Gamalt bruk 1

Peder Danielson. Er komen på bruket 1691, er 1701 sagd vera 58 år. Hev noko av bruket 1718.
Søner: 
a.  Hans, 25 år 1701.
b.  Daniel, 4 år 1701. Nr. 2 her.

Daniel Persson Frøyset f. 1697.
1715 bygsel på 19 1/2 mk. s. hjå Giertrud de Fine. 1720 uppattnying av bygsli. Då 18 mk. s., 6 k. malt, 1/4 hud, hjå Arnoldus de Fine.n. Frå 1723 er skrivaren einebrukar til sin død.

Hans Endreson, vert ogso skreven Einarson, d. 1783. 1.kona heiter Marta, d. 1751. 1751 g.m. Marta Jørgensdtr. Halsvik frå Gulen.
Born: 
a.  Henrik f. fyrr 1740. Eldst ved skifte 1783, g.m. Kari Olsdtr. Sjurset, Lindås 1774. Bustad Sjurset.
b.  Endre f. 1740, d. fyrr skifte 1783.
c.   Nils f. 1743, d. 1751.
d.   Endre f. og d. 1746.
e.   Nils f. 1752. Nr. 4 her på bruket.
f.    Marita f. og d. 1753.
g.   Jørgen f. og d. 1754.
h.   Jørgen f. ?, g.m. e. Guri Sjursdtr. Hosteland, b.nr. 7.
i.    Brita f. 1757, d. 1765.
j.    Endre f. 1759, g.m. gj. Marta Mikkelsdtr. Brakøy, Austrheim 1799.
k.   Sjur f. 1763, g.m. Anna Nilsdtr. Verås, Lindås, 1787.
1.   Magne f. og d. 1765.
m.  Martinus f. 1766, d. i Fredriksvern 1790: Då kalla Marehus.
n.   Berge f. 1771, d. 18/8 1843. Han var blind.
o.   Marta f. ?, d. 1788.
Dagsett 15/12 1737 og tingl. 27/11 1738 bygselsetel frå e. etter Arnoldu de Fine til Hans Endreson på ½ l. s. i Frøyset

Nils Hansson Frøyset f. 1752, d. 1824. 1783 g.m. Sygni Ivarsdtr. L. Sleire frå b.nr. 1 Kallast der Synneva, d. 1828.
Born: 
a.  Hans f. 1783.
b.  Hans f. 1785, g.m. Kari Johannesdtr. St. Sleire 1817. Ho frå b.nr. 12. Bustad Rambjør, b.nr. 6.
c.   Martinus f. 1789, g.m. e. Anna Trulsdtr. L. Sleire, b.nr. 1.
d.   Marita f. 1792, d. 1802.
e.   Henrik f. 1796, d. 1803.
f. Brita f. 1800, g.m. Nils Jonson St. Sleire frå b.nr. 7.

1783 bygselbrev frå magister Ludvig Daae til Nils Hansson 18 mk. s. “som Hans Einarsøn før haver brugt”. 1800 fær Nils Hansson bygsel hjå Gerhard Daae. Um det er ny bygsel på det han hadde fyrr eller det er bygsel på nye 18 m. er uråd å seia. Ved denne sisste bygsli er det sagt at han kunde hogga i skogen til vedlikehald av husi, og so skulde han få hogga til sal for 10 dalar i knippeved for året. 1823 fær Nils Hansson og Sygni Ivarsdtr. kår hjå løytnant Daae av dette bruket, og Hans Endresons ætt gjeng ut på Frøyset. Bruket vert slege saman med dei andre bruki, og garden vert delt i 2 bruk.