Bruk 1

Brukt som sers bruk frå 1834. Utskilt frå b.nr. 2, 19/10 1862.

Botolf Emanuelson Ynnesdal frå Brekke. Sjå nr. 5 på b.nr. 2. 1834 fær han bygsel hjå styksonen Jon Johannesson Byrkje­land på halvparten av det upphavelege bruket – for levetidi.

Jakob Jørgenson St. Sleire f. 1813 på b.nr. 3, d. 11/2 1892. 10/7 1847 g.m. Johanna Botolfsdtr. Byrkjeland f. 1821 på b.nr. 2, d. 22/1 1908. Ho er dotter til brukar 1 her.
Born: 
a.  Jørgen f. og d. 1848.
b.  Sygni f. 1849. Sjå under nr. 3 her på bruket.
c.   Botolf f. og d. 1851.
d.   Brita f. 1854.
e.   Jørgen f. 1857. Bustad Hosøy i Myking.
f.    Kristian f. 1/4 1860. Bustad Tangedal, b.nr. 1.
g.   Hans f. 6/6 1862. Bustad Øvrås? i Myking.
h.   Brita f. 6/6 1862, d. 7/4 1863.
i.    Brita f. 19/8 1865, g.m. Klaus Sjurson Kvamsdal, b.nr. 3.

12/5 1847 bygsel frå Jon Johannesson til Jakob Jørgenson på d.b. for 25 år.

Jetmund Jonson Byrkjeland f. 1851 på b.nr. 2. 28/3 1878 g.m. Sygni Jakobsdtr. Byrkjeland f. 1849, d. 25/3 1889. 3/11 1891 g.m. e. Jørgina Olsdtr. St. Sleire f. 1863. Jetmund og Jørgina flytte til St. Sleire og yvertok b.nr. 4 og 13 der då nr. 4 her på Byrkjeland fekk bruket.
Born:
a.  Johan f. 2/5 1873. Nr. 4 her på bruket.
b.  Jakob f. og d. 1874.
c.   Jakob f. 1876. Utvandra til Amerika.
d.   Kaspar f. 14/9 1877. Lærar på Kvingo i Masfjorden
e.   Johanna f. 29/3 1879. Sjå b.nr. 5, Byrkjeland.
f.    Lars f. 28/2 1881. Typograf i Bergen. D.
g.   Bergitta f. 25/11 1882. Sjå Andvik b.nr. 6.
h.   Larsina f. 23/11 1884. Sjå Tangedal b.nr. 1.
i.    Signe Hansina f. 25/10 1893. Sjå Frøyset b.nr. 6.
j.    Olav Kristoffer f. 25/11 1895, d. 22/3 1968 St. Sleire b.nr. 4 og 13.
k.   Margit f. 10/7 1898. Sjå Andvik b.nr. 1.
l.    Jenny f. 30/11 1901. D.
m.  Charlotte f. 2/12 1904. Sjå Totland b.nr. 2.
n.   Gudrun Aletta f. 24/1 1908. Sjå utflytte.

1/11 1873 skøyte frå Jon Johannesson Byrkjeland til sonen Jet­mund på d.b. for 300 spdl.

Johan Jetmundson Byrkjeland f. 2/5 1878, d. 2/6 1954. 27/1 1900 g.m. Elisabet Johannesdtr. Kvamsdal frå b.nr. 1 f. 11/10 1877.
13/6 1892 tingl. skifte etter Sygni Jakobsdtr. Då vart bruket utl. på sonen Johan for 2000 kr. Han skulde svara kår til faren og stykmori når dei let frå seg bruket.

Håkon Henrikson Kvamsdal f. 7/1 1907 i Sarpsborg. Son til Henrik Johannesson frå b.nr. 1 i Kvamsdal. Gift 14/10 1931 m. Klara Johanne Johansdtr. Kjellevoll f. 23/6 1911 i Tangedal b.nr. 1 (12f).
Born: 
a.  Henrik f. 25/7 1932, g. 18/9 1953 m. Kristine Haugsdal. Sjå Reknes b.nr.20.
b.  John f. 18/11 1933, g. 11/11 1961 m. Aida Sundøy. Bur på Lepsøy i Os.
Deira born:
a.    Nils Roald f. 11/5 1961
b.    Jan Håkon f. 3/11 1964
c.  Norlaug f. 10/4 1938, g. 5/2 1955 m. Odd Sverre Trodal. Nr.6 her.
d.   Lilly f. 17/3 1942, g. 19/12 1959 m. Henrik Erlingson Kvamsdal.Sjå Kvamsdal b.nr.7.
e.   Erna Judit f. 24/7 1943, g. 27/9 1969 m. Terje Pedersen. Sjå b.nr.31.
f.    Kjell Håkon f. 27/6 1947. G.m. Laila Molland. Bur i Os.
Deira born:
a.    Anita f. 30/3 1983
b.    Silje f. 21/8 1984
c.    Melissa Karin f. 20/7 1989
g.  Magnus f. 9/4 1952, g. 24/2 1979 m. Eva Langøy. Sjå Holsøy b.nr.7.
h.   Unni Gunlaug f. 30/5 1954, g. 25/11 1978 m. Erling Gunvald Lund. Bur på Dalsøyra.
Deira born:
a.    Raymond f. 3/5 1979
b.    Jørn f. 28/1 1985
c.    Vegar f. 17/3 1987
Skøyte 8/5 1933 frå Johan Jetmundson Byrkjeland til Håkon Henrikson Kvamsdal for 4000 kr og kår.

Odd Sverre Trodal f. 4/9 1929 i Trodal b.nr.2 (7b) g. 5/2 1955 m. Norlaug Kvamsdal f. 10/4 1938 her på bruket.(5c).
Born: 
a.  Ottar f. 5/7 1955, g. 29/6 1985 m. Ingvild Austgulen. Ekteskapet oppløyst. Er no sambuar m. Evy Hildegunn Bruarøy f. 4/9 1957. Bur i Os.
Deira born:
a.    Kjell-Olav f. 21/7 1988
b.  Håkon f. 21/7 1956. Bur i Forsand.
c.   Kåre f. 10/6 1958
d.   Iren Olaug f. 28/12 1959, g. 28/7 1979 m. Arvid Oppedal. Sjå b.nr.28.
e.   Norodd Sverre f. 11/3 1963. Sambuar m. Anne Haugsdal. Bur i Trodal.
f.    Grethe f. 1/8 1966, g. 9/7 1988 m. Odd Sandnes. Sjå Y.Haugsdal b.nr. 46.
g.   Wenche f. 15/3 1969.

Skøyte 24/11 1975 til Norlaug Trodal og mannen for kr 35000 og husvære m.v.

UtfIytt frå b.nr. 1

Nr. 3 n. Gudrun Aletta Jetmundsdtr. Birkeland f. 24/1 1908, g.m. Johannes Pedersen Toska i Manger. Bur der. Har 2 born.