04 Haugsøen

Um namnet sier O. Rygh at det “kanskje” kjem av Hopr, og den tydingi høyrest rimeleg, då mange hopar skjær inn i øyi. Nam-net vert av bygdefolket uttala Hoksøynæ med trong o eller open u som i verbet å hugsa. Sikkert kan ein vel seia at namnet ikkje kjem av haug. Ein haug heiter på bygdemålet ein hog med open o, den same o som vert nytta i trong (trau), og tog (tau), drog, smog og fleire.

Ymse skrivemåtar: 1611 og fleire gonger Hoxøen. Jamnaste finn ein formi Hugsøen, soleis 1620, 1626, 1630 og mange fleire gonger. 1655 Huchsøen, 1664 Huxøen, 1691 Hougsøen, 1701 Hogs-Øen. I matriklane: 1665 Hugsøen. 1718 og sidan Haugsøen.

Grensor: Garden er ei noko større øy med nokre mindre øyar inntil. Øyi ligg ut mot Fensfjorden. Næraste gardane er Y. Haugsdal med Hatlevik i nordaust og aust. Ymse sund skil øyi frå øyar som høyrer Risnes og Torsvik til.

Eigedomstilhøvi: Garden var 1624 bondegods, men det var tru­leg bønder utanum bygdi som åtte. 1648 Christopher Gøe eier og bøxler. 1664: Bispen (Schieldrup) eier og bøxler. 1686 Tomas Schieldrups arvinger. 1696 sokneprest til Lindås, Johan Matzen. Då han døydde 1718, vart eukja g.m. amtmann Henning Frimann, og han vart eigar. 11/6 1726 skøyte frå kapellan Christian Krog til Brita Nilsdtr. Haugsøen.

Gamle matriklar og teljingar

Kopskattmanntal 1645: Haugsøen ikkje med.

Kvegskattmanntal 1657 Hugsøen. Mogens. 1 Hest, 3 Kiør, 3 Gieder, 2 Faaer.

Skattemanntal 1666: Huxøen skylder Smør 1/2 Pd. Niels Siurss: Bruger, 24 Aar g.
Rødnings Pladtze: Huxøen. Halffuer 52 Aar g. Søn Haldor, 12 Aar g.

Matrikel etter reskript frå 1665. Hugsøen. Aarlig Landskyld fisk 1/2 Pd. Saar 1 Mele, afler 1 Td. Føder 6 Nøed. Kan tiende 1/2 Mele. Smaaskatte 11 sk. Smaatiend ? sk. 1 huid. Kan skatte af ½ Pd. s. Brendefang til.

Manntal 1701: Hogsøen: Hans Olsen 40 Aar g. Sønner: Ole 4 Aar, Erich 3 Aar.

Prøvematrikel 1721: Hougsøen: Brite Nielsdtr. Saar 1/2 Td., høster 41/2 Td., føder 7 Nød, 4 Faar. Proprietærgods. Ligger ved Søen, ei meget tungvunden, men særdeles uvis til Korn. Udgifter 2 Rdl. 1 1/2 Mk. 6 7/24 sk. Under nestforrige Gaard Hongsøen er en Rødningsplads, som ei har været matrikuleret, og beboes af Ole Halvorsen, hvis Fader det haver opryddet for 50 Aar siden. Saar 1 Td., høster 2, føder 3 Nød, 6 Faar. Utgifter 2 Mk. 49/10 sk.

Matrikeltaksten 1723. Hougsøen: 1 Mand. Lansk. 12 Mk. Fisk. Amptmand Frimann med bøxel tilhørende. Ingen Sætter. Ringe Brændefang. Ingen Huusmand. 1 flomqvern. Ligger ved Søen 6 Mil fra Bergen. Maadelig Kornart. Schels letvunden. Ligger paa en liden Øe. Saar 1 1/2 Td., afler 4 ½ Td. Føder 5 Kiør, 4 Ungnød, 6 Faar. Skyldi som fyrr hadde vore 6 mk. vart sett upp med 9 mk. Lever af Qvegets afling og et Haandsnøre fiske.

Lille Hougsøen. Under forrige ryddet. 1 Mand. Nu lagt for Landsk. 3 Mk. S. Amptmand Frimann med bøxel tilhørende. Intet Sætter eller Schoug. Ikke Qvern. 6 Mil fra Bergen paa en Øe. Ringe kornart og maadelig letvunden. Saar 1/8 T., afler 1/4 T. Nu sat for 3 Mk. smør. Allerede nøt (nydt) sin Rødningsret. Lever af Qvegets afling og et Haandsnøre fiske.