Bruk 1 og 2

Daniel Andersson Tangedal f. 1697 på b.nr. 1, d. 1757. g.m. Gyri Monsdtr.. Fødestad ukjend, d. 1736.1736 g.m. Sygni Jetmundsdtr.. truleg frå Frøyset.
Born:
a.   Johannes f. 1728.
b.  Ola f. 1729, g.m. Guri Johannesdtr. Rambjørg. Sjå b.nr. 6.
c.   Lisbet f. 1730.
d.   Anders f. 1731, d. 1751.
e.   Hans f. 1732, d. 1750.
f.    Guri f. 1738.
g.   Lars f. 1739, d. 1750.
h.   Sygni f. 1741.
i.    Elisabet f. 1743, d. 1748.
j.    Sygni f. 1745 .Sjå nr. 3 her på bruket.
k.   Johannes f. 1747. Bustad Y. Haugsdal, b.nr. 3.
l.    Lisbet f. og d. 1749.
mLars f. 1750.
n.   Jetmund f. og d. 1752.
o.   Guri f. 1754, d. 1790.
Dagsett 20/10 1725 og tingl. 15/7 1726 skøyte frå Hans Peter Veivitsen og Else Pedersen Busch til Daniel Andersson Tangedal 2 pd. 5 mk. Smør. Ved skifte etter Daniel 1757 var arven 71 dl.3 mk. 2 sk.

Sjur Sjurson Molland frå b.nr. 1 og 2 f. kr. 1735. 1758 g.m. e. Sygni Jetmundsdtr. Rambjørg, d. 1786.

26/7 1786 tingl. skifte etter Sygni. E.m. Sjur Sjurson og 2 av borni etter Sygni: Johannes Danielson Y. Haugsdal og Guri Danielsdtr. Arv i lausøyre 38 dl. 4 mk. 8 sk. At berre 2 av borni etter Daniel er nemnde ved skifte etter mori, må ha seg so at dei andre hev fenge sin lut i jordepartar då det var skifte etter faren.
1759 fekk Sjur Sjurson skøyte frå stykborni på 30 ½ mk. s. for 20 rdl.

Sjur Hansson Bakke frå St. Sleire, b.nr. 5, f. 1755, d. 1822. 1783 g.m. Sygni Danielsdtr. Rambjør f. 1745, d. 1784. 1785 g.m. Ingeborg Olsdtr. Duesund f. 1763 på b.nr. 1, d. 1810. 1810 g.m. e. Anna Jakobsdtr. L. Sleire frå b.nr. 1 og 2, f. Kjellby.
Born:
a.   Hans f. 1786. Nr. 4 her på bruket.
b.  Ola f. 1789.
c.   Ingeborg f. 1790.
d.   Ragnhild f. 1797, d. 1801.
e.   Sjur f. 1800, g.m. e. Kari Olsdtr. Saltnes, Lindås 1840.
f.    Sygni f. 1803, d. 1825. “Døv og dum” heiter det ved skifte etter faren.
g.   Oleanna f. og d. 1808.

Hans Sjurson Rambjørg, f. 1786, d. 24/5 1849. 1811 g.m. Ragnhild Olsdtr. Rambjørg f. 1779 på b.nr. 6, d. 27/3 1884.
Born:
a.   Hans f. 1812. Nr. 5 her på bruket
b.  Ingeborg f. 1815.
c.   Ola f. 1818, d. 1818.
d.   Ola f. 1819, g.m. Olina Rasmusdtr. Sjurset, Lindås 26/4 1859.
e.   Elling fl 1821, g.m. Olina Monsdtr. St. Sleire 7/2 1858. Sjå b.nr. 9 der.
f.    Sjur f. 1823, g.m. e. Marta Endredtr. Brakøy, Lindås 6/9 1853.
1811 skøyte frå Sjur Hansson og borni til Hans Sjurson 2 pd. 5 mk. s. for 609 rdl. og kårebrev frå Hans Sjursen til faren og kona Anna Jakobsdtr. 5 t. korn, 3 t potetor, 4 kyr, 6 geit, 8 smale.
1822 skøyte frå Hans Sjurson til sersjant Johannes Johannesson Spjeldnes, Lindås for 190 spdl. og samstaundes bygselbrev frå Jo­hannes Spjeldnes til Hans Sjurson, på en parsell af bruket! Resten av bruket bygsla Spjeldnes til Nils Emanuelson Ynnesdal. Det er no b.nr. 2.

Hans Hansson Rambjørg, f. 1812, d. 23/4 1878. 1837 g.m. Randi Rasmusdtr. Solheim f. 1800 på plasset Knappen. 17/8 1850 g.m. Elisabet Larsdtr. L. Sleire f. 1815 på b.nr. 4, d. 6/1 1855.25/6 1855 g.m. Dordi Sjursdtr. Hosteland, Hærøyi f. 1822 i Bergen. Fulle namne var Johanna Dortea (Dordi).
Born:
a.   Gjertrud f. 30/11 1840, g.m. Karl Magneson Tvibornes, Lindås 9/6 1872.
b.  Henrikka f. 26/4 1843. Fekk sonen Rasmus med Nils Sjur­son Kvamsdal 20/1 1863. Sjå b.nr. 3 Kvamsdal og b.nr. 5 Sandnes. Henrikka g.m. Gjert Hansson Hosteland. Sjå b.nr. 13, Solbakken, Hosteland.
1830 tingl. “Samfrendeskifte efter gaardmandskone Barbro Nils­dtr. Spjeldnes, 2 bp. 5 mk. s. 190 Spdl. utl. på sønnen Johannes J ohannessøn.”
1838 skøyte frå Johannes Johannesson til Kristen Kristenson Sandnes (neset). 1 bp. 2½ mk. s. for 160 spdl.
1840 bygsel frå Kristen Sandnes til Hans Hansson Rambjørg.

Kristen Kristenson Sandnes, f. 4/1 1848 på Sandnesneset, d. 5/11 1896. 29/6 1869 g.m. Marta Monsdtr. I Haugsdal f. 28/7 1850 på b.nr. 2, d. 9/4 1907.
Born:
a.   Brita f. 11/12 1870, d. 10/5 1874.
b.  Mons f. 25/2 1873 fekk sonen Arne Johan med Lovisa Jakobsdtr. I. Haugsdal 4/10 1891. Mons reiste til Amerika. Arne Johan g.m. ei dotter til Ole O.I. Haugsdal, b.nr. 4. Reiste til Amerika.
c.   Kristen f. 25/11 1875. Nr. 7 her på bruket.
d.   Brita f. 24/6 1878, g.m. Martin Grov, Lindås. Flytte til Lindås 1902.
e.   Martin f. 18/2 1881. Til Amerika 1902.
f.    Dortea f. 4/8 1883, g.m. Mons Erikson Rambjørg frå b.nr. 4, 4/8 1911. Mons Erikson reiste til Amerika 1902. Var heime ein tur 1911.
g.   Johannes f. 3/9 1886, d. 22/6 1891.
h.   Berge Andreas f. 7/1 1888, d. 16/7 1891.
i.   Erik f. 2/4 1891. Utv. til Amerika.
j.    Berge f. 4/3 1894. Utvandra til Amerika.
26/10 1855 tingl. skifte etter Kristen Kristenson Sandnes, og då er bruket utl. på sonen Kristen for 275 spdl.
4/5 1868 tingl. kårebrev frå Kristen Kristenson til Hans Hans­son og Dortea Sjursdtr. (142½ spdl.).

Kristen Kristenson Rambjørg, f. 25/11 1875, d. 27/1 1948. 24/6 1903 g.m. Brita Eriksdtr. Rambjørg f. 4/4 1880 på b.nr. 5, d. 25/11 1955.
Born:
a.)   Erik Kristoffer f. 15/5 1904. Reiste til Amerika i 1928. Gift der med ei engelsk dame.
Deira born:
a.    Erik.
b.    Mikal.
———————————————
b.)  Marta Maria f. 15/11 1905, g.m. Reinold Jakobson Kløv­tveit frå Kløvtveit i Gulen. Bur der.
Deira born:
a.    Jakob Olav f. 23/3 1933.
b.    Kåre f. 24/5 1934.
c.    Ragnar f. 29/5 1937.
d.    Bjarne f. 7/8 1941.
e.    Reidar Martin f. 10/3 1944.
———————————————-
c.)  Bertin f. 7/11 1907. Nr. 8 her på bruket.
d.)   Johannes f. 7/11 1907. 23/9 1944 g.m. Katrine Marie Jolle­boys f. 17/3 1922 i Canada, d. 19/4 1965. Johannes reiste til Amerika.
Deira born:
a.    Gordon John f. 23/5 1947.
b.    Joan Hellen f. 5/7 1950.
c.    Barabra f. 5/7 1950.
———————————————-
e.)  Gustav Otto f. 24/10 1914. 16/10 1948 g.m. Edit Jensine Nikolaisdtr. Austrheim f. 8/12 1923 på Lund i Gulen. Bur på Grov i Lindås.
Deira born:
a.    Jorunn Nora f. 9/2 1951.
b.    Else Gro f. 2/4 1965.
———————————————
f.)   Borghild Kristina f. 5/5 1920. Bur i Fitjar.
28/5 1904 grbf. skøyte frå Marta Monsdtr. til sonen Kristen for 2 000 kr.

Bertin Kristenson Rambjørg, f. 7/11 1907 (7c), d. 10/5 1988. Gift 20/6 1947 m. Anna Johansdtr. Lund, f. 30/3 1921 i Gulen, d. 10/1 1994.
Born:
a.   Kåre Birger f.3/7 1948. Nr.9 her.
b.  Jan Johan f. 10/4 1953, g. 15/9 1984 m. Sylvia Molland. Bur på Molland b.nr. 13.
Skøyte 4/4 1946 til Bertin Rambjørg og kona for 3000 kr og kår.

Kåre Birger Rambjørg, f. 3/7 1948. (8a)
Skøyte 28/11 1974 til Kåre Birger Rambjørg for kr 5000 og husrett.