Bruk 5

Utskilt frå b.nr. 4, 1835. Til dette bruk er nå lagd b.nr. 2 og Stallene.


Kristoffer Ivarson L. Sleire, f. 1809 på b.nr. 1, d. 29/2 1892. 1837 g.m. Kari Larsdtr. Tangedal f. 1811 frå b.nr. 4, d. 1/11 1881.
Born: 
a.  Anna f. og d. 1840.
b.  Anna f. 8/8 1841. Sjå under nr. 2 her på bruket.
c.   Ivar f. 24/4 1845. Bustad Stallen under Tangedal.
d.   Lars f. 8/5 1847, d. 6/3 1849.
e.   Lars f. 30/11 1852. Bustad Straumsvik under Torsvik.

1835 skøyte frå Lars Gregoriusson til dotri Kari “og hendes forlovede Christopher Sleire 18 mk. S. for 100 spd.” og kår saman med Jon Larsson. Sjå b.nr. 4.
1842 selde Kristoffer bruket til Kristen Arneson Fosse for 100 spdl. “dog mod forbehold af gjenløsningsret i et tidsrum af 25 aar”.

Berge Åmunds Fonnebust, f. 1830 i Lindås, d. 12/5 1906. 3/7 1863 g.m. Anna Kristoffersdtr. Tangedal f. 8/8 1841, d. 26/4 1901.
Born: 
a.  Kristoffer f. 23/1 1864. Nr. 3 her på bruket
b.  Berta f. 6/5 1867, g.m. Mons Larsson Vatshelle, Bruvik, 1892. Sjå utflytte.
c.   Andreas f. 19/4 1870. Sjå utflytte.
d.   Karl f. 2/5 1873, d. 2/1 1903. Teglsteinsarbeidar.
3/11 1862 skøyte frå Kristoffer Ivarson til dottermannen Berge Åmundson. Kristoffer Ivarson hev altso løyst bruket innatt frå Kristen Fosse.

Kristoffer Bergeson Tangedal, f. 23/1 1864, d. 20/3 1931. 26/10 1887 g.m. Ragnhild Rasmusdtr. Fjelde, f. i Hosanger 1865.
Dotter til Rasmus Andersson Fjelde, son av Anders Olson, som budde på Odnekvamme ei tid og var g.m. Ragnhild Eriksdtr. Tangedal, b.nr. 1
Born: 
a.  Bernhard f. 21/9 1888, g.m. Olufina Johannesdtr. Kvinge­dal 4/11 1925. Ho f. på Kvingedal 21/4 1893 på b.nr. 3. Dei reiste til Amerika.
b.  Astrid f. 17/2 1890, g.m. Henrik Hansson Høyvik, Gulen 29/5 1918.
c.   Ragnvald f. 26/6 1891. Nr. 4 her på bruket.
d.   Ingrid f. 9/2 1893. Sjå utflytte.
e.   Ragna f. 14/11 1894, d. 7 år gamal
f.    Erling f. 4/11 1896. Sjå utflytte.
g.   Karl f. 1898, d. 1899.
h.   Karolina f. 10/4 1900.
i.    Karl f. 5/3 1902. Sjå utflytte.
j.    Olaf f. 30/4 1904. Sjå utfitytte.
k.   Ragna f. 5/4 1906, d. 18/3 1927.
l.    Borghild f. 11/8 1908.
25/5 1891 skøyte frå Berge Åmundson til sonen Kristoffer for 1200 kr. og kår (600 kr.).

4  Ragnvald Kristofferson Tangedal, f. 26/6 1891 , d. 23/11 1961. g.m. Ida Maria Henriksdtr. L. Sleire f. 19/11 1907 på b.nr. 1.
Born: 
a)  Kåre f. 6/7 1929. Nr. 5 på bruket.

b)  Ragnhild f. 29/9 1930, g.m. Johannes Nipen, Bjelkarøy. Bur i Fana.
Deira born:
a.    Oddvar f. 9/12 1954.
b.    Roar f. 4/4 1957.
c.    Marta f. 7/11959.
d.    Ernst Inge f. 1312 1966.

c)  Johanna f. 22/1 1932, g.m. Thomas Dyrdal, Bjordal. Bur i Ø. Årdal.
Deira born:
a.    Kirsten f. 23/2 1953.
b.    Reidar f. 14/8 1954.
c.    Ingvar f. 9/1 1957.
d.    Hakon f. 23/3 1959.

d)  Håkon f. 16/10 1942, g.m. Elin Hope, Heldal. Bur på Nesttun.
Deira born:
a.    Beate f. 13/3 1966.
b.    Robert f. 16/5 1967.
c.    Therese f. 6/8 1971.
e)  Olav f. 22/10 1945, g.m. Åshild Marøy, Haugesund. Bur i Bergen.
Deira born:
a.  Torgeir f. 5/7 1970.
f)   Kari f. 22/10 1945. Tvilling med e. g.m. Rolf Almås frå Sagvåg på Stord. Bur der.
Deira born:
a.    Rune f. 22/10 1968.
b.    Liv Kjersti f. 24/2 1970.

7/10 1929 skøyte frå Kristoffer Bergeson Tangedal til sonen Ragnvald for 3 000.- kr. og kår.

Kåre Ragnvaldson Tangedal, f. 6/7 1929, d. 1/10 1969. Gift 23/2 1957 m. Turid Sjurdsdtr. Engesæter, dotter til Sjurd Engesæter og kona Liv f. i Y.Haugsdal, b.nr.6.
Born:     

a)  Inger f. 9/12 1957, sambuar med Per Christian Leirvaag, f. 30/5 1951. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Ine Christina Tangedal f. 28/11 1988
b.    Gry Tone Tangedal f. 20/10 1990
c.    Line Tangedal f. 5/2 1993
b).  Ragnvald f. 18/5 1960, g. 8/11 1986 m. Gunn Marit Daae. Sjå Frøyset b.nr.40.
Skøyte 18/5 1961 til Kåre Tangedal og kona for 6000 kr og kår.
Skøyte 12/8 1970 frå Turid Tangedal til Håkon og Olav Tangedal.

Håkon og Olav Tangedal.
Skøyte dat. 12/8 1970 frå e. Turid Sjurdsdtr. Tangedal til Håkon og Olav Tangedal.

Utflytte frå b.nr. 5

Nr. 2 b. Berta Bergesdtr. f. 1867 g.m. agronom Mons Larsson Vatshelle 10/5 1892.
Born: 
a)  Lars f. 4/7 1892 i Hosanger, infanterikaptein Bustad Bergen. 1919 g.m. Klara Einarsdtr. Strømme frå Bruvik.
Deira born:
a.    Magnus f. 1920.
b.    Einar f. 1922.
c.    Kåre f. 1923.
d.    Leif f. 1925.
e.    John f. 1932.
b).  Marta f. 10/3 1894, g.m. bonde Jens Kristenson Volden 1923. Bustad Rosendal.
Deira born:
a.    Aud f. 1924.
b.    Kåre f. 1926.
c.    Vigleik f. 1932.
c)  Berge, f. 18 ?, g.m. Margit Lovise Martinsdtr. Karlsen frå Bergen 1928. Berge er avd.sjef i ei forretning i Bergen.
Deira born:
a.    Tore Bjørnar f. 1933.
d).  Anna f. 11/6 1899, g.m. direktør Normann Birkeland 1927. Bustad: Hop pr. Bergen.
Deira born:
a.  Normann Magdalon f. 1932.
e)  Karl August f. 18/12 1901, g.m. Ruth Amundsen 1932. Ruth dotter av feitevarehandlar Ole Amundsen i Bergen.
Deira born:
a.    Berit f. 1933.
b.    Per f. 1935.

Karl August er disponent. Bustad: Minde pr. Bergen.
Nr. 2 c. Andreas f. 1870, g.m. Petronilla Nilsdtr. Vårdal Fjalir. Andreas bonder der.
Born: 
a.  Nils.
b.  Anna.
c.   Birger.
d.   Mertur.
e.   Karl.
f.    Berta.
Nr. 3 a. Bernhard f. 1888. Har sonen Harald.
Nr. 3 b. Astrid f. 1890, g.m. Henrik Hansson Høyvik, Gulen. Barn: Harald Johan.
Nr. 3 d. Ingrid f. 1893, g.m. Nils Rasmussen. Bustad Canada.
Born:      1.  Realf Kristoffer. 2. Clifford.
Nr. 3 f. Erling f. 1899, g.m. Gurid Pålshus frå Hallingsdal. Born: 5 gutar og 1 gjenta. Bustad U.S.A.
Nr. 3 i. Karl f. 1902. Bur i Canada. Born: 4 gutar og 1 gjenta.
Nr. 3 j. Olav f. 1904. Utvandra til Canada. Gift og hev 4 born.

Stallen

Eit plass under Tangedal.
Ivar Kristofferson Tangedal f. 24/4 1845 på b.nr. 5, d. 21/7 1913. 19/8 1871 g.m. Orlaug Andersdtr. Rambjørg f. 26/3 1841 på b.nr. 7, d. 11/5 1927.
Born: 
a.  Andreas f. 23/12 1866. Andreas budde i Bergen. Var ar­beidar. Gift med Erikka O. Sleire, store (Velene).
b.  Kaspar f. 5/2 1872. Arbeidar. Budde i Bergen. Gift.
c.   Lisa f. og d. 1874.
d.   Ludvig f. 2/5 1876. G. og busett på Kråkenes i Fana. Steinarbeidar.
e.   Kristina Andrea f. 8/1 1881. G. og busett i Oslo.
f.    Lovisa f. 20/10 1884, g.m. Hans Mikal Andersson Rutle, Gulen, 16/6 1924.
Ludvig Ivarson Tangedal og Karen Jakobsdtr. Bø av Mangers prestegjeld fekk sonen Ludvig 24/5 1894. 11/5 1871 tingl. festesetel frå Andrea Larsdtr. (b.nr. 1) til Ivar Kristofferson på plasset “Stallen og Blombakken”. Plasset er no indrege under hovudbruket.