Bruk 4 (og 5)

Jon nemnd fyrste gong 1620, siste 1628.

Mogens nemnd fyrste gong 1628, siste 1633.

Rasmus Andersson nemnd fyrste gong 1645. Hadde då kona Marita og dotri Ragnhild. Nemnd siste gong 1657, og då må han vera kåremann, for han hev berre 2 kyr og 1 geit og ein sau, og Daniel som 1645 er kalla husmann, hev 1657 1 hest, 2 kyr og 2 smale, so han må ha teke bruket.

Daniel er husmann 1645, men jordamann 1657 og hev det cine av 2 bruk til 1668 og k.h. lenger. 1666 er han sagd vera 40 år og brukar ½ l. s. Hev då sønene Peder 12 år og Hans 8 år. Kona som er nemnd 1645, heitte Bente.

Kristoffer Jonson f. 1641, hev 1701 tvo søner heima.
a. Johan f. 1685.
b. Jon f. 1697. Nr. 6 her på bruket.
Kristoffer hev bruket til 1714.

Jon Kristofferson Tangedal f. 1697, d. 1770. g.m. Anna, d. 1758.
Born: 
a.  Johannes f. 1715. Bygsel på ein part i Svardal i Gulen 1736.
b.  Kari f. 1716. Lagnad ukjend.
c.   Brita f. 1718. Lagnad ukjend.
d.   Lars f. 1720. Nr. 7 her på bruket.
e.   Daniel f. 1722. Lagnad ukjend.
f.    Synneva f. 1723, g.m. e.m. Ola Josefson Kjellbu, Gulen 1748.
22/11 1714 bygsel frå Johan Madsen til Jon Kristofferson på ½ l. s. Uppattnya 1720.

Lars Jonson Tangedal f. 1720, d. 1797. 1742 g.m. Anna Sjursdtr. Molde frå Gulen f. 1714, d. 1754. 1754 g.m. Marta Kjellbu frå Gulen, d. 1786. 1786 g.m. Kari Olsdtr. Kvamsdal f. 1752 på b.nr. 1-2, d. 1823.
Born: 
a.  Kristoffer f. 1743, d. 1745.
b.  Synneva f. 1745. Lagnad ukjend.
c.   Marite f. 1747, g.m. Baste Knutson N. Kvinge 1774, b.nr. 5.
d.   Sjur f. 1750, g.m. Inga Eriksdtr. N. Kvinge 1775. Bustad der, b.nr. 9.
e.   Kristoffer f. ?, g.m. e. Marta Olsdtr. L. Sleire 1766, b.nr. 1.
f.    Brita f. 1754. Avla med gj. Marita Hope.
g.   Ola f. 1755. Nr. 8 her på bruket.
h.   Daniel f. 1759, d. 1781.
i.    Jon f. 1790. Laguad ukjend.
j.    Matias f. 1792. Lagnad ukjend.
k.   Lars f. 1794, g.m. Magnilde Knutsdtr. Østre Opdal, Gulen 1824.
l.    Sjur f. 1797, g.m. Guri Pedersdtr. Knarvik, Gulen, 1828 (etter I. Hole).
6/12 1756 bygselsetel frå e. etter justisråd Frimann til Lars Jon­son på ½ l.s. 20/10 1772 tingl. skøyte frå Morsing til Lars Jonson for 85 rdl.

Ola Larson Tangedal f. 1755, d. 1815. 1777 g.m. Kari Olsdtr. Lauveidet f. 1750, d. 1810.
Born: 
a.  Jon f. 1778, d. 1785.
b.  Anna f. 1779. Sjå under nr. 9 her på bruket.
c.   Daniel f. 1781, d. s. å.
d.   Johanna f. 1782, d. 1785.
1780 skøyte frå Lars Jonson til sonen Ola 1 pd. 12 mk. s. for 85 spdl.

Lars Gregoriusson Grinde frå Gulen f. 1768, d. 25/12 1848. 1799 g.m. Anna Olsdtr. Tangedal f. 1779, d. 2/6 1847.
Born: 
a.  Jon f. 1800. Nr. 10 her på bruket.
b.  Klaus f. 1801, g.m. Margreta Ivarsdtr. L. Sleire frå b.nr. 1. Bustad Kjellevoll i Gulen.
c.   Marta f. og d. 1804.
d.   Ola f. 1806, g.m. Kari Andersdtr. Hosteland frå b.nr. 3. Bustad Rambjørg, b.nr. 6.
e.   Johanna f. 1808, g.m. Hans Johannesson St. Slerie frå b.nr. 12. Bustad Hosteland, b.nr. 6.
f.    Kari f. 1811. Bustad b.nr. 5, Tangedal.
g.   Brita f. 1815, g.m. Jetmund Jonson Hosteland 1837, b.nr. 8.
h.   Marta f. 1818, g.m. Peder Torson Øvre Austgulen, Gulen, 14/4 1851.
i.    Gregorius f. 1822, g.m. Henrikka Hansdtr. Rambjørg 3/1 1847 frå b.nr. 6. Bustad Rambjørgsviki.
1798 skøyte på halve bruket frå Ola Larsson for 42 rdl., og ved skifte etter Ola Larsson 1815 vart resten utl. på kona, Anna Olsdtr.

10  Jon Larsson Tangedal f. 1800, d. 18/12 1896.1834 g.m. Ragnhild Bendiksdtr. N. Høyvik, f. 1804, d. 29/3 1873.
Born: 
a.  Lars f. 1836. Nr. 11 her på bruket.
1835 skøyte på halve bruket -18 mk. s. – for 100 spdl. og kår av dette bruket og b.nr. 4: 4 t korn, 2 t potetor, 3 kjyr og 8 smale.

11  Lars Jonson Tangedal f. 1836, d. 8/7 1885. 1861 g.m. Sygni Larsdtr. Grinde f. 1835, d. 9/9 1908.
Born:
a.  Johanna f. 17/3 1862, g.m. Hans B. Wergeland, Lauveidet, 9/6 1885.
3/11 1865 skøyte frå Jon Larsson til sonen Lars for 200 spdl. og kår (160 spdl).

12  Ola Olson Vestervik frå Gulen fekk skøyte på bruket 1885 for 2 000 kr. og kår til Jon Larsson og sonekona Sygni Larsdtr.
Ola Vestvik selde og flytte til St. Sleire, b.nr. 10.

13  Hans Olson Tangedal frå b.nr. 1 fekk skøyte frå Ola Vestvik 9/6 1888 for 3 600 kr. Hans Olson selde til nr. 14 og flytte til b.nr. 3, Lisabrekkene.

14  Kaspar Gjertson Daae, Y. Haugsdal, f. 10/6 1864 på b.nr. 3. 3/11 1893 g.m. Anna Monsdtr. Andvik f. 28/11 1872 på b.nr. 2.
Born: 
a.  Martin Konrad f. 2/8 1897. Nr. 15 her på bruket.
b.  Laura Amalie f. 26/4 1899, g.m. Hans Olson Molland frå St. Sleire, b.nr. 3. Bustad Fausdal.
c.   Gustav Daae f. 21/7 1901. Amerika.
d.   Gerhard Andreas f. 12/6 1903. Sjå Torsvik, b.nr. 8.
e.   Alma Josefina f. 28/9 1905.
f.    Klara Maria f. 28/9 1905.
g.   Karl Amandus f. 4/2 1909, d. 31/3 1911.
1/5 1894 skøyte frå Hans Olson til Kaspar Gjertson Daae for 3 720 kr. Bruksrett til utslåttene: Blombakken, Tvergarden og Tyve­toen “samt en lade hen forbeholdt sælgeren og hustru Marta Lars­dtr.”.

15  Martin Konrad Kasparson Tangedal f. 2/8 1897, d. 13/6 1973, 13/6 1930 g.m. Brita Rognaldsdtr. Fosse f. 15/10 1900 på b.nr. 2, d. 5/6 1965.
20/12 1934 skøyte frå Anna Daae, Tangedal til sonen Martin og kona for 3 000 kr. og kår.
9/12 1939 skøyte på b.nr. 2. Gjev Martin Daae Tangedal og kona grunnbokheimel på dette bruket for 3 000 kr. og kår.
15/6 1959 grbf. skøyte frå arvingane etter Anna Daae til med­arving Martin Daae for 1 000 kr.

16  Kåre Ragnvaldson Tangedal f. 6/7 1929 på b.nr. 5. Sjå om han der. 30/8 1962 grbf. skøyte frå Martin Kasparson Tangedal og kona til Kåre Ragnvaldson Tangedal og kona på b.nr. 2, 4 og 6 for 15 500 kr. – (minus) lausøyre 1 000 kr. og kår.