesdal (Rophaugen) Brekke f. 15/8 1901. Bustad i Ynnesdalslidi. Born: Helen Synnøve.