Bruk 3

Elling Olson Frøyset.
Born: 
a.  Ragnhild f. ?, g.m. Hans Sjurson Molde, Gulen, 1740.
b.  Marta f. 1714. Fekk dottera Brita med gift mann Sjur Klausson Frøyset 1742.
c.   Hans f. 1716.
d.   Nils f. 1719. Nr. 2 her på bruket.
e.   Anders f. 1723.

17/4 1713 tingl. bygselbrev frå Giertrud de Fine til Elling Olson Frøyset på 1 pd. 6 mk. s. “udi Børkeland”. Uppattnya bygsel 1720, men då på 17 mk. s.

Nils Ellingson Byrkjeland f. 1719. g.m. Anna Olsdtr. Kolås frå Lindås.
Born: 
a.  Lisbet f. 1749, g.m. Lars Pederson Andvik, b.nr. 5.
b.  Anders f. 1745, g.m. e. Ingeborg Olsdtr. Duesund, b.nr. 2.
c.   Elling f. og d. 1753.
d.   Kari f. ?, g.m. e.m. Halvard Monsson Andvik, b.nr. 2.
e.   Hans f. ? Nr. 3 her på bruket.

12/4 1744 dagsett bygselbrev frå Anna Helena Sal. Lem til Nils Ellingson på 17 mk. s.

Hans Nilson Byrkjeland f. ? 1769 g.m. Marta Bessesdtr. Molland frå b.nr. 2. Eit skifte på Molland 1789 syner at Marta hev vorte e. og at ho då budde på Mollandseidet.
Born:
a.  Elling f. 1770. Kom til Hauge i Gulen.
b.  Erik f. 1771, g.m. Kari Eriksdtr. Haugsøy 1803. Bustad Bergen.
c.   Nils f. 1773. “Staar ved garnisonen”, stend det um ham ved skifte etter farbroren, Anders Duesund, 1811.
d.   Fuse f. 1777, g.m. gj. Marta Jørgensdtr. Kvamme. Ho var 56 år g.

18/5 1772 tingl. bygselbrev frå Dankert Dankertsen Heiberg til Hans Nilsson på 17 5/11 mk. s. i Byrkjeland.

Ola Jonson Byrkjeland f. 1757 på b.nr. 2, d. 1830.1780 g.m. Ragnhild Jevelsdtr.. Y. Haugsdal f. 1753 på b.nr. 1, d. 1823.
Born: 
a.  Brita f. 1780, d. 1783.
b.  Rasmus f. 1783, g.m. e. Marta Hansdtr. Kvamsdal 1812. Bustad plasset Teigane i Kvamsdal.
c.   Brita f. 1785. Sjå under nr. 5 her på bruket.
d.   Synneva f. 1790, g.m. Erik Ivarson Y. Haugsdal frå b.nr. 1. Dei fekk 2 søner på Byrkjeland:
Ivar f. 1819 og Ola f. 1821. Erik d. i Haugsdal 1722 og kallast då tenar. Sonen Ola flytte til Gulen då han var 16 år gamal.
e.   Gyri f. 1793. Sjå under nr. 5 her på bruket. f. Lars f. 1797.

Ved skifte etter Dankert Heiberg 1796 vart bruket utl. på dottera Henriche Finde Heiberg. 1811 vart lese auksjonsskøyte på denne parten til kjøpmann Lars Evje og han selde til notarius Krefting, som 1815 skøytte til Ola Jonson 17 5/11 mk. s. for 830 rdl. N.v. Ola selde 18/6 til Nils Olson Inderøy frå Utvær og bygsla bruket att.

U.k. matros Gregorius Endreson Myhr frå Gulen f. 1792, d. 13/5 1877. 1817 g.m. Brita Olsdtr. Byrkjeland f. 1785, d. 1818. 1820 g.m. Gyri Olsdtr. Byrkjeland f. 1793, d. 1832.1832 g.m. Gjert­rud Jonsdtr. St. Sleire frå b.nr. 7, f. 1796, d. 3/1 1857.
Born: 
a.  Brita f. 1817, d. 10/5 1900. Budde på sine eldre dagar hjå halvbroren, Endre på plasset Dalsleitet under Totlandsdal. Ho levde av å ta ymse arbeid hjå folk ikring i grendi.
b.  Guri f. 1821 g. i Gulen m/far til Ola Sørenson Risnes, b.nr. 2, Rambjørg.
c.   Ola f. 1823. Nr. 6 her på bruket.
d.   Endre f. 1825. Bustad Dalsleitet under Totlandsdal.
e.   Johannes f. 1828, g.m. e. Olia Nilsdtr. Syslok, Lindås, 1854.
f.    Ragnhild f. 1830.
g.   Jon f. og d. 1832.
h.   Jon f. 1835, g.m. e. Dordi Andersdtr. Lindås f. St. Sleire 1865. Dei vart plassfolk på Fonnebust.
i.    Jetmund f. 1838. Gift. Budde nå Einestrand i Lindås.
j.    Lars f. 1841, d. 10/12 1866. Drukna på ei byferd.
1816 bygsel frå Nils Olson Inderøy til Gregorius Endreson.

Ola Gregoriusson Byrkjeland f. 1823, d. 3/4 1900. g.m. Brita Arnesdtr.. Visstnok frå Gulen. Han var ogso attgift på sine eldre dagar med ei gj. Olina frå Myking. Men ein hev ikkje funne noko i bøkene um det giftarmålet.
Born: 
a.  Gyri f. 1849, g.m. Hans Martinusson L. Sleire frå b.nr. 1. Bustad Furebotten, b.nr. 2.
b.  Arne f. 1851, d. 12/i 1875.
c.   Gjert f. 1854. Nr. 7 her på bruket.
d.   Pernilla f. 1858, g.m. Hans Botolfson Torsvik, b.nr. 1.

24/5 1867 auksjonsskøyte til Ola Gregoriusson.

Gjert Olson Byrkjenland f. 1854, d. 1/5 1926. 18/10 1876 g.m. Sigrid Torsteinsdtr.. Ytre Takle frå Brekke, f. 16/5 1858, dotter til Torstein Larsson. D. 13/9 1932.
Born: 
a.  Ola f. 5/5 1877. Utvandra til Amerika.
b.  Torstein f. 7/6 1879, d. 14/4 1904.
c.   Arne f. 29/8 1882, d. 29/1 1883.
d.   Berge, f. 5/1 1884. Utvandra til Amerika.
e.   Martin f. 30/3 1886. Nr. 8 her på bruket.
f.    Maria f. 1/1 1889, g.m. Jetmund Kristianson Lauvvik 2/7 1909. Sjå Seivågneset under Lauvvik.
g.   Brita f. 19/8 1892, d. 7/8 1910.
h.Johanna Larsina f. 11/5 1895, g.m. Knut Borge frå Bergen. Dei hev desse born: Knut og Sigrid.
i.    Anna Larsina f. 24/11 1898, d. 27/5 1922.

3/4 1880 skøyte frå Ola Gregoriusson Byrkjeland til sonen Gjert.

8  Martin Gjertson Byrkjeland f. 30/3 1886, d. 14/11 1958. 17/7 1910 g.m. Sygni Olsdtr. Kvamsdal f. på Norli under Kvamsdal 15/12 1888, d. 21/10 1915.10/12 1916 g.m. Anna Olsdtr. Kvamsdal f. 23/2 1883, d. 13/4 1969. Syster til Sygni.
Born: 
a.  Brita f. 1/7 1910, d. 1/11 1922.
b.  Ola f. 24/9 1911, d. 14/12 1916.
c.   Olga f. 14/11 1912, d. 15/5 1923.
d.   Sigrid f. 27/9 1914, g.m. Ingvald 1. Ynnesdal. Bur i Aust­gulen.
Deira born:
a.    Synneva.
b.    Sygni.
c.    Aud.
d.    Inger.
e.    Malvin Ivar.
f.    Øystein.
e.  Svanhild Mathilda f. 14/10 1915, g.m. Nils Tvedt. Sjå Rognøy g.nr. 1.
f.    Sygni Marie f. 14/10 1915, g.m. Oskar Molland. Sjå g.nr. 19, b.nr. 13.
g.   Geirmund f. 17/9 1920. Nr. 9 på bruket.
h.   Olav f. 14/7 1922, d. ung.

21/1 1904 skøyte frå Gjert Olson Byrkjeland til sonen Torstein for 1650 kr. og kår. Då han døydde gjekk bruket attende til faren, og 7/9 1912 skøyte frå Gjert Olson til sonen Martin for 3000 kr.

Geirmund Martinson Birkeland f. 17/9 1920, d. 19/2 1985. Gift 1942 m. Laura Toftegård f. 5/1 1917 i Austrheim.
Born: 
a.  Asta Magna f. 14/10 1942, g.m. Agnar Herøy. Sjå b.nr.7.
b.  Alf Edvard f. 1/11 1950. Nr.10 her.
c.   Gullbjørg Laila f. 27/7 1954. Dotter Jannike f. 29/1 1979.

Skøyte 3/3 1949 til Geirmund Birkeland og kona for 2000 kr og kår.

10  Alf Edvard Birkeland f. 1/11 1950 (9b).

Skøyte 8/7 1988 til Alf Edvard Birkeland for kr 10000.