Bruk 4

Hans Gerhardson Daae f. 1794, d. 10/12 1881. 1816 g.m. Sygni Hognesdtr. Risnes f. 1790 på b.nr. 3, d. 3/3 1879.
Born: 
a.  Karen Andrea f. 16/4 1817, g.m. Kristoffer Kahrs, Fedje 1841, bustad der.
b.  Henrik f. 27/3 1819. Tollrorskar i Ålesund, g.m. Emilie Bang, syster til Erik si kona. Han d. 1893 (sjå under e.).
c.   Gjert f. 1820. Nr. 2 her på bruket.
d.   Dorte f. 1822, d. 1823.
e.   Erik f. 1824, ing. Charlotte Sofie Lund Bang. Ho f. 5/6 1826 av foreldre kaptein Jon Bang og frue Emelie Christine Marie Lund. Erik flytte til Værdalen 1853, men d.i Bergen 1886. Var byggmeister. Ho d. 1909.
f.    Hans f. 1825, g.m. Anna Larsdtr. Elvik. Sjå Elvik b.nr. 3.
g.   Ludvig f. 1827, d. ung.
h.   Marta Maria f. 1829, g.m. snekker 5. Folkedal, Bergen. Budde der. Ho d. 1899.
i.    Martinus f. 1831. Bustad Risnes b.nr. 1 og 2.
j.    Lovisa f. 1834, d. ung.
k.   Dortea f. 1836, g.m. Torgeir Rasmusson Haugsvær. Sjå Risnes, b.nr. 1 og 2.
1832 skøyte frå Gerhard Daae til sonen Hans 1 bp. 12 mk. s., ¼ hud og ¼ t. malt for 300 spdl. og kår som broren Jonas på b.nr. 1.

Gjert Hansson Daae f. 1820, d. 19/8 1859. 1850 g.m. jomfru Øllegård Kahrs frå Toftegård i Austdheim.
Born: 
a.  Sophie f. 15/2 1856, g.m. Arne Gabriel Daae Riisnes, Ris­nes b.nr. 3.
b.  Kristoffer Kahrs f. 6/3 1858. Nr. 4 her på bruket.
1849 skøyte frå Hans Daae til sonen Gjert 1 pd. 12 mk. s., ¼ hud, ¼ t. malt for 300 spdl. Træet og Natebotten (er no b.nr. 5) skulde høyra til dette bruket. Kårebrev frå Gjert til foreldri tingl.1850.

Kristen Arneson I. Hope f. 5/11 1834 på b.nr. 1, d. 26/10 1873. 25/11 1860 gm.e. Øllegård Daae, f. Kahrs, d. 20/9 1926.
Born: 
a.  Øllegård f. 27/8 1861, g.m. Henrik Severin Erikson Riis­nes 14/6 1886. Sjå Risnes b.nr. 3.
b.  Mathilde f. 26/10 1862, g.m. e.m. lærar Gabriel Monsen. Sjå St. Sleire b.nr. 1.
c.   Arne Gabriel f. 13/3 1865. Lærarutdana. Utv. til Amerika. Var heime i Norig og vart 21/6 1917 g.m. Olina Sofia Monsdtr. Kalhovda frå b.nr. 2.
d.   Sara f. 17/1 1868. Ugift. Kjøkensjef på Neevengården sjukehus, Bergen.
e.   Kristina f. 26/2 1870. Reist til Amerika. Gift Wang.
f.    Johanna f. 3/5 1872. Reist til Amerika. Gift Dick.
Kristen var ikkje eigar, berre brukar.

Kristoffer Kahrs Gjertson Daae f. 6/3 1858, d. 13/10 1897. 19/6 1887 g.m. Henrikka Gjertsdtr. Daae, Frøyset, f. på b.nr. 1, 30/11 1867, d. 9/2 1902.
Born: 
a.)  Gerhard f. 14/12 1887. Nr. 5 her på bruket.
b.)  Asbjørn f. 9/2 1889. Sjå b.nr. 9, Frøylund, Frøyset.
c.)   Alice f. 6/7 1890, d. 9/1 1893.
d.)   Øyvind f. 12/5 1892. G. bur sud for Bergen. Driv ein trevarefabrikk.
e.)   Alice f. 20/4 1894. Var gift i Stavanger. Er død (1940).
f.)    Gerda f. 2/9 1895, g.m. postfullmekt Tollef Onarheim, bustad Minde i Fana.
Deira born:
a.    Berit
b.    Tolleif.
——————————————–
g.)  Sigvald Johan f. 5/11 1896, g.m. Aletta Pedersdtr. Sande, Sandebygda f. 27/5 1897. Bur på Askøy.
Deira born:
a.    Karsten f. 22/7 1919.
b.    Peder Kristoffer f. 5/1 1921.
c.    Magnus Kåre, f. 10/12 1922.
d.    Ålv f. 3/6 1929.
e.    Harald f. 31/10 1936.
f.    Gunnar f. 27/1 1939.
——————————————–
h.)  Kristoffer f. 8/1 1898. Reist tilsjøss. Bur i Amerika.
Ved skifte etter Gjert Hansson Daae 13/4 1861 vart bruket utl. på sonen Kristoffer Kahrs Daae mot at han svara systri Sophie 167 spdl. 36 sk.

Gerhard Kristofferson Daae f. 14/12 1887, d, 18/11 1974. Gift 3/5 1907 m. Henrikka Olsdtr. Molland, f. 28/5 1886. Sjå Store Sleire b.nr. 3 (7a). Ho døydde 13/8 1945.
Han gifte seg att med enkja Marta Rasmusdtr. St.Sleire frå b.nr. 15, f. 27/9 1894, d. 14/6 1969.
Born: 
a.  Helga f. 20/1 1908, g. 20/6 1930 m. Johannes Knutson Otterstad. Sjå Sandnes b.nr. 6.
b.  Hildur f. 9/6 1909, g. 17/6 1932 m. Konrad Myrbostad f. 1/3 1906 i Frena. Bur i Åsane.
Deira born:
a.  Inger Berit f. 20/10 1936, g. 25/8 1956 m. Jan Olav Strømsnes, Askøy, f. 19/3 1933.
b.  Hildur Karin f. 23/5 1948, g. 27/6 1969 m. Truls Disen f. 8/3 1946. Bur i Bergen.
c.  Kristoffer f. 30/11 1912. Sjå b.nr. 28.
d.  Agnes f. 7/7 1914, g. 2/10 1934 m. Martinus Daae Børnes. Sjå Risnes b.nr. 1
e.  Olaf f. 21/8 1916. Nr. 6 på bruket.

Olaf Gerhardson Daae f. 21/8 1916 (5e)g. 10/3 1941 m. Johanna Bertinsdtr. Bauge f. 21/4 1919 på b.nr. 1(13e).
Born: 
a.)  Gerhard Henry f. 19/12 1941. Nr.7 på bruket.
b.)  Thorvald f. 1/4 1943, g. 8/3 1969 m. Gerd Heldal f. 27/10 1947.
Deira born:
a.    Cathrine f. 7/1 1974
b.    Marianne f. 31/12 1979
———————————————-
c.)  Jostein Olav f. 8/12 1945, g. 30/3 1968 m. Nan Sissel Solsvik, Ålesund, f. 10/4 1947.
Deira born:
a.   Merete Janette f. 20/2 1969
b.  Anita Oddveig f. 29/7 1971
———————————————–
d.)  Hildur Torunn f. 26/6 1949
e.)   Jan Otto f. 8/2 1959. Sjå Holsøy, b.nr. 2.
Skøyte 15/6 1957 frå Gerhard Daae til sonen Olaf og kona for 6000 kr og kår.

Gerhard Henry Daae f. 19/12 1941, g. 24/6 1967 m. Oddny Ynnesdal f. 12/7 1946 i Gulen.
Born: 
a.  Jane Brit f.4/12 1967, g. 20/8 1994 m. Morten Sleire f. 2/8 1969 på Litlesleire b.nr. 8 (3b).
b.  Olav Ørjan f. 5/5 1969
c.   Christel f. 28/1 1983. Skøyte 22/4 1977 til Gerhard Henry Daae og kona Oddny for kr 20000 og kår.

Plasset Eidet

Nils Olson Fausdal f. 1859, g.m. Maria Torkjellsdtr. Nævdal frå Myking f. 1853, d. 16/3 1904. 6/5 1906 g.m. Ingeborg Karlsdtr. ­Lindås f. 1867, dotter til plassmann Karl Ivarson. Nils budde fyrr 1899 på Fossdalshaugen, sjå der.
Born: 
a.  Oluffina Gurina f. 6/4 1888, g.m. sjømann Ingvald Bertin Erikson Davø frå Herdla 4/8 1913. Ingvald f. 1891, son til husmann Erik Olai Karison Daavø.
b.  Susanna Maria f. 5/5 1893.
c.   Alma Martina Emilie f. 30/11 1895, g.m. Magne Kornelius Nilson Hellesøy f. 1894, son til Nils Andersson Hellesøy.
d.   Maria f. 27/5 1907. 17/4 1899 festesetel frå Kristoffer Kahrs Gjertson Daae’s e. Henrikka Gjertsdtr. til Nils Olson Fausdal på plasset Eidet.