Bruk 2

Her vert lørd brukarane på eit av dei 3 bruki som var på garden frå kring 1600 til 1878, og so brukarane på det noverande b.nr. 2.

Albrit nemnd fyrste gong 1603 og siste 1633.

Oloff Olson nemnd fyrste gong 1635, siste 1668, men han hev truleg site med bruket til kring 1687. Kona hans heitte Marta 1645. Han hadde 1666 sonen Lawritz 12 år gamal, og er sjølv 60 år.

Gudmund Erikson. Han fær bygsel på 18 mk. s.5/5 1687 hjå Anders Morch, og 1694 fær han bygsel på 18 mk. s.1 kvartel malt. Siste gongen ein finn namnet hans er 1696.

Einar Larsson, er sagd vera 58 år 1701. Må vera komen på bruket som ein eldre mann.
Born: 
a.   Lars f. 1677. Kom til Nordland, b.nr. 3 og 4.
b.  Ivar f. 1681. Kom til Vågset.
c.   Mons f. 1685.
d.   Ola f. 1692. Nr. 5 her på bruket.
e.   Henrik f. 1700.
Hev ikkje funne bygselsetel til Einar.

Ola Einarson Risnes f. 1692, d. 1771. 1. kona hans heitte kan henda Kari. Sjå namnet på fyrste dotri i andre ekteskapet. 1740 g.m. Anna Hansdtr. Dale frå Gulen.
Born: 
a.   Henrik f. 1714.
b.  Erik f. 1717.
c.   Marta f. ? g.m. Rasmus Nilsson Areklett 1741. Bust. der.
d.   Ingeborg f. 1724, g.m. e.m. Jakob Hansson Duesund 1748. Bustad der.
e.   Jetmund f. 1726.
f.    Anders f. 1732, d. 1766.
g.   Botilla f. 1732. Tvilling.
h.   Kari f. 1742. Sjå under nr. 6 her på bruket.
i.    Mons f. 1745, g.m. Marta Bastedtr. Kvinge 1772. Det ser mest ut til at Mons Olson kom til N. Kvinge, b.nr. 3 og 4.
j.    Dordi f. 1747.
k.   Hans f. og d. 1748.
l.    Alis f. 1750, d. 1751.
m.  Ola f. 1751, g.m. Brita Sjnrsdtr. Rongevær, Austrheim 1781.
n.   Dordi f. 1754, d. 1765.
Dagsett 15/7 og tingl. 22/7 1712 bygselsetel frå Johan Madsen til Ola Einarson Risnes på ½ 1 s. ½ t malt.

Jetmund Jonson Andvik f. kr.1740 på b.nr. 1, d. 1799. Drukna i Storsteinvatnet. (Etter stortingsmann Erik Riisnæs). 1868 g.m. Kari Olsdtr. Risnes f. 1742.
Born: 
a.   Ola f. 1770, d. 1771.
b.  Anna f. 1772. Fekk dotri Olia med gift mann Ola Ras­musson Risnes, 1798. Ho vart g.m. Gaute Monsson Sunds­bø 18/6 1806. Bustad Sundsbø.
c.   Jon f. 1773, g.m. Ragnhild Torsdtr. Hosteland 1805. Bu­stad Hosteland, b.nr. 8.
d.   Dordi f. 1778, g.m. kommandersersjant Mikal Sundt Bryg­ger 1800.
e.   Kari f. 1781, d. 1795.
f.    Ola f. 1784, d. 1822. Kommandersersjant 1814.
g.   Kari f. 1788, g.m. Erik Monsson Y. Haugsdal 1810. Sjå nr. 8 her på bruket.
Dagsett 13/12 1768 og tingl. 16/10 1769 bygselbrev frå Frimann til Jetmund Jonson Andvik på ½ l. s. ½ t. malt i Risnes.

Johannes Jørgenson Kvamme f. 1766 på b.nr. 4, d. 1810. 1800 g.m. e. Kari Olsdtr. Risnes, d. 1822.
Dagsett 1800 og tingl. 1801 bygselsetel frå Gerhard Daae til Johannes Jørgenson Kvamme på ½ 1. s. ½ t malt “Den part som før har været brugt af Jetmund Jonsen”.

Erik Monsson Y. Haugsdal f. 1782 på b.nr. 6. Flytte til Y. Haugsdal, Bakken. 1810 g.m. Kari Jetmundsdtr. Risnes f. 1788 her på bruket.
Born: 
a.   Jetmund f. 1811, g.m. Gjertrud Ivarsdtr. Y. Haugsdal 14/6 1845. Bustad Y. Haugsdal, Bakken.
b.  Orlaug f. 1812. Flytte til Bergen 8/10 1842.
c.   Kari f. 1817, g.m. Jon Johannesson Byrkjeland, b.nr. 2. Bu­stad der.
1812 bygselbrev frå Gerhard Daae, Frøyset til Erik Monsson Haugsdal.

Ola Guttormson f. på Selvågnes under Lauvvik, g.m. Marta Jonsdtr.. Ola pakta bruket frå 1818 til 1824. Då flytte han til Hærøyi under Hosteland.

10  Lars Halvardson Haugland frå Brekke. g.m. Eli Torsdtr.. Dei pakta bruket frå 1824 til 1830. Lars kom til Rambjørg, b.nr. 5.
Frå 1832 til 1878 var dette bruket ein lut av b.nr. 1 Men so vart b.nr. 1 delt i tvo, og eine parten vart skøytt til Jakob Ivarson Areklett, som gjorde makeskifte med Torgeir Rasmusson Haugsvær. Han styrde ogso b.nr. 1 for sonen Rasmus.
Torgeir Rasmusson Haugsvær skøytte bruket til dottermannen lærar Henrik Larsson Børnes for 1200 kr. og kår (300 kr.) 28/10 b.nr. 2, og b.nr. 1.

11  Torgeir Magnus Daae Børnes f. 28/9 1899, d. januar 1946. 16/9 1929 skøyte frå e. Hansina Sofia Torgeirsdtr. Børnes til sonen Torgeir for 3500 kr. og kår (500 kr.). Dette er no b.nr. 2.

12  Asbjørn Leonard Ludvigson Daae f. 30/10 1907 i Austrheim, g. 17/1 1941 m. Hansine Ragnhild Henriksdtr. Børnes f. 17/1 1907 på b.nr. 1 (18m), d. 19/9 1954. Attgift 31/12 1956 m. Borghild Elisabet Eriksdtr. Areklett f. 25/7 1916 på b.nr. 1 (12g).
Born: 
a.   Hans Henrik f. 18/7 1942. Nr. 13 på bruket.
b.  Astrid Liv f. 29/2 1944
c.   Dagmar f. 18/6 1947
d.   Solveig f. 18/6 1947
Skøyte 19/5 1942 frå Torgeir Børnes til Asbjørn og Hansina Daae for 4000 kr.

13  Hans Henrik Daae f. 18/7 1942.
Skøyte 8/6 1968 frå Asbjørn Daae til sonen Hans Henrik for 20000 kr og husrett.