Bruk 2

Hans Pederson f. kr.1665.
Born: 
a.  Ola f. 1695.
b.  Sjur f. 1713.
c.   Ragnhild f. 1721.
d.   Anders f. 1725.
e.   Anders f. 1727, g.m. Ingrid Eriksdtr. Hosteland frå b.nr. 2. Bustad St.Sleire, b.nr. 6.
f.    Hans f. 1728. Sjå Nordland, b.nr. 4.

1720 uppattnying av bygsel frå Giertrud de Fine på 2 pd. 6 mk. s. til Hans Byrkjeland.

Jon Johannesson St. Sleire f. 1721 på b.nr. 1, d. 1803.1744 g.m. Ingeborg Olsdtr. Bergsvik f. 1721, d. 1802.
Born: 
a.  Johannes f. og d. 1745.
b.  Marta f. 1747, g.m. Nils Olson St. Sleire 1768, b.nr. 9.
c.   Brita f. 1748.
d.   Synneva f. 1751, g.m. Ola Jevleson Y. Haugsdal 1804. Bustad Bergen.
e.   Mons f. 1754. Nr. 3 her på bruket.
f.    Ola f. 1757. Sjå b.nr. 3, Byrkjeland.
g.   Lisbet f. og d. 1760.
Bygsel 1743 og skøyte 1772. Sjå lenger framme.

Mons Jonson Byrkjeland f. 1754, d. 1820.1781 g.m. Brita Johannesdtr. Dale frå Gulen, f. 1744, d. 1821.
Born: 
a.  Lisbet f. 1782, g.m. Søren Hansson Kvamsdal, b.nr. 1.
b.  Johannes f. 1784. Nr. 4 her på bruket.
c.   Botolf f. 1785, d. 5/5 1868. Legdslem.
d.   Ingeborg f. 1789, g.m. Klaus Åmundson Kvamsdal b.nr. 3.
e.   Jon f. og d. 1791.
f.    Johanna f. 1793, g.m. e.m. plassmann Matias Guttormson Lauvvik på plasset Selvågneset.
g.   Synneva f. 1793. Tvilling med f., d. 1793.
h.   Sigrid f. 1797, g.m. Ola Åmnudson Kvamsdal. No b.nr. 5 i Kvamsdal.
i.    Synneva f. 1799. Ho fekk sonen Sjur og gav upp som barnefar: Jon Aland frå Voss. Han svor seg frå paterni­teten, og guten vart heitande Sjur Synnevason. Han døyd­de som legdslem 17/11 1860.

1781 skøyte frå Jon Johannesson Byrkjeland til sonen Mons på 15 ½ mk. s. for 20 spd. 1794 odelslysning frå Mons Jonson til 15 1/2 mk. s. som faren eig og brukar. 1796 tingl. skøyte frå Jon Johan­nesson på 15 ½ mk. s. for 30 spdl. og kår frå Mons til foreldri: 3 t. korn, 3 kyr, 4 smale og 2 geit.

Johannes Monsson Byrkjeland f. 1784, d. 1820.1811 g.m. Lisbet Johannesdtr. Opdal frå Gulen,
f. 1781.
Born: 
a.  Jon f. 1811. Nr. 6 her på bruket.
b.  Lisbet f. 1812, g.m. skulehaldar Åmund Arneson Skauge i Lindås, 1841. Bustad Skauge.
c.   Ingeborg f. 1814.
d.   Mons f. 1815, d. 1828.
e.   Marta f. 1817, g.m. Lars Olson Skjeggedal. Sjå Nordland b.nr. 5.
f.    Johanna f. og d. 1720.

1809 skøyte frå Mons Jonson Byrkjeland til sonen Johannes for 80 rdl. og kår.

Botolf Emanuelson Ynnesdal frå Brekke f. kr. 1789, d. 1854. 1820 g.m. e. Lisbet Johannesdtr. Byrkjeland, d. 31/1 1874.
Born: 
a.  Johanna f. 1821. Sjå b.nr. 1 på Byrkjeland.
b.  Kari f. 1823, g.m. Mons Andersson St. Sleire 1844, b.nr. 12.
c.   Emanuel f. 1825, g.m. Anna Monsdtr. Tangedal 24/6 1863, b.nr. 1. Han var lærar i Masfjorden ei tid og vart sidan bonde på Grinde i Gulen.

Botolf sjå b.nr. 1 på Byrkjeland.

Jon Johannesson Byrkjeland f. 1811, d. 12/1 1894. 1838 g.m. Kari Eriksdtr. Risnes f. på Risnes 1818, uppvaksi på Bakken Y. Haugsdal, d. 1/3 1897.
Born:
a. Johannes f. 1839. Nr. 7 her på bruket.
b.  Erik f. 1841. Bustad Molde. Fotograf.
c.   Mons f. 1845, g.m. Sina Elisabet Kahrs frå Fedje. Mons var lærar. Han heldt ein tvo-vinters ungdomsskule på garden Nordland, vart siden lærar i Bremnes, der han etterlet seg slekt.
d.   Jetmund f. 1851. Nr. 3 på b.nr. 1, Byrkjeland.
e.   Kaspar f. 1857, g.m. Olina Jetmundsdtr. Hosteland frå b.nr. 8. Gifte 1882. Bustad Hauge i Gulen.
f.    Lars f. 1861. Var lærar, d. 1883.


Johannes Jonson Byrkjeland f. 1839, d. 9/4 1928.1/7 1867 g.m. Johanna Johannesdtr. Kvamsdal f. 1836 på b.nr. 2, d. 20/6 1925.
Born: 
a.  Jon f. 5/5 1868. Nr. 8 her på bruket.
b.  Karen f. 15/6 1870, g.m. Jonas Gjertson Daae, Frøyset, b.nr. 1.
c.   Johannes f. 14/12 1873, d. 2/11 1927. Han var vanfør.
d.   Sigrid f. 17/5 1877, g.m. e.m. Hans B. Wergeland, Lauv­eidet 1906.
19/10 1868 skøyte frå Jon Johannesson Byrkjeland til sonen Johannes for 300 spdl. og kår (200 spdl.).

Jon Johannesson Birkeland f. 5/5 1868 (7a), d. 8/3 1926. Gift 3/7 1897 m. Karen Rasmusdtr. Eikemo f. 26/5 1874 på b.nr. 1 (14c), d. 23/7 1966.
Born: 
a.  Johannes f. 16/4 1898. Nr.9 på bruket.
b.  Ragnar f. 22/2 1900, d. 27/12 1906.
c.   Jorun f. 4/2 1902, g. 1/7 1928 m. Magnus Ivarson Eikemo. Budde der på b.nr. 1.
d.   Bergljot f. 15/11 1903, d. 6/1 1975.
e.   Aasta f. 7/11 1905
f.    Ragna f. 24/4 1908, g. 27/6 1936 m. Tor Bergsvik. Bur der.
g.   Kåre Jofred f. 11/10 1911, d. 17/11 1982. Gift 24/12 1946 m. Else Duesund f. 25/2 1922 på b.nr. 3. Bustad Bergen.
Deira born:
a.    Marit f. 21/5 1947, g.m. Leif Bjørn Monsen.Bur i Bergen.
b.    Kari f. 4/3 1949, g.m. Christian Lunde Nilsen.
c.    Reidun f. 27/4 1955, g.m. Åsmund Skauge. Bur i Lindås.
d.    Arvid f. 12/11 1957, g.m. Trude Eide.
h.  Margit f. 30/12 1912, g. 28/3 1947 m. Harald Vårdal, Sunnfjord.
Deira born:
a.    Harald Jarl f. 2/7 1947, g.m. Sigrid Nesje. Bur i Førde.
b.    Kjell Steinar f. 5/8 1948, g.m. Kari Olsen.
i.   Sigrid f. 6/3 1915, g. 1950 m. Arthur Molland. Bustad Molland b.nr. 10.
j.    Botolf f. 8/5 1918, d. 6/1 1991. Gift 18/12 1949 m. Helene Rødland f. 9/3 1918 i Helleland. Bustad Bergen.
Deira born:
a.    Margrete Jorun f. 14/1 1955. Bur i Oslo.
b.    Jon Kjell f. 28/6 1957, g.m. Anne Ingebrigtsen. Bur i Bergen.

Johannes Jonson Birkeland f. 16/4 1898 (8a), d. 15/5 1973. Gift 8/9 1934 m. Bjarnhild Mathilde Jetmundsdtr. Lauvik, f. 27/6 1912 på Selvågneset (5b).
Born: 
a.  Karen f. 19/1 1935, g.m. Lyder Egil Svortevik frå Florø. Bur i Florø.
Deira born:
a.    Anne Grethe f. 29/8 1958, g.m. Harry Førde.
b.    Egil f. 30/12 1960, g.m.Ona Pettersen.
c.    Janne Britt f. 3/4 1963
d.    Jonny Andre f. 26/4 1969
b.  John f. 8/3 1936, g.m. Haldis Kvamsdal. Nr.10 på bruket.
c.   Maria f. 5/5 1937, g.m. Arne Haukenes frå Samnanger. Bustad Oppegård.
Deira born:
a.    Tor-Erik f. 25/8 1957, g.m. Sølvi Johnsen.
b.    John-Martin f. 30/4 1961, g.m. Trine Lise Pettersen.
c.    Ole-Bjørn f. 28/3 1963
d.    Odd-Arne f. 8/4 1967
d.  Johanna f. 2/10 1938, g.m. Kåre Solem, Oppegård. Bur der.
Deira born:
a.    Lena Marie f. 24/6 1965, g.m.Jan Gulbrandsen.
b.    Ronny f. 24/4 1967
e.  Gerd f. 15/3 1940, g.m. Per Kåre Bolstad frå Espeland. Bur på Arnatveit.
Deira born:
a.    Wenche f. 22/8 1964, g.m. Svein Arild Tvedt.
b.    Anita f. 4/4 1966
c.    Bård Jøren f. 15/3 1968
d.    Tom-Roger f. 12/3 1974
f.   Bjørg Åse f. 28/5 1945, g.m. Tor Ottesen. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Frank f. 3/5 1970.
b.    Cecilie f. 11/10 1978
g.  Margun f. 1/6 1947, g.m. Asbjørn Johannessen. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Helge f. 18/3 1967
b.    Kim-Erik f. 30/12 1981
Skøyte 13/8 1959 frå Karen Birkeland til sonen Johannes og kona for 5900 og kår.

10  John Johannesson Birkeland f. 8/3 1936, (9b) g. 6/3 1965 m. Haldis Laila Kvamsdal f. 26/9 1945 på Solheim b.nr. 14 (3a).
Born: 
a.  Jostein Bjørnar f. 10/5 1965
b.  Roy Gunnar f. 5/12 1970
c.   Terje f. 26/3 1973
d.   Heidi Jorunn f. 2/11 1974

Skøyte 26/5 1972 frå Johannes Birkeland og kona til sonen John og kona for 10000 kr og kår.