Gamalt bruk 2

Josef Arneson nemnd 1611. Siste gong 1657. Kona Anna 1645.

Ola Ellingson er på bruket 1691. Er 68 år ved manntalet 1701, og hev heima sonen Elling 25 år. Er truleg g.m. dotter til nr. 1 med di at han kallar eldste sonen Josef.

Josef Olson Frøyset f. kring 1673. Fyrste kona heitte Brita, d. 1748. 1757 g.m. Gjertrud Olsdtr. Sleire.
Born: 
a.  Peder f. 1697.
b.  Mons f. 1701.
c.   Brita f. 1701.
d.   Ivar f. 1702. Nr. 4 her på bruket.
e.   Lisbet f. 1706.
f.    Ola f. 1709.
g.   Nils f. 1711.
h.   Nils f. 1757.
14/12 1720 uppattnying av bygsel på 18 mk. S., 6 k. malt, ¼ hud frå sorenskrivar Arnoldus de Fine.

Ivar Josefson Frøyset f. 1702, d. 1753. Henrietta. 1. gong g.m. Anna Knutsdtr.., d. 1741.1742 g.m. Dordi Hansdtr. Sleire.
Born: 
a.  Ein son f. og d. 1742.
b.  Anna f. og d. 1746.
c.   Hans f. 1748, d. 1751.
d.   Brita f. 1751.
e.   Anna f. 1753.
12/8 1739 bygselsetel frå madam Magdalena Minichen Sal. Arnoldus de Fine til Ivar Josefson 1/2 l.smør.

Ola Mikkelson, fødestad ukjend. g.m. Anna Mikkelsdtr.., d. 1783. Skifte då.
Born:
a.  Birgitta Maria f. 1752.
b.  Nils f. 1755, d. 1766.
c.   Jon f. 1756, d. 1757.
d.   Ingeborg f. 1758.
e.   Mikkel f. 1760, g.m. e. Engel Ivarsdtr. Keilegavlen, Lindås. 1787.
f.    Josef f. 1763, g.m. Marta Magnesdtr. Keilegavlen 1796. Hans ætt bur i Keilegavlen 1943.
g.   Nils f. 1765, d. 1793.
h.   Henrik f. 1768.
i.    Hans f. 1771, g.m. gj. Brita Bertelsdtr. Fonnebust 1806.
j.    Ingeborg f. 1775.
1754 bygselsetel frå e. Magdalena de Fine til Ola Mikkelson ½ l. s. i Frøyset. Ole Mikkelson si ætt gjeng ut på Frøyset med han.

Sersjant Michael Brügger. 1799 bygselbrev frå Gerhard Daae til sersjant Michael Brügger 1/2 l.s. “før brugt af Ole Mikkelsen Frøyset”.