Bruk 2. Råkja

Utskilt frå b.nr. 1, 1822.

Nils Emanuelson Ynnesdal, frå Brekke, d. 31/7 1843, 50 år gl. g.m. Lisbet Jonsdtr. Tynning frå Brekke, f. 1796.
Born:
a.   Kari f. 1824, g.m. Ola Jonson Halsvik, Gulen 28/6 1857.
b.  Johanna f. 1826. Flytte til Tynning 1846.
c.   Magdeli f. 1828.
d.   Trina f. 1829, d. 1838.
e.   Ingeborg f. 1833.
f.    Orlog f. 1836, d. 1861.
g.   Tore f. 31/3 1840.
h.   Sofia f. 12/1 1842.
1823 bygsel frå Johannes Johannesson Spjeldnes til Nils Ema­nuelson Ynnesdal i bp. 2½ mk. s.
Skifte etter Nils 1843 syner at han hev havt dotri Kari fyrr han kom til Masfjorden.

Mons Hansson Engesæter, f. 1816 i Brekke, d. 4/1 1887. 10/6 1844 g.m. e. Lisbet Jonsdtr. Rambjørg f. Tynning i Brekke, d. 8/2 1889.
1839 skøyte frå Johannes Johannesson Spjeldnes jnr. til Bendik Emanuelson Ynnesdal i bp. 2½ mk. s. for 100 spdl. 1845 bygsel frå Bendik til Mons Hausson på levetidi.

Ola Steffenson Haukeland, f. 1836, d. 23/11 1875. 2/7 1866 g.m. Henrikka Rasmusdtr. Bjørneklett f. 1835.
Born:
a.  Steffen f. 23/7 1866.
b.  Aletta Ragnhild f. 23/3 1868.
c.   Rasmus f. 1870, d. 1874.
d.   Ola f. og d. 1873.
e.    Marta f. 6/5 1874, d. 2/4 1962.
22/11 1866 skøyte frå Mons Hansson til Ola Steffenson for 500 spdl. og kår (160 spdl.). Yverdragelsen frå Bendik Ynnesdal til Mons Hansson finn ein ikkje noko um i tingbøkene for Nordhord­land.
3 a, Steffen, g.m. Hansina Jørgensdtr. Ringeide frå Lavik. Bu­stad Sandvik, Skånevik. Born: Oluf og Jørgen.
3 b, Aletta, g.m. Johannes Torkjellson Brandanger. Bustad Kal­heim, Gulen. Born: Bergit, Torkjell, Ingvald, Josefina, Ragnvald, Henrik og Nikolai.
3 f, Marta, g.m. Mikal Fivelstad frå Gulen. Bustad: Rambjørg, b.nr. 7.

Ola Magneson Nordland, f. 29/6 1842. 20/7 1877 g.m. e. Henrikka Rasmusdtr. Rambjørg, d. 24/4 1883. 3/7 1884 g.m. Anna Monsdtr. Totlandsdal f. 9/1 1844, d. 14/4 1886. 2/12 1904 g.m. e. Magdeli Andersdtr. Haugsdal. Sjå Y. Haugsdal b.nr. 4.
Born:
a.   Karen Olina f. 1/2 1880, g.m. e.m. Hans Gjertson Daae, Frøyset b.nr. 3.
b.  Henrik f. 22/9 1885. Sjå utflytte.
Ved skifte etter Ola Steffenson tingl. 15/9 1877 vart bruket utl. på e. Henrikka Rasmusdtr. Og ved skifte etter Henrikka 1884 vart bruket utl. på E. M. Ola Magneson.
Utflytt: 4 b, Henrik, g.m. Jørgina Gjertsdtr. Ynnesdal, Brekke. Bustad der.
Born:
a.   Oskar f. 28/4 1910.
b.  Georg f. 20/9 1915.
c.   Alvhild f. 15/2 1920.
d.   Hans f. 15/3 1923.
e.   Håkon f. 20/3 1925.

Ola Olson Bauge, f. 24/5 1861 på b.nr. 1, d. 11/7 1897. 8/4 1890 g.m. Marta Arnesdtr.. I. Hope f. på b.nr. 1, 1857.
Dagsett 16/10 1896 og tingl. 22/8 1898 skøyte frå Ola Magneson til Ola Olson for 1900 kr. og kår (500 kr.).

6  E.m. Andreas Basteson Kvingedal, frå b.nr. 2. 2/12 1899 g.m. e. Marta Arnesdtr. Rambjørg, d. 27/3 1904.
Dagsett 29/9 1898 og tingl. 17/4 1899 skøyte frå arvingane etter Ola Olson til e. Marta Arnesdtr. for 600 kr. for “deres andel”.
Ved skifte etter Marta Arnesdtr. vart bruket utl. på e.m. An­dreas Basteson for 2 500 kr.

Ola Sørenson Risen f. 23/4 1862 i Gulen, d. 2/4 1933. Gift m. Johanna Hansdtr. Kjellevoll f. 17/10 1859, d. nov.1957.
Born:
a.)   Peder f. 23/6 1885. Nr.8 her på bruket.
b.)  Pernille Sofie f.6/11 1887, g. 17/4 1917 m. Martinus Erikson Rambjørg. Sjå b.nr. 4.
c.)   Kristine Serena f.4/6 1890, d. 15/12 1993.G.m.Ola Monsson Oppedal i Gulen.
Deira born:
a.    Mons Olai
b.    Ida
c.    Jenny
d.    Selma Hansine Juditte
———————————————
d.)  Hans f. 1897, d. 1901
e.)   Ragna Kamilla Aletta f. 25/6 1906, g. m. Kristoffer Nilsson Fjellstad frå Herdla. Bustad Bergen.
Skøyte 20/11 1905 frå Andreas Basteson Kvingedal til Ola Sørenson for 2900 kr.

Peder Olson Rambjørg, f. 23/6 1885 (7a), d. 4/10 1959. Gift m. Anna Monsdtr. Sæternes f. 16/6 1878 i Gulen, d. 24/12 1954.
Born:
a.)   Borghild f. 27/4 1907. Far: Ola Hansson Brandanger. Borghild g.m. Øystein Ivarson Ynnesdal f. 22/5 1897, d. 25/5 1949. Bustad Ynnesdal.
Deira born:
a.    Ivar f. 26/7 1928, g.m. Anna Molland f. 1/6 1935 i Fossdal b.nr. 1. Bur i Ynnesdal.
b.    Olga f. 11/1 1930, g.m. Martin Gjerde f. 18/8 1920 i Samnanger. Bur på Sandnes b.nr. 49, festenr.1.
c.    Åsta f.30/11 1931, g.m. Konrad Molland f. 4/12 1928. Sjå Fossdal b.nr. 1.
d     Sverre f.6/12 1933, g.m. Henrikke Molland f. 12/3 1933 i Fossdal b.nr. 1. Sjå Molland b.nr. 7.
e.    Aslaug f. 23/4 1936, g.m. Kåre Eggum f.9/3 1934 i Leikanger. Bur der.
f.    Petra f. 11/5 1938, g.m. Arvid Ramfjord frå Trøndelag f. 13/9 1939. Bur i Oslo.
g.    Ludvik f. 10/4 1940, g.m. Margunn Kalhovde f. 29/10 1940 på Eikemosætre nr. 2. Bur på Husnes.
h.   Kåre f. 29/5 1942, g.m. Alvhild Nordal frå Dalsøyra, f. 17/2 1946. Bur på Hosteland b.nr. 48.
i.    Oddny f. 12/7 1946, g.m. Gerhard Henry Daae f. 19/12 1941 på Frøyset. Bur der på b.nr. 4.
j.    Malvin f. 11/3 1948, g.m. Bjørg Ekse frå Eksingedalen, f. 29/8 1948. Bur i Lindås.
k.   Øystein f. 2/10 1949, g.m. Selma Berge f. 14/3 1949 i Herøysundet, Kvinnherad. Bur der.
———————————————
b.)  Olga Johanna f. 27/5 1918, d. 31/8 1969. Budde i Oslo.
c.)   Maria Malena f. 15/11 1923, g. 28/8 1952 m. Harald Hope. Sjå Totland b.nr. 3.

Osvald Rambjørg, f. 27/10 1920 på b.nr. 4 (10d), d. 1/2 1989 og Hans Olai Rambjørg f. 26/11 1924 på b.nr. 4 (10f), d. 12/9 1977.
Skøyte til Osvald og Hans Olai Rambjørg tinglyst 1959 for kr 5000.
Skifteskøyte i buet etter Hans Rambjørg 4/7 1980 til Osvald Rambjørg på ideell halvdel av dette bruk for kr 17500.

I skifteoppgjer etter Osvald Rambjørg vart bruket overført til Maria Hope. Skøyte 5/12 1990 frå Maria Hope til Per Magne og Mary Hope som gåve. Verdi kr. 28000. Dei bur i Amundsbotn.