Bruk 9

Anders Erikson, 45 år 1701. Søner 1701:
a.  Ola, 12 år.
b.  Daniel, 4 år.
Anders fekk uppattnying på ½ l.1720 hjå Lucas Steen.

Gullak Monsson, d. 1731. g.m. Marta.
Born: 
Anna (umyndig ved skifte etter faren 1731.).
2/4 1728 tingl. bygsel frå Lucas Steen til Gullak Monsson på ½ l.s.

Anders Olson Bakke, truleg frå b.nr. 7, St. Sleire, 1732 g.m. Marta Pedersdtr.., truleg e. etter Gullak. Det var etter tingbøkene gjeve kongeleg løyve til giftarmålet. Kona nr. 2 heitte Kari.
Born: 
a. Lussi f. 1735.
b.  Daniel f. 1739, g.m. e. Ingeborg Monsdtr. Hope, Lindås? 1766.
c.  Ola f. 1740, d. 1765.
d.  Marta f. 1746. Mor til barnet heiter Kari, og namnet Marta er vel etter fyrste kona til Anders.
e.  Ingeborg f. 1748. Ho fekk sonen Hans med gift mann Hans Nilsson Byrkjeland 1779. Ho vart g.m. Knut Monsson Keilegavlen, Lindås, 1793.
f.    Per f. 1751-1755 jordfest Anders Sleires søn, truleg Per.
g.   Sygni f. 1753.
h.   Mons f. 1758.
30/5 1749 auksjonsskøyte til Anders Olson på ½ 1. s. for 30 rdl. Anders skøyter same året bruket til lensmann i Solund, Josef Olsen Oddekalv for 32 rdl. og bygslar bruket att

Nils Olson Sleire. Truleg son til nr. 2 på b.nr. 7. 1768 g.m. Marta Jonsdtr. Byrkjeland f. 1744 på b.nr. 2.
Born: 
a.  Ola f. 1769. Nr. 5 her på bruket.
b.  Lars f. 1772.
c.   Hogne f. 1773.
d.   Kristen f. 1776.
e.   Brita f. og d. 1780.
f.    Jon f. 1782, d. ? “Østpaa” som soldat 1809.
g.   Synneva f. 1790, g.m. Sjur Olson L. Sleire 1824, b.nr. 4. Bustad plasset Neset på St. Sleire.
16/10 1769 tingl. bygsel frå Josef Johannesson Oddekalv til Nils Olson på ½ l. s.

Ola Nilsson St. Sleiref. 1769. 1800 g.m. Kristi Nilsdtr. Hope frå Lindås, d. 19/1 1853, 88 år g.
Born:
a.  Ingeborg f. 1801. Sjå under nr. 6 her på bruket.
b.  Lars f. 1803, d. 20 vikor g.
c.   Mons f. 1804, d. 1810.
d.   Gunhild f. 1807. Ho fekk sonen Martinus 25/2 1832 med gift mann Martinus Nilson Sleire. 1/7 1832 vart ho g.m. Bertel Erikson Tviborne, sjå under plassmenn på St. Sleire.
e.   Johanna f. 1810, g.m. Erik Sjurson Sleirsdal, son til Sjur Larson Furebotten, som var plassmann på Hærøy under Hosteland ei tid. Erik Sjurson er nr. 1 på b.nr. 11, St. Sleire.
f.    Marta f. 1812. Ho fekk sonen Mons med systermannen Erik Sjurson St. Sleire. Marta d. 1892.
Dette bruket gjekk frå den eine eigar til den andre i Solund, og 1811 heiter eigaren Ola Johannesson Stokkevåg. Han bygsla då til Ola Nilsson 1 pd. 12 mk. s.

Mons Olson L. Sliref. 1792, son til Ola Andersson Herland, som budde på eit plass under L. Sleire. Mons d. 4/3 1864. 1821 g.m. Ingeborg Olsdtr. St. Sleire f. 1801 her på bruket.
Born: 
a.  Olia f. 1821, d. s. å.
b.  Olia f. 1822. Sjå under nr. 7 her på bruket.
c.   Kristi f. 1825.
d.   Ingeborg f. 1828, d. 1837.
e.   Lars f. 1/11 1830, d. 24/1 1831.
f.    Kristi f. 1832, g.m. u. k. bonde Halvard Andersson Bergs­vik, Austrheim 4/11 1876.
g.   Johanna f. 1834, g.m. plassmann Ola Sjurson St. Sleire 1/7 1862. Bustad plasset Neset, St. Sleire.
h.   Ola f. 1837.
i.    Ingeborg f. 11/1 1840, g.m. Lars Monsson Mjanger 7/10 1871. Lars f. på b.nr. 3 på Mjanger 1844. Dei budde i Saghaugen på Sleire. Der d. Ingeborg. Lars f.ytte då til Ulvøy i Austrheim.
j.    Lars f. 7/3 1844, g.m. Lisa Pedersdtr. Kolås frå Lindås 26/6 1873. Bustad L. Sleire på Fagrevik.
k.   Anders f. og d. 1845.
l.    Marta f. 12/2 1848, g.m. Bernt Rognaldson Byrkjeland frå Lindebotten under Byrkjeland. Bustad Kastholmen, Austrheim.

1830 selde eigaren i Solund bruket til Ivar Nilsson Marås, Lindås, og Ivar Marås bygsla 18 mk. s. til Mons Olson. Hin halvparten vart bygsla til Erik Sjurson, nr. 1 på b.nr. 11. Mons svara kår til Ola Nilsson og kona Kristi. 3 kyr, 6 smale, 2 geit, 3 t. korn, 3 t potetor.

Elling Hansson Rambjørgf. 1821 på b.nr. 1, d. 15/4 1882. 2/7 1858 g.m. Olia Monsdtr. St. Sleire f. 1822 her på bruket, d. 5/1 1860.10/10 1860 g.m. Johanna Olsdtr. Haugsvær f. 1816 på b.nr. 3, d.19/5 1869. 24/5 1870 g.m. Johanna Nilsdtr. Krossøy frå Austr­heim f. 1835.
Born: 
a.  Inga Olina f. 13/12 1859, d. 15/4 1882.
b.  Johanna f. 15/10 1870, d. 12/9 1890.
c.   Brita f. 8/5 1872, g.m. Henrik Andreas Olson St. Sleire, b.nr. 3.
d.   Hans f. 29/6 1878.
3/11 1877 skøyte frå Ivar Nilsson Marås til Elling Hansson på d.b. m. m. for 1040 kr.

Nils Monsson Krokenf. i Lavik 1847, son til Mons Matiassen. 19/6 1884 g.m. e. Johanna Nilsdtr. St. Sleire.
Ved skifte etter Elling Hansson vart bruket utl. på e. Johanna Nilsdtr. mot at ho svara panterettsutlegg til sonen Hans og døtrene Johanna og Brita. Nils Monsson selde bruket og f.ytte til Etne.

Andreas Guttormson Y. Haugsdal f. 25/5 1861 på b.nr. 4. 25/6 1885 g.m. Andrea Rasmusdtr. Haugsvær f. 24/10 1855, d. 29/5 1925. Ho var dotter til Rasmus Olson Haugsvær, b.nr. 4 og gj. Inge­borg Jonsdtr. Ystebø frå Brekke. 31/5 1931 g.m. e. Ingeborg Maria Svangstu f. i Luster 27/3 1878. Dotter til Andreas E. Svangstu.
Born: 
a.  Malena Gjertine f. 1/5 1886, g.m. Olai Bertin Olson Odnekvam frå b.nr. 1. Gifte 2/6 1905. Bustad Sandal i Fana.
b.  Ragna Matilde f. 17/8 1888, d. 26/2 1897.
c.  Gina Mathilde f. 27/3 1890. I Amerika.
d.   Martin f. 11/9 1892, d. 9/7 1913. Matros.
e.   Bernhard f. 22/10 1895, d. 1913.
f.    Ragna f. 1897, d. 1898.
g.   Ragnvald Martin f. 13/3 1899. Sjå b.nr. 7, L. Sleire.

18/12 1896 skøyte frå Nils Monsson og Johanna Nilsdtr. til An­dreas Guttormson Haugsdal for 3000 kr. Dei fyrste borni til nr. 9 er fødde medan han budde i Haugsdal. 19/9 1903 skøyter Andreas Guttormson bruket til Ola Halvard­son Molland for 3000 kr. “Smedjebakken og Stenshaugen” vart ved husmannskontrakt fest til Andreas Guttormson, som ogso fekk bu i husi nå bruket. Bruket er no samanslege med b.nr. 3.