Bruk 7 og 8

Bruk 7. Nothusneset

Utskilt frå b.nr. 1 og 2, 4/12 1918.


Erik Larsson Tangedal.
5/7 1922 skøyte frå Hans Botolfson Torsvik og Jonas Brügger til Erik Larsson Tangedal for 300.- kr. “På dette bruk må ikke drives landhandel eller dampskispekspedisjon.”

Ivar Henrikson Sleire, f. 18/7 1904.
Skøyte frå Erik Larsson Tangedal til Ivar Henrikson Sleire for 600.- kr. grbf. 20/4 1949.

Bjarne Johansen f. 1/3 1922.
15/4 1954 grbf. skøyte frå Ivar Henrikson Sleire og kona til Bjarne Johansen for 800.- kr.

Tuft til Ungdomshuset

21/1 1927 tingl. festebrev frå Botolf Hansson Torsvik og L. K. Tangedal til Framsteg Ungdomshus på cit stk. av b.nr. 1 og 2 so lenge der stend ungdomshus – utan vederlag. Rett til å leggja køyreveg og vatsleiding til huset.

Bruk 8. Soldal

Utskilt frå b.nr. 2, tingl. 27/10 1922.


7/10 1939 skøyte frå Andrea Brügger til Gerhard Daae, Tangedal for 1000 kr. Bruket utskild frå b.nr. 2.
Feste nr. 1 Festesetel frå Andrea Briigger til Andreas Torsvik på ein nausttomt med naust og innreidd bustadsrom for hans levetid mot årleg avgift kr. 0.50. Grbf. 5/8 1938.

Gerhard Daae Tangedal f. 12/6 1903 på b.nr. 4 (14d), d. 25/9 1991, g. 1939 m. Nilla Johannesdtr. Romarheim f. 14/4 1914.
Born: 
a.  Alfhild f. 12/3 1943, g. 10/6 1967 m. Mikal Nordvang.
Deira born:
a.    Magne Daae Nordvang f. 2/11 1972
b.    Ingunn f. 9/5 1946, g.m. Arvid Snekkevik. Bur på Risa i Lindås.
Deira born:
a.    Tore f. 16/6 1966
Skøyte 17/11 1939 frå Andrea Brugger til Gerhard Daae Tangedal for 1800 kr.