Bruk 1

Ola Rasmuson. Truleg son til Rasmus Monsson på b.nr. 2, d. 1749. Kona døyr ogso 1749, men ein veit ikkje namnet på henne.
Born: 
a.  Marite f. 1726. Sjå under nr. 2 her på bruket.
bRasmus f. 1726. Bustad b.nr. 2, L. Sleire.
c.   Rasmus f. 1731, g.m. e. Gjertrud Hansdtr. Lerøen (Austr-heim?).
d.   Guri f. 1735.

1716 bygsel frå Giertrud de Fine til Ola Rasmusson på 1 pd. s. Bygsli uppattnya 1720. Ved auksjonsskøyte etter assessor Hanssøn 1739 syner det seg at Ola Rasmusson ogso hev havt bygsel på 12 mk. s. av ein part som rektor a Møinichen åtte ei tid. Sjå lenger framme under eigedomstilhøvi.
Ved skifte 9/9 1749 etter Ola og kona er bruket 1 pd. 12 mk. s. utl. på sønene Hans, Lars, Rasmus og Nils, og på døtrene Marta og Gunhild. Ola Rasmusson hev altso havt fleire born enn dei ein finn i dåpsboki. Då Marite og Rasmus var døypte, kallast Ola “Schiær­sant”.

Ivar Hogneson Kjellbufrå Gulen, f. kr.1719, d. 1765. 1750 g.m. Marite Olsdtr. L. Sleire f. 1726.
Born: 
a.  Anna f. 1750, g.m. Bertel Knutson Fonnebust 1782. Bustad der.
b.  og c. Kari og Ola f. og d. 1752.
d.   Hogne f. 1754, d. 1765.
e.   Ola f. 1756, d. 1765.
f.    Synneva f. 1759, g.m. Nils Hansson Frøyset 1783. Namnet skreve Sygni ved giftarmålet.
g.   Henrik f. 1763, d. 1765.
10/5 1751 dagset og tinbl. skøyte frå arvingane etter Ola Ras­musson – bl. dei Hans Olson Hatlevik – til Ivar Hogneson, g.m. Marite Olsdtr. – 1/2 1. s. for 30 rdl.

3  Kristoffer Larsson Tangedalf. kr.17..? på bn 4, d. 1819. 1766 g.m. e. Marta Olsdtr. L. Sleire, d. 1787. 1787 g.m. Margreta Bastedtr. Totland f. 1743, d. 1825.
Born: 
a.  Ivar f. 1768. Nr. 4 her på bruket
b.  Marta f. og d. 1789.
1765 skifte etter Ivar Hogneson. Bruket utl. på e. Marita Olsdtr. og døtrene Anna og Sygni. 1766 skøyte frå Anna og Sygni til Kristoffer Larsson “som ekter Iver Hognesens Enke Marta Olsdtr.” 16 5/8 mk. s. for 17 rdl.

1788 tingl. skifte etter Marta Olsdtr. Jordegodset 36 mk. s. utl. på e.m. Kristoffer Larsson, sonen Ivar og døtrene Anna og Sygni for 50 rdl. Same året tingl. skøyte frå Ivar Kristofferson – ved formyndar -, Bertel Fonnebust på vegne av kona, Anna Ivarsdtr. og Nils Hansson Frøyset på vegne av kona Sygni Ivarsdtr. ½ l. s. til Kristoffer Larsson for 25 spdl. “saa han bliver eiende 1 l. Smør” stend det. Men det skal vera 1/2 1.

Ivar Kristofferson L. Sleire f. 1768, d. 1809. 1797 g.m. Anna Trulsdtr. Nærdal frå Gulen.
Born: 
a.  Henrik f. 1798. Nr. 6 her på bruket.
b.  Lars f. 1799, d. 1800.
c.   Kari f. og d. 1806.
d.   Kristoffer f. 1808, g.m. Kari Larsdtr. Tangedal 1837. Bustad Tangedal, b.nr. 5.
e.   Marta f. 1809, g.m. Klaus Larsson Tangedal 1831. Han f. på b.nr. 4 i Tangedal 1801. Bustad: Kjellevoll i Gulen.

1795 skøyte frå Kristoffer Larsson til sonen Ivar 18 mk. s. for 32 rdl. 1804 tingl. skøyte frå Kristoffer Larsson til sonen Ivar 18 mk. s. for 32 spdl. 1800 tingl. kårebrev frå Ivar Kristofferson til faren, og stykmori Margreta Bastesdtr. 2 kyr, 4 smale og 2 t. korn.

Martinus Nilsson Frøyset f. 1789, d. 1/5 1853. 1812 g.m. e. Anna Trulsdtr. L. Sleire, d. 5/11 1835. 1838 g.m. Brita Sørensdtr. Kvamsdal f. 1815 på b.nr. 1.
17/4 1809 skifte etter Ivar Kristofferson. Bruket utl. på e. Anna Trulsdtr. og borni Henrik, Kristoffer og Marta. 18/10 1817 vert heile bruket skøytt på odelsguten Henrik Ivarson for 110 spdl. I den prisen er ikkje medrekna det hans eigen part var verd. Heile bruket vart i pd. 12 mk. s. Same år og dag vart halve bruket bygsla til stykfaren på hans og kona si levetid.
Borni til Martinus Nilsson:
a.  Kari f. og d. 1814.
b.   Ingeborg f. 1816.
c.   Martinus f. 1832, g.m. Gunhild Olsdtr. Sleire. Kven denne Gunhild er, kjenner ein ikkje til.
d.   Nils f. 15/6 1839, d. 13/11 1866.
e.   Elisabet f. 7/7 1841, g.m. e.m. Ola Olson Risnes. Sjå plasset Bjørkehaugen under b.nr. 1 på L. Sleire.
f.    Hans f. 10/1 1850, g.m. Gyri Olsdtr. Byrkjeland 24/2 1874. Bustad Furebotten b.nr. 2.
g.   Anna f. 16/3 1844, g.m. Elias Rasmusson Toftegård, Austrheim 1880.

1847 tingl. kårebrev frå Henrik Ivarson, sjå nedanfor, til styk-faren Martinus Nilsson og kona Brita Sørensdtr. “Skal hvert aars Micheli i 5 aar svares 2 t. korn – og i 2 aar fødes en Ko – Skal til frit og uhindret brug overlades dem et jordstykke kaldet Birke­haugen – Men skal de husebygninger som opføres på dette, tilhøre Pladset – men – saa at hvad der udfordres til disses vedligeholdelse bliver at hugge af Gaardens Skov. Dersom Martinus først afgaar ved døden, skal Brithe” få eit høveleg kår til erstatning for bruken av Birkehaugen.

Henrik Ivarson L. Sleiref. 1798, d. 2/12 1882. 1827 g.m. Kari Monsdtr. Hosteland f. 1805 på b.nr. 6, d. 9/8 1867.
Born: 
a.  Ivar f. 1828. Nr. 7 her på bruket.
b.  Larsina f. 1830, g.m. Rognald Olson Y. Haugsdal, b.nr. 6.
c.   Anna f. 1833, g.m. Gjert Gerhardson Daae Y. Haugsdal, b.nr. 2 og 3.
d.   Mons f. 1836. Bustad b.nr. 2 L. Sleire.
e.   Kari f. 5/7 1838, g.m. Ola Jørgenson St. Sleire, b.nr. 3.
f.    Margreta f. 2/2 1841. Budde i Hyllestad, g.m. Ludvig Røisen.
g.   Kristoffer f. 22/4 1844, g.m. Eli Bastedtr. Rambjørg 23/10 1878. Eli frå b.nr. 5 på Rambjørg. Dei fekk seg eit bruk iLid i Gulen.
h.   Sygni, tvilling med f.
Henrik hev truleg yverteke heile heimebruket 1847 då han gav stykfaren kår og Bjørkehaugen til bruk.

Ivar Henrikson L. Sleiref. 1828, d. 23/4 1897. 2/7 1858 g.m. Andrea Mathea Gerhardsdtr. Daae f. på Risnes 22/8 1839, dotter til Gerhard Ludvigson Daae av andre ekteskap, d. 13/7 1923.
Born: 
a.  Gjertina Dortea f. 26/12 1861. Sjå St. Sleire b.nr. 12.
b.  Henrik f. 29/9 1864, d. 20/12 1868.
c.   Inger Gurina f. 1868, d. 1869.
d.   Karen Marthea f. 11/1 1869, g.m. Ole Svindal frå Myking. Bustad Bergen.
e.   Henrik f. 20/5 1870. Nr. 8 her på bruket.
f.    Inger Gurina f. 18/4 1874, g.m. Ola Klokkeide, Bustad Bergen.
g.   Ivar Andreas f. 14/10 1877. Bustad L. Sleire, b.nr. 5.
h.   Katrina Mana f. 17/1 1880. Utv. til Kanada.
i.    Ludvig Martin f. 30/10 1881. Utv. til Kanada.
15/5 1857 skøyte frå Henrik Ivarson til sonen Ivar for 300 spdl. og kår til foreldri.

Henrik Ivarson Litle Sleire f. 20/5 1870 (7e), d. Gift 3/5 1898 m. Berta Emanuelsdtr. Grinde f. 1871 i Gulen, d. 5/41899.
Born: 
a).  Andrea f. og d. 1899
Henrik Ivarson gifte seg att 5/5 1903 m. Johanna Klausdtr. Krossvoll f. 1881 i Gulen, d.
Born: 
b)  Anna Bergitta f. 18/7 1903. Gift, bustad Bergen.
c)  Ivar Martin f. 18/7 1904. Nr. 9 her.
d)   Klaus Andreas f. 21/7 1905, g.m. Bergljot Henriksdtr. Husøy i Solund. Bur der.
Deira born:
a.    Jon Harald f. 23/4 1941
b.    Ingrid Haldis f. 23/4 1941
c.    Bjørg

e)  Marta Maria f. 20/6 1906, g.m. Bernt Kalgraf i Solund. Bur der.
Deira born:
a.    Normann f. 19/1 1926
b.    Inger Margrete f. 17/9 1931
c.    Harald Johan f. 25/10 1937
d.    Olav
e.    Bjarne
f)   Ida Maria f. 19/11 1907, g.m. Ragnvald Tangedal. Sjå Tangedal b.nr. 5.
g)   Gudrun Lovisa f. 8/10 1909, g. 5/6 1938 m. Malvin Nordvang. Sjå Frøyset b.nr. 8.
h)   Harald Johan f. 2/1 1911, g.m. Gjertina Engelsdtr. Skarholmen, Askøy.
Deira born:
a.    Håkon Johan f. 28/5 1940, g.m. Torhild Helmer Pedersen.
b.    Gunhild Laura f. 5/3 1946, g.m. Gunnar Andersland.
i)   Ludvig f. 8/5 1912, g.m. Laila Eide. Bur i Stavanger.
j)    Anders f.9/2 1915, g.m. Dorit Johnsen. Bur i Stavanger.
Deira born:
a. Arne Henrik f. 11/7 1945
b. Dagfinn
c. Jan Fredrik d.
k) Sverre f. 15/12 1916, g.m. Gjertrud Hamre frå Fana. Bur på Ås.
Deira born:
a. Bente
l) Ole Johan f. 20/12 1917. Reiste til England. Fall i 2. verdskrigen.
m) Karen Gurina f. 19/8 1919, g. 3/9 1955 m. Bernhard Mjanger. Sjå Mjanger b.nr. 4.
n) Berta Kristina f. 5/6 1922, g.m. Magne Rosland. Bur i Mandal.
Deira born:
a. Berit f. 22/6 1951
b. Lill Karin f. 23/8 1952
c. Jan Henrik f. 10/9 1955
d. Milly f. 28/12 1956
e. Gerd Ruth f. 30/3 1959
o) Alf Torvald f. 15/12 1924, g.m. Signe Oldestad.Bur i Bergen.
Deira born:
a. Bernt Halvor
b. Svein
c. Bjarte
Skøyte 29/10 1898 frå Andrea Gerhardsdtr. til sonen Henrik for kr 2125, 77 og kår.

Ivar Henrikson Sleire (8c)f. 17/7 1904, d. 9/11 1981. Gift 21/10 1929 m. Helga Målfrid Matiasdtr. Hersvik frå Solund, f. 10/9 1907, d. 12/7 1988.
Born: 
a.  Elsa Målfrid f. 18/5 1930, g. 24/5 1953 m. Vilhelm Nils Bjelkarøy. Bur på Bjelkarøy i Sund.
Deira born:
a.    Jonny Vidar f. 29/4 1954. Bur på Madeira.
b.    Audun Ivar f. 27/6 1956, g.2/4 1977 m. Oddrun Torheim f. 27/5 1953. Bur i Måløy.
c.    Bjarte Henning f. 24/1 1961. Bur i Spania.
d.    Brith Helen f. 12/11 1962, sambuar m. Tore Wernang f. 30/5 1963. Bur på Voss.
e.    Wenche Iren f. 1/3 1966, sambuar m. Ingmar Vestervik f. 18/4 1963 i Gulen. Bur på Sotra.
b.  Henrik Johan f. 28/5 1933. Nr.10 her.
c.   Agnes Eldbjørg f. 4/8 1936, g. 28/7 1956 m. Einar Kolle. Sjå Store Sleire b.nr. 23.
d.   Ingrid Helga f. 30/7 1941, g.m. Johan Haukafer frå Tysnes. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Solveig f. 26/9 1961, g. 20/6 1979 m. Trygve Berge Hansen f. 7/4 1955 på Tysnes. Bur i Sund.
b.    Wenche f. 17/6 1967, g. 6/10 1990 m. Oddvind Grøtto f. 27/5 1959 i ytre Arna. Bur i Arna.
c.    Gro-Heidi f. 28/10 1975
e.  Arvid Olav f. 30/7 1943, g.m. Anne Mari Netland. Bur i Kvinesdal.
Deira born:
a.    May Brit f. 12/12 1969, g. 1/9 1988 m. Ole Helle f. 1/9 1963. Bur i Kvinesdal.
b.    Svein Ingvald f. 28/5 1971
f.   Vigdis Bjørg f. 16/7 1947, g.m. Olav Audun Andersland frå Tysnes. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Mona f. 3/3 1965, d. 8/12 1967
b.    Svein Ivar f. 13/6 1966, g. 29/8 1992 m. Lill-Karin Tennebekk. Bur i Fana.
c.    Monika f. 10/2 1968, g.m. Jan-Arve Sørheim.
d.    Ole Vidar f. 22/12 1972
Skøyte 15/10 1936 frå Henrik Ivarson til sonen Ivar for 3000 kr og kår.

10  Henrik Johan Sleire f. 28/5 1933, g. 22/6 1957 m. Målfrid Samnøy f. 27/12 1932 på Samnøy i Fusa.
Born: 
a)  Inge Håkon f. 28/1 1959, g.m. Elin-Helene Solaat frå Askøy. Ekteskapet oppløyst. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Arild f. 6/3 1979
b.    Trond Inge f. 4/2 1981.
b)  Jorunn Anita f. 14/11 1960, g. 23/6 1989 m. Allen Opdal f. 25/9 1956 i Tysnes. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Steffen f. 13/4 1987
b.    Jan-Stian f. 22/10 1989
c.    Dag-Erik f. 30/9 1992
c)  Maud f. 7/11 1963, g. 24/5 1985 m. Ivar Holmaas. Sjå Kvamme b.nr. 4.

Skøyte 12/4 1961 til Henrik Sleire for kr 10000 – 2000 i lausøyre, og kår.