Brukarar. Bruk 1 og 2

Halsteen frå 1604 til 1621. E. styrde til 1625. Halsteen åtte ein part i garden Manger. Det er nemnd 1614/15, og 1620 svarar han odelsskatt av 6 mk. s. ½ mele malt i Øvre Manger og 2 sk. i Anuig i 1 Smalle.

Hans Olsen frå 1626 til kring 1663. Enkja styrer 1664. Kona hans heitte Guri 1645.

Gullich Olsen. Nemnd fyrste gong 1666, siste 1716. Gul­lich er 1666 sagd vera 32 år og ha Stiffsønner Ole Hansen 12 år og Claus 8 år. Guilich er altso g.m. e. etter Hans Olsen. 22/9 1707 er det skifte etter Gullich Olsens hustru. Då vert ho skrevi Christi Clausdtr.. og arvingar er Oluff og Claus “saavelsom Oluff Bachen (Sleire) på sin hustru Anne Guliichdatters vegne, som Enchcn -Sal. Qvindes Datter – aflet med Gullich Løfwig (feil for Torsvig)”.

Mons g.m. Anna Eriksdtr.. Mons hev havt bruket berre ei stutt tid. Hev truleg butt i Gullik Olsons bygsel.
Born: Brita. Sjå under nr. 6 her på bruket.

Ola Ivarson S. Hope. Sjå S. Hope b.nr. 6. g.m. e. Anna Eriksdtr. Torsvik, d. 1743.
Born: Marita f. 1728, g.m. Gaute Hansson Fonnebust, Lindås 1759.
1753 er det skifte etter Anna Eriksdtr. Då er nemnd desse avringar: Brita Monsdtr. 28 år og Marta Olsdtr. 15 år.
1743 vart Ola Ivarson g.m. Siri Monsdtr. Y. Haugsdal frå b.nr. 1, og då flytte han til S. Hope og fekk halvparten av farsgarden.
23/7 1716 tingl. bygselbrev frå Johan Madsen til Ola Ivarson 2 1/2 pd. s. Uppattnya av Christen Krag 1720. NB. Gullik Olson er nemnd skatteåret 1716/17, 80 Mons kan ikkje havt bygsel.

Hans Olson Tangedal f. 1726 på b.nr. 1, d. 1786.1746 g.m. Brita Monsdtr. Torsvik f. 1715, d.?
Born: 
a.  Ragnhild f. 1748.
b.  Ola f. 1749. Nr. 7 her på bruket.
c.   Anders f. 1752, g.m. Kan Rasmusdtr. Areklett. Sjå Areklett.
d.   Ingeborg f. 1755, d. 1765.
e.   Daniel f. 1757, d. 1789.
12/10 1745 bygselbrev frå Anna Hansen Sal. Frimauns til Hans Olson Tangedal på 2 1/2 pd. s. i Torsvik.

Ola Hansson Torsvik f. 1749, d. 1789.1772 g.m. Gjertrud Eriksdtr. Risnes f. 1753 på b.nr. 3.
Born: 
a.  Ragnhild f. 1773, g.m. Ivar Monsson Y. Haugsdal, b.nr. 6.
b.  Sigrid f. og d. 1777.
c.   Sigrid f. og d. 1778.
d.   Erik f. 1781, d. 1785.
e.   Siri f. 1784, g.m. Hans Olson Hatlevik. Bustad Hatlevik.
f.    Marta f. 1788, d. 1789.
g.   Hans f. 1789. Bustad Haugsøy.
20/10 1772 tingl. bygselsetel frå Ludvig Daae til Ola Hansson på i pd. 6 mk. s. i Torsvik. Faren må ha site att med noko av bruket.

Rasmus Arneson I. Hope f. 1754 på b.nr. 1.1790 g.m. e. Gjertrud Eriksdtr. Torsvik.
Born f. Torsvik:
a.  Ola f. 1793.
b.   Kari f. 1794.
1790 tingl. bygselbrev frå Brithe Munthe Daae til Rasmus Arneson på “denne Gaard”. Rasmus flytte til Haugsøy 1793.

Christian Brügger, d. 1826. 1796 g.m. jomfru Bergithe (Brithe) Munthe Burgraff Daae, f. 1778, d. 26/2 1839 på g.nr. 14 b.nr. 3. Ho var dotter av sokneprest Ludvig Daae og k. Christine Haar.
Born: 
a:  Karen Marie f. ?, g.m. proprietær Severin Nicol, Sletten i Manger.
b.  Drude Chatharine f. ?, g.m. Endre Christian Dahle, orga­nist i Bergen.
c.   Hans Andreas f. 1802. Nr. 9 her på bruket.
d.   Anna Sophie f. 1810, g.m. Bjårstad. Bust. Hosteland, b.nr. 3. Dei hadde i alt 14 born, men 10 døydde tidleg.
Ved skifte etter Ludvig Daae 1788 vart Torsvik utl. på dotri Bergithe (Brithe), som var g.m. løytnant, seinare kaptein og til slutt major Brügger.

10  Hans Andreas Christianson Brügger f. 1802, d. 23/2 1864. 1826 g.m. Guri Hansdtr. Hosteland f. 1802 på b.nr. 5.
Born: 
a.  Kristiane f. 1827, g.m. Ivar Guttormson Hosteland, b.nr. 2.
b.  Endre Christian f. 1828. Nr. I på b.nr. 2.
c.   Lovisa Andrea f. 1830, g.m. Jetmund Monsson Hosteland, b.nr. 6.
d.   Hans f. 1831, g.m. Henrikka Jonasdtr. Daae frå Frøyset, b.nr. 1 Bustad Hosteland, b.nr. 5.
e.   Bcrgitha Johanna f. 1835. Sjå under nr. 10 her på bruket.
f.    Caspar f. 27/10 1839, g.m. Johanna Jetmundsdtr. Hoste­land 13/10 1865. Ho frå b.nr. 8.
g.   Johan f. 20/11 1841, g.m. Ragnhild Jetmundsdtr. Hosteland 16/6 1866. Ho frå b.nr. 8, f. 1841. Både Caspar og Johan kom til Straumstad i Austrheim.
h.   Michael f. 23/11 1844, g.m. Øllegård Kahrs, Kremmerholmen, Fedje.
i.    Carl Andreas f. 13/12 1836, g.m. Martina Jakobsdtr. Torsvik frå plasset Stølsneset 26/5 1862. Flytte til Hersvik, Askvoll 1862.
Ved skifte etter major Brügger vart bruket utl. på sonen mot at han svara mori 203 dl. 4 ort. Sjå lenger framme om andre ytingar til henne.

11  Botolf Rasmusson Kvamsdal f. 1824 på plasset Teigane, Kvamsdal. 14/6 1859 g.m. Bergithe Johanne Hansdtr. Brügger, Torsvik f. 1835, d. 1918.
Born: 
a:  Hans Andreas f. 26/6 1859. Nr. 11 her på bruket.
b.  Marta Lovisa f. 2/6 1861, g.m. Ola Erikson Sandnes frå b.nr. i Gifte 6/6 1882. Ola handelsmann på Nyborg, Gulen.
c.   Gjert f. 3/11 1863, g.m. Anna Jensdtr. Bakke 5/11 1885. Sjå Dragøy under Torsvik.
d.   Rasmus f. 13/6 1866, g.m. Raguhild Sørensdtr. Kvamsdal. Bustad Kvamsdal, b.nr. 2.
e.   Karen Andrea f. 13/3 1869. Sjå utflytte.
f.    Boletta Bergitta f. 21/4 1874, g.m. Johannes Larsson 5. Hope frå plasset Lynghaugen. Gifte 31/5 1898. Bustad Skåldal, Hans.
g.   Aletta Randina f. 4/2 1878. Sjå utflytte.
h.   Henrikka f. 1879, g.m. restauratør Olai Anderssen Store Solheim, Årstad, 7/4 1896.
12/12 1867 skøyte til Botolf Rasmusson for 400 spdl. – halve garden.

12  Hans Andreas Botolfson Torsvik f. 26/6 1859 (10a), d. 18/2 1931. Gift 21/6 1886 m. Pernilla Olsdtr. Byrkjeland f. 1858, d.
Born: 
a.  Bergit f. 13/12 1887, g.m. ein bonde på Dale i Gulen.
b.  Botolf f. 31/8 1888. Utvandra til Amerika.
c.   Ola f. 31/3 1890.
d.   Brita f. og d. 1892
e.   Gjert f. 18/5 1893, d. 14/6 1913
f.    Agnes f. 30/4 1895, d. 5/1 1984.
g.   Toralf f. 24/1 1898. Nr. 12 her.
h.   Håkon Kristian f. 6/3 1901, d.
i.    Birger f. 27/2 1903. Utvandra til Amerika.
Skøyte 17/10 1892 frå Botolf Rasmusson til sonen Hans for 2400 kr og kår.

13  Toralf Hansson Torsvik f. 24/1 1898, d. 14/10 1993.Gift 23/5 1926 m. Jakobine Josefine Klausdtr. Kvamsdal f. 15/6 1900 på b.nr. 3 (5m), d. 12/11 1974.
Born: 
a.)  Hans Per f. 5/4 1928. Nr. 13 på bruket.
b.)  Kåre f. 7/10 1929, d. 7/7 1933.
c.)   Håkon f. 20/4 1932, g. 2/8 1958 m. Haldis Haugsdal. Bur i Ytre Haugsdal b.nr. 17.
d.)   Sigrunn Nora f. 24/2 1936, g. 2/3 1973 m. Arne Sørensen frå Oslo. Bur der.
e.)   Bjørg f. 15/6 1937, g.m. Hans Daae, f. 3/10 1941. Far hans er frå Elvik b.nr. 3. Dei bur i Bergen.
Deira born:
a.    John f. 31/10 1967
b.    Astrid Therese f.9/4 1972
———————————————
f.)   Kåre f. 12/12 1941, g.m. Tove Jakobsen frå Bergen. Bur i Knarvik.
Deira born:
a.    Torbjørn f. 10/3 1965
b.    Åge f. 20/9 1966
c.    Christine f. 6/12 1969
Skøyte 3/3 1915 frå Hans Botolfson til sonen Botolf for 300 kr og kår.
Skøyte 5/12 1927 frå Botolf Hansson til broren Toralf for 2000 kr og kår til foreldra.

14  Hans Per Toralfson Torsvik f. 5/4 1928, (12a), g. 1/8 1953 m. Eva Myrtveit f. 27/12 1929 på Birkeland i Manger.
Born: 
a.  Elin f. 21/4 1954
b.  Toralf f. 21/5 1955. Nr.14 her.
c.   Jorun f. 7/5 1959
d.   Anbjørg f. 9/9 1962
e.   Ona Elisabet f. 23/12 1966
Skøyte 12/1 1962 frå Toralf Torsvik og kona til sonen Hans Per og kona for 10000 kr og kår.

15  Toralf Torsvik f. 21/5 1955 (13b), g. 1981 m. Kelly Faison f. 13/9 1960 i Zambia.
Born: 
a.  Thomas f. 12/6 1982
b.  Christopher f. 4/3 1986

Utflytte frå b.nr. 1

Nr. 10 e, Karen Andrea f. 1869, g.m. Hans Jakobson Undal, bonde i Gulen. Barnlaust ekteskap.
Nr. 10 g, Aletta Randina f. 4/8 1878, g.m. Johannes Nygård, Gulen, bonde og bakar. Barn: Lars.
Nr. 11 a, Bergit f. 1887, g.m. bonde Peder Sjurson Dale i Gulen.
Nr. 11 c, Ola f. 1890, g.m. Gunhild Jakobsdtr. Unneland, Haus. Bustad: Espeland i Haus. Born: Hans og Ola. Nr. 11 i, Birger f. 1903, g.m. Marta Eriksdtr. Tangedal. Utvandra til U.S.A.