Bruk 2

som b.nr. 1 frå fyrst høyrde saman med.


Mons. Han styrde ein liten lut av bruket ved kvegskatt­manntalet 1657. Han er truleg son til Oluff, ein av dei andre 3 mennene som budde på garden det året. 1666 brukte han halvpar­ten av garden – 2 pd. s. og er då sagd vera 50 år g. og ha sonen Rasmus 2 år g. Mons er nemnd siste gong 1668. Sonen Rasmus er nr. 3 her på bruket.

Mons Olsoner den eine av 2 brukarar 1691, og ved manntalet 1701 er han 69 årg. Han hev truleg vore g.m. e. etter Mons, nr. 1. Han hev ingen son heina 1701, og han kan vera kåre­mann um han er medrekna i militærmanntalet.

Rasmus Monssoner 36 år g. ved manntalet 1701 og er sikkert son til nr. 1. g.m. Magdeli Rasmusdtr..
Sonen Ola 3 år g. ved manntalet 1701. Nr. 1 på b.nr. 1.
1720 uppattnying av bygsel frå Arnoldus de Fine ½ l. s. – like mykje åleina som dei andre tvo brukarane tilsaman.

Ola Olson Bergsvikfrå g.nr. 22, d. 1749.1740 g.m. e. Mag­deli Rasmusdtr. Sleire, d. 1751.
30/11 1740 tingl. skøyte frå e. etter Arnoldus de Fine på 1 pd. 12 mk. s. til “Ole Olsen og Madeli Rasmusdtr.”

Rasmus Olson L. Sleire f. 1729 på b.nr. 1, d. 1806.1750 g.m. Marite Olsdtr. Tangedal f. 1727 på b.nr. 1, d. 1783.1785 g.m. Anna Jakobsdtr. Kjellbu frå Gulen. Ho vart 1810 attgift med e.m. Sjur Hansson Rambjørg på b.nr. 1.
Born: 
a.  Magdeli f. og d. 1751.
b.  Lisbet f. 1752.
c.   Ola f. ?, g.m. Mari Henriksdtr. Hellestveit, Lindås, 1778.
d.   Mons f. 1755. Nr. 6 her på bruket.
e.   Hans f. 1758, g.m. e. Kari Trulsdtr. Hosteland, b.nr. 7, 1792.
f.    Ragnhild f. og d. 1761.
g.   Rasmus f. 1762.
h.   Anna f. 1767, g.m. Ola Jakobson Kjellbu, Gulen, 1786.
i.    Ola f. 1770, d. 1783.
j.    Jakob f. 1785, g.m. Sygni Hansdtr. St. Sleire. Bustad b.nr. 3 der.
k.   Ola f. 1790.

Ved skifte etter Ola Olson 1749 vart 12 mk. s. utl. på e. Mag­deli Rasmusdtr. og s. å. skøytt på Rasmus Olson, og 10/5 1751 er dagset og tingl. skøyte frå “Nils Olsen Bache, Ole Tongedal og Jon Børcheland til Rasmus Olsen på 1 pd. s. i Gaarden L. Slire”. Dette er den parten som hev vore utl. på arvingane etter Ola Olsen, for Jon Byrkjeland var g.m. ei syster til Ola Olson, og ei syster hans var gift på St. Sleire, og Ola Tangedal er verfar til Rasmus Olson. Bruket vart no på 1 pd. 12 mk. s.

Mons Rasmusson L. Sleiref. 1755, d. 1825. 1782 g.m. Margreta Trulsdtr. Nærdal frå Gulen, f. 1754, d. 5/6 1837.
Born: 
a.  Rasmus f. og d. 1783.
b.  Truls f. og d. 1784.
c.   Jakob f. 1786.
d.   Marta f. 1789.
e.   Gjertrud f. 1791, g.m. Andreas Johannesson St. Sleire, b.nr. 12.
f.    Henrik f. og d. 1792.
g.   Marta f. 1793, g.m. Lars Sjurson L. Sleire, b.nr. 4.
h.   Truls f. 1796. Nr. 7 her på bruket.
i.    Rasmus f. og d. 1799.
j.    Lisbet f. 1800, g.m. Anders Sjurson L. Sleire. Sjå Bjørkehaugen.

17/10 1783 tingl. skifte etter Marta Olsdtr. 1 pd. 12 mk. s. utl. på e.m. Rasmus Olson og sønene Mons og Hans og dotteri Anna. Bruket var sett til 48 rdl., 20/10 1783 skøyte frå Hans og Anna til broren Mons 15 mk. smør for 20 rdl. 1805 skøyte frå Rasmus Olson til sonen Mons 16 mk. 5. for 32 rdl. “Hans Olsen Hillestvedt har renunceret paa sin tilkommende arveret til denne anpart”. Same året kårebrev frå Mons Rasmusson til faren og stykmori Anna Jakobsdtr. 2 kyr, 4 smale, 2 t. korn.

Truls Monsson L. Sleiref. 1796, d. 11/12 1867.1818 g.m. Anna Pedersdtr. Nærdal frå Gulen f. 1793, d. 23/12 1881.
Born: 
a.  Hans f. 1819. Nr. 8 her på bruket.
b.  Peder f. 1820. Sjå plasset Træshaugen, L. Sleire.
c.   Mons f. 1822, g.m. Haldis Monsdtr. Dale, Gulen, 1855.
d.   Henrik f. 1823, d. ung.
e.   Ingeborg f. 1825, g.m. u.k. plassmann Tor Nilsson Lid, Gulen. Gifte 9/4 1855 og same året flytte Ingeborg til Breidvik, Gulen. So det ser mest ut til at det er i Breidvik Tor hev plass.
f.    Martinus f. 1827, d. 1837.
g.   Margreta f. 1828, g.m. e.m. Mons Andresson St. Sleire 24/6 1846. Sjå b.nr. 12, St. Sleire.
h.   Rasmus f. 1830, g.m. Malena Jonsdtr. Knarvik, Gulen, 1859.
i.   Henrik f. 1832. Flytte til Austgulen, Gulen 1849.
j.   Truls f. 1883. Flytte til Lund, Gulen, 1862, g.m. Johanna Jonsdtr. Knarvik det året.
k.   Kari f. 1836, g.m. “Skoleholder” Ananias Ivarson Knarvik 27/6 1867. Han var frå Knarvik i Lindås og var lærar i Masfjorden. Dei fekk desse born i Masfjorden
Deira born:
a. Berta Andrea f. 17/5 1869.
b. Tilla Engelina f. 19/12 1870.
c. Hanna Aletta f. på Eikemo 4/3 1873.
l. Marta f. 27/6 1837 m. Martinus f. 17/9 1838.

Ei Kari Trulsdtr. er uppgjevi d. 1837, 1/4 år gamal. Ho må vore tvilling med Marta.
1817 skøyte frå Mons Rasmusson til sonen Truls ½ l. s. for 120 spdl. og vilkor frå Truls til foreldri Mons og Margreta: 3 kyr, 6 smale, 2 geit, 4 t. korn, 4 t. potetor, fritt bruk av ei mjølkebud og ein skogteig “kaldet Kjerreholten”.

Hans Trulsson L. Sleiref. 1819, d. 15/3 1864.19/10 1845 g.m. Ragnhild Larsdtr. Rambjørg f. 1825 på b.nr. 5.
Born: 
a.  Anna f. 1/7 1846, g.m. korporal Ola Larsson Fjellanger, Lindås, 20/5 1875. Bustad der.
b.  Lars f. 23/3 1848. Sjå b.nr. 3, Bjørkehaugen, L. Sleire.
c.   Truls f. 13/5 1850, g.m. Petrine Jakobine Knutsen frå Kri­stiansund. Budde i Bergen. D.
d.   Elias f. 25/1 1852. Sjå b.nr. 6, St. Sleire.
e.   Martinus f. 7/1 1854. Reiste til Nordnorge. Lagnad ukjent.
f.    Siri f. 2/2 1856. G. og budde i Mjølkråen, Åsane. D.
g.   Lovisa f. 15/11 1857. G. i Bergen. Budde der. D.
h.   Halvard f. 30/11 1859. G. og budde i Rosendal, Kvinnherad. D.
i.    Mons f. 1/10 1861, d. s.å.
j.    Mons f. 29/9 1862.
k.   Ingeborg f. 9/1l 1863. G. på Haukås i Lindås. Bur der.
1843 skøyte frå Truls Monsson til sonen Hans 1 bp. 12 mk. s. 2 t. potetor, og so skulle dei ha innkoma av det burtbygsla plasset Bjørkehaugen.

Anders Mikkelson Moldefrå Gulen f. 1843, d. 17/10 1907. 9/7 1865 g.m. e. Ragnhild Larsdtr. L. Sleire, d. 8/3 1906.
Born: 
Hans f. 14/7 1867. Bustad Etne. Snekkar og småbrukar.
Anders Mikkelson åtte ikkje bruket, men brukte det truleg til 1871, då han fekk bygsel på plasset Seljebrekka for seg og kona. Anders og kona fekk kår hjå nr. 10 her av bruket.

10  Mons Henrikson L. Sleiref. på b.nr. 1 1836, d. 15/5 1917. 3/6 1872 g.m. e. Trina Jetmundsdtr. f. Hosteland b.nr. 8, 7/4 1836. Trina var g.m. Lars Olson Risnes 21/10 1870 som d. her på bruket 10/4 1871.
Borni til Mons:
a.  Ludvig f. 6/6 1873. Nr.11 her på bruket.
b.   Henrik f. 30/8 1874. Bustad b.nr. 3, L. Matre.
c.   Kari f. 11/9 1877, g.m. Elias Olson L. Sleire. Bustad Mol­land b.nr. 6.
d.   Brita f. 23/10 1880.
e.   Jetmund f. 15/12 1883, d. 25/8 1904. Fyrbøtar.
f.    Martin f. 28/12 1886, d. 13/10 1914.
g.   Dortea Sofia f. 14/4 1892, g.m. Jørgen Monsson Eikemo­sætre. Bustad Kalhovda b.nr. 1.

13/5 1871 tingl. skøyte frå Lars Hansson L. Sleire til Trina Jet­mundsdtr. for 455 spdl. og kår til Anders Mikkelson og Ragnhild Larsdtr. (175 spdl.).
Lars Hansson heldt att til seg sjølv b.nr. 3, Bjørkehaugen.

11  Ludvig Monsson L. Sleiref. 6/6 1873. 22/6 1892 g.m. Berta Kristina Ivarsdtr. Sandnes f. 27/3 1874. Sjå um ætti hennar på b.nr. 5 på St. Sleire, der faren budde.
Born: 
a.  Trina f. 11/10 1898, g.m. Hans Nikolai Andersson Sleire 31/5 1918 Sjå b.nr. 2 St. Sleire.
b.  Mons f. 28/8 1900. Nr. 12 her på bruket.
c.   Johanna f. 17/7 1904, g.m. Harald Magnus Hansson Kvanis­dal b.nr. 3, Bjørkehaugen, L. Sleire.
d.   Ivar f. 23/1 1906, g.m. Laura Kristina Hansdtr. Brügger 22/6 1928. Bustad b.nr. 8, L. Sleire.

24/4 1911 skøyte frå Trina Jetmundsdtr. og mannen Mons Hen­rikson til sonen Ludvig for 2 500 kr. og kår (700 kr.).

12  Mons Ludvigson L. Sleiref. 28/8 1900. 10/12 1924 g.m. Kamilla Larsdtr. Tangedal f. 11/5 1899 på g.nr. 6 b.nr. 9, d. 21/3 1953. Han var kystlos.
Born: 
a.  Ludvig f. 19/4 1925. Ugift. Bur i Bergen. Nr. 13 på bruket.
b.  Kjell Monrad f. 11/2 1928. Nr. 14 på bruket.
c.   Lars Arnfred f. 15/6 1930, g.m. Inger Bertelsen. Bur i Bergen.
Deira born:
a. Jan Atle f. 6/4 1957.
b. Inger Lise f. 25/12 1958.
c. Kari Bente f. 25/1 1962.
d. Tore Lasse f. 27/1 1964.
d. Laura f. 16/12 1934. Ugift. Dr.med. Bur i Bergen.

18/7 1939 skøyte frå Ludvig Monsson L. Sleire til sonesonen Ludvig Monsson for 4 000 kr. og kår til besteforeldra. Etter beste­foreldra sin død, foreldra.

13  Ludvig Monsson L. Sleire f. 19/4 1925. Ugift.

14  Kjell Monrad Sleire f. 11/2 1928, (12b), d. 17/12 1991. Gift 10/6 1950 m. Jofrid Jonsdtr. Haugsdal f. 7/3 1931 på b.nr. 6 (8b).
Born: 
a.  Kjell Joar f. 7/9 1950, g. 12/12 1970 m. Karen Margrete Monsen f. 3/2 1952 i Fana. Sjå Y.Haugsdal b.nr.37.
b.  Berit f. 30/10 1951, g. 27/7 1974 m. Jørgen Steine, f. 13/5 1947 i Gulen. Bur der.
Deira born:
a. Velaug f. 4/5 1975
b. Hans-Krister f. 12/5 1979
c. Inge f. 15/7 1980
d. Erlend f. 6/1 1986
e. Linn f. 31/10 1991
c. Karin f. 1/2 1953, g. 24/6 1972 m. Knut Johansen. Sjå Hosteland b.nr.52.
d. Reidun f. 4/6 1955, sambuar m. Ivar Kjerland f. 19/9 1951 i Granvin. Bur der.
Deira born:
a. Åsne f. 4/10 1981
b. Torstein f. 11/3 1986
e. Åse f. 7/6 1958, g.m. Ståle Rennedal f. 30/4 1959 på Sotra. Bur der.
Deira born:
a. Kamilla f. 21/3 1981
b. Åsmund f. 16/4 1984
f. Arve Vemund f. 22/6 1960, g. 13/8 1983 m. Karin Hatlevik. Sjå Hatlevik b.nr.18.
g. Sveinung f. 18/4 1964, g. 28/5 1994 m. Inger Amundsen. Bur i Kvamsdal b.nr. 3.
h. Trond Erlend f. 24/6 1966

Skøyte 15/6 1957 frå Ludvig Sleire til broren Kjell og kona for 6000 kr.