Bruk 5

Utskilt frå b.nr. 4, 23/5 1887.


1849 var det halde ei delings- og skyldsetningsforretning på Frøyset yver Træet og Utløbøen. Natebotten vart då teken av Utløbøens utmark og lagd til Træet. Det er: Natebotten og Træet skulde høyra til b.nr. 4.

Johannes Basteson Odnekvamme, f. 1817 på b.nr. 2, d. 30/10 1886. 4/5 1855 g.m. Gjertrud Martinsdtr. Andvik f. 1826 på b.nr. 8, d. 21/4 1910.
Born: 
a. Lars f. 1856. Nr. 2 her på bruket.
b. Baste f. 1857, d. 27/9 1864.
c. Martinus f. 9/3 1860. Bustad b.nr. 6, Buskehaugen, Frøyset.
d. Marta f. 12/6 1864, d. 24/10 1874.
e. Baste f. 21/1 1868. Bustad sjå Andvik b.nr. 8.
3/11 1854 festesetel frå Gjert Hansson Daae til Johannes Basteson Odnekvamme på plasset Natebotten.

Lars Johannesen, son til nr. 1, f. 1856, d. 18/1 1920. 24/6 1881 g.m. Helena Monsdtr. Frøyset f. på Træet 19/4 1855.
Born: 
a. Inga Mathilde f. 18/4 1882, g.m. lærar Johannes Andreasson Matre 11/5 1906. Matre var lærar på Eide, Halsenøy, der hand. Dei hadde 6 søner og 2 døtre. Dei fekk sonen Lars her i Masfjorden 5/8 1908. E. bur no på Stord.
17/10 1887 skøyte frå Kristoffer Gjertson Daae til Lars Johannessen for 1200 kr. og kår til mori (300 kr.).
Lars Johannessen var fyrst matros og sidan førar i Lindås-Masfjorden D/L.

Erik Larsson Tangedal f. 6/3 1873 på b.nr. 1, Tangedal, d. 2/6 1948. 3/9 1899 g.m. Monsine Jetmundsdtr. Frøyset, dotter til Jetmund Rasmuson Haugsvær og Helena Monsdtr. Frøyset f. 6/10 1877, d. 6/6 1966.
Born: 
a. Leif f. 3/6 1900. Sjå utflytte.
b. Lars f. 20/2 1902. Nr. 4 her på bruket.
c. Erik f. 3/9 1903. Sjå utflytte.
d. Marta f. 17/4 1905, d. 10/1 1941. Ho var g.m. Birger Hansson Torsvik.
e. Alfred f. 8/9 1907. Sjuk.
f. Helena f. 22/3 1909, g.m. Arne Jokobson Areklett, sjå A.kl.
g. Gunvald f. 24/9 1913. Reist til Sverig.
h. Målfrid f. 27/3 1916, g.m. Gerhard Henriksen Molland, Frøyset 28/5 1944.
Deira born:
a. Helga Berit f. 1946.
19/7 1906 skøyte frå Lars Johannessen til Erik Larsson Tangedal på d.b. med hus for 2000 kr. og kår (700 kr.).

Lars Erikson Tangedal f. 20/2 1902. 23/10 1932 g.m. Emma Ivarsdtr. Areklett f. 27/5 1899.
Sjå meir om dei under b.nr. 20.
8/6 1931 kjøpekontrakt der Erik Larsson Tangedal sel til sonen Lars d.b. med hus og bødkerfabrikk med maskiner for 12000 kr. Tinglese skøyte har ein ikkje funne.

Artur Nilsen Dal f. 29/5 1921.
Skøyte frå Lars Erikson Tangedal og kona til Artur Nilsen Dal og kona Gerda f. 28/6 1922 for 7000 kr. og kår. Grbf. 28/2 1949.

Ingvald Ivarson Sandnes f. 7/10 1882 på g.nr. 10 b.nr. 5. Sjå b.nr. 1.
16/1 1956 grbf. skøyte frå Artur Nilsen Dal og kona til Ingvald Ivarson Sandnes og kona for 10 000.- kr.

Ingvald Gabrielson Sandnes f. 19/9 1934 på g.nr.41 b.nr. 1(7c), gift 1955 m. Margit Fjellanger f. 6/10 1930 i Eksingedalen.
Born: 
a. Geir Bjarte f. 27/4 1955
b. Anny Iren f. 18/2 1957, g. 4/10 1975 m. Sigurd Bjarne Sjo, f. 5/4 1945 i Kvinnherad.
c. Odd f. 31/10 1958, g. 9/7 1988 m. Grethe Trodal f. 9/10 1966 i Trodal b.nr.4 (1f). Sjå Ytre Haugsdal b.nr.46.
d. Vidar f. 5/12 1961
e. Svein Åge f. 12/8 1965.
Skøyte 3/8 1957 frå Ingvald Ivarson Sandnes til soneson Ingvald Gabrielson og kona for 10000 kr.

Utflytte

Leif Erikson Tangedal (sjå 3 a) f. 3/6 1900. Død i Vancouver 2/3 1984 g.m. Olga Martinsdtr. Hodneland frå Myking, f. 1900. Død i Vancouver 1994.
Born:
a.) Molly f. 18/12/ 1924. Gift med Johnny Mcmillian i Vancouver, BC Canada . Død
Born:
a. Adrain Joiner/ mcmillian
b. Debbie Lereau / Mcmillian
c. Corrine McGregor/McMillian
b.) Jenny f. 16/5 1928. Gift med Norris Kennedy i Vancouver BC Canada –
Born:
a. Kevin Kennedy
b. Dereck Kennedy
c. Shelley Kennedy
d. Lesley Kennedy
c.) Ruth f. 03/09/ 1930. Gift med Stuart Gurr i Vancouver, BC Canada. Død
Born:
a. Janine Porter
b. Shawn Gurr
c. Mithch Gurr.
Dei bur i Canada.

Erik Erikson Tangedal (sjå 3 c) f. 3/9 1903. Død 23/09/1977 i Vancouver BC Canada og gravlagt der. 1925 g.m. Lilly Olsdtr. Sognes. Død i Vancouver 1977.
Born:
a.) Harry f. i Vancouver 24/05/1927 og død der 16/12/2005. Gift med Evelyn f. Monsen frå Bergen, 1933 – 1997. Død og gravlagd i Vancouver.

Born:
a. Stanley 1955 – 1986
b. Eric 1962 – 1969
c. Linda May (Mathers)
d. Kenneth,
b.) Edvin f. 26/02/1935. Gift 01.09.1961 med Nora.
Born:
a. Kim f. 25/07/1962. Gift med Warren Trask
b. Derek, gift med Tracy Buchanan
c. Lila, gift med Scott Yewchuk
Erik E. Tangedal emigrerte med familien til Vancouver BC Canada i 1948.