Bruk 2

Utskilt frå b.nr. 1, 4/11 1865.


NB. 8/8 1894 ved ei delings- og skyldsetningsforretning, vart plasset Utløbøen lagd til b.nr. 1 og Træet til b.nr. 4.

Jakob Olson Kjellbu, Gulen, d. 14/12 1880, fekk 1832 festesetel frå Gerhard Daae på “et plads kaldet Utløbøen”. Jakob skulde setja alle husi upp på eigen kostnad, og husi skulde høyra plasset til. Av jordeigaren skulde han få matrialen til ei stova. Dei andre husi plikta han setja upp utan studnad av jordeigaren, og han plikta halda hus og gjerde i stand.

Klaus Mikkelson Lund frå Gulen f. 1812, d. 22/1 1886. g.m. Kari Jensdtr. Nordal frå Gulen f. 1808, d. 21/11 1890.
Born: 
a.  Marta f. 1847, g.m. Hans Nilsson Rambjørg. Bust. Hatlevik.
b.   Jens f. 1854, d. 20/6 1931. Budde i ei liti stova på Frøyset.
3/11 1853 festesetel frå Jonas Gerhardson Daae til Klaus Mikkelson og kona på plasset Utløbøen.

Andreas Jonasson Daae f. på b.nr. 1, 26/4 1837. 7/7 1863 g.m. Erasmine Marthea Larsdtr. Nygård frå Fjell.
4/11 1865 skøyte frå Jonas Gerhardson Daae til sonen Andreas på d.b. for 200 spdl. Nr. 3 gav upp bruket og tok eit plass unda. Sjå under nr. 4.

Martinus Olson Tangedal f. 1846 på b.nr. 1, d. 30/7 1883. 5/7 1871 g.m. Karen Jonasdtr. Daae, Frøyset, f. på b.nr. 1, 1843, d. 24/7 1909.
Born: 
a.  Oluffina f. 1/9 1871, g.m. e.m. Erik Ivarson Andvik, b.nr. 3.
b.  Dortea Katrina f. 6/3 1873, d. 20/3 1928.
c.   Jonas f. 25/6 1874. Nr. 5 her på bruket.
d.   Engelina Kristina f. 11/9 1876, d. 15/2 1907.
e.   Ludvig f. 26/1 1878. b.nr. 7, Nordvang, Frøyset.
f.    Mikal f. 11/4 1880. b.nr. 8, Brudalen under Frøyset.

17/12 1870 skøyte frå Andreas Jonasson Daae, Frøyset, til Martinus Olson Tangedal for 350 spdl. (med forbehold af sælgeren af feste på Utløbøen”. Andreas hev altso teke under eit plass.
15/12 1888 tingl. kårebrev frå Karen Jonasdtr. Frøyset til Kari Jensdtr. Frøyset av plasset Utløbøen, og 25/6 1894 eit kårebrev frå Karen Jonasdtr. til Andreas Daae, Frøyset og Thea Larsen “med opgivelse af kåremandens brugsret til Plasset”.

Jonas Martinusson Frøyset f. 25/6 1874, d. 1943.1/2 1910 g.m. Kari Ivarsdtr. Halland frå Gulen f. 1866, dotter til Ivar Sjurson, d. 5/5 1936.
18/6 1906 skøyte frå Karen Jonasdtr. til sonen Jonas for 1200 kr. og kår (800 kr.).

Astrid Henriksdtr. Dåe f. 1897, g.m. Henrik Kristoffer Kahrs, Toftegård i Austrheim. Bruket vart styrd av Henrik Daae ei tid.
5/8 1914 skøyte frå Jonas Martinusson Frøyset til Astrid Daae Kahrs for 2200 kr. og kår.

Erik Olson Frøyset f. 30/1 1890 på b.nr. 15(1b), d. 27/11 1977, g. 17/5 1930 m. Gudrun Oliva Henriksdtr. Daae f. 11/12 1904 på b.nr. 1 (inderst), d. 4/7 1994.
Born: 
a.  Henrik f. 21/3 1930, g. 1968 m. Gudrun Jakobsen f. 16/2 1931 i Laksevåg.
b.  Lillian f. 11/3 1936
c.   Martha f. 1/9 1938, g. 1964 m. Ivar Opdal, f. 8/6 1937 i Gulen.
Skøyte 15/9 1945 frå Astrid Daae Kahrs til Erik Olson Frøyset og kona for 2500 kr og kår til enkja Dorthea Daae.
Skøyte 11/1 1974 til son Henrik Frøyset utan vederlag.