Bruk 7

Ola Olson er 32 år 1701.
Born: 
a.  Ola f. 1703.
b.  Kristi f. 1706.
c.   Jon f. 1710.
d.   Ola f. 1712. Nr. 2 her på bruket.
e.   Anna f. 1715.
1720 fær han uppattnying av bygsel på ½ l. s. hjå Lucas Steen.

Ola Olson St. Sleire f. 1712.
Born:
a.  Ola f. 1734. Nr. 3 her på bruket.
b.  Ingeborg f. 1737.
c.   Anders f. 1741, g.m. e. Kari Monsdtr. Sandnes 1769, b.nr. 2.
d.   Rasmus f. 1743, g.m. e. Gjertrud Hansdtr. Lerøen 1775, Austrheim.

Dagsett 26/10 1733 og tingl. 24/11 1734 bygsel til Ola Olson Bakke på ½ l.2 mk. s. i St. Sleire frå Lucas Steen.
Dagsett 1/2 1749 og tingl. 5/11 1750 auksjonsskøyte ved soren­skrivar Garmann til Ola Olson Bakke på ½ l. s. Dei 2 mk. er ikkje med no.
NB. Jon Olson Sleire f. kr.1749 må vera son til nr. 2 her. Han vart 1785 g.m. e. Marta Eriksdtr. Eikemo.

Soldat Ola Olson Sleiref. 1734. 1761 g.m. Lisbet Olsdtr. Risnes f. 1735.
Born: 
a.  Ingeborg f. og d. 1762.
b.  Jon f. 1766. Nr. 4 her på bruket.
c.   Ola f. 1769, g.m. Synneva Andersdtr. Hellestveit, Lindås, 1792. Synneva d. s. å. og Ola vart 1797 attgift med Synneva Kristoffersdtr. Dyrdal i Myking.
d.   Jetmund f. 1775, g.m. Guri Olsdtr. Rambjørg 1804. Bustad der, b.nr. 7.
Kva tid nr. 3 fekk skøyte på bruket, hev ein ikkje funne, men 1784 fær Hogne Erikson Risnes skøyte hjå Ola Olson på ½ l. s. med odel for 50 rdl.

Jon Olson St. Sleiref. 1766, d. 1/8 1838.1794 g.m. Gunhild Hansdtr. St. Sleire f. 1761 på b.nr. 5, d. 18/3 1848.
Born: 
a.  Gjertrud f. 1796, g.m. e.m. Gregorius Endreson Byrkjeland 1833, b.nr. 3.
b.  Hans f. 1799. Nr. 5 her på bruket.
c.   Ola f. og d. 1801.
d.   Ola f. og d. 1803.
e.   Nils f. 1804, g.m. Brita Nilsdtr. Frøyset 1834. E. Brita Nilsdtr. Sleire d. 10/11 1887.
1794 bygsel frå Hogne Erikson Risnes til Jon Olson på ½ l.s.

Hans Jonson St. Sleire f. 1799, d. 1/2 1885. 1826 g.m. Anna Sjursdtr. L. Sleire f. 1797 på b.nr. 4, d. 10/10 1882.
Born: 
a.  Ola f. 1827, d. 1845.
b.  Sjur f. 1829. Nr. 6 her på bruket.
c.   Jonas f. og d. 1832.
d.   Lisbet f. 1883, g.m. Hans Andersson L. Sleire, b.nr. 3, 7/7 1854.
e.   Johanna f. 1836, d. 1837.
f.    Johanna f. og d. 1837.
g.   Ragnhild f. og d. 1842.

1824 skøytte Hogne Risnes bruket til døtrene Siri, Kari og Sygni, og 1836 bygslar mennene deira til Hans Jonson, og 1850 fekk han skøyte for 400 spdl.

Sjur Hansson St. Sleiref. 1829, d. 8/2 1900. Kreft. 23/6 1858 g.m. Anna Larsdtr. L. Sleire f. 1831 på b.nr. 4, d. 1908.
Born: 
a. Ola f. 6/6 1859. Nr. 7 ber på bruket.
b.  Lovisa f. 22/10 1861, d. 11/12 1863.
c.   Hans f. 1/10 1863, d. 15/3 1864.
d.   Lovisa f. 14/3 1865, g.m. Henrik Andreas Halvardson St. Sleire, b.nr. 5.
e.   Andrina f. 12/10 1866, d. 5/12 1868.
f.    Hans Andreas f. 3011 1869. Bustad b.nr. 8, St. Sleire.
g.   Marta f. 10/7 1871, d. 24/7 1872.
h.   Mons f. 28/5 1873, d. 8/12 1888.
i.    Arne Severin f. 14/2 1876, d. 17/1 1877.
29/10 1858 skøyte frå Hans Jonson til sonen Sjur.

Ola Sjurson St. Sleiref. 6/6 1859, d. 24/1 1959. 29/3 1882, g.m. Marta Olsdtr. L. Sleire f. 1857 på b.nr. 4, d. 3/1 1901. 24/4 1903 g.m. Olina Monsdtr. Dyrdal frå Myking f. 1868, d. 13/4 1923.
Born: 
a.  Sjur f. 1882, d. 14/4 1889.
b.  Margreta f. 17/12 1883, d. 17/3 1903. Lungetæring.
c.   Aletta f. 6/12 1885. Bur i Sandnes. Enkja.
d.   Olav f. 30/7 1888. I Amerika.
e.   Sara Monsina f. 20/6 1890, d. 28/2 1893.
f.    Henrikka f. 27/10 1891, g.m. Nils Sjurson Kvamsdal, Byrkjeland, b.nr. 4.
g.   Sara Monsina f. 24/4 1893. Tenar i Bergen. Ugift, d. 1973.
h.   Sjur f. 14/1 1895. Bur i Sandnes. Gift
i.    Hans Andreas f. 25/6 1896, d. 30/11 1903. Heilebrand.
j.    Martin Olai f. 2/1 1901. Død. Budde i Sandnes.
k.   Arne Mikal f. 28/8 1903. Ugift.
l.    Borghild Johanna f. 19/12 1904, g.m. Kristoffer Tangedal, Straumsvik under Torsvik.
m.  Marta Ingina f. 10/3 1907. Gift. Busett på Hopland i Austrheim. 2 born.
17/10 1887 skøyte frå Sjur Hansson til sonen Ola for 2000 kr. og kår (800kr.).

Agronom Julius Olsen frå Bergen.
26/6 1911 skøyte frå Ola Sjurson til Julius Olsen for 5 000 kr. og kår (800 kr.).

Hans Gullakson Mollandf. på b.nr. 10, Ostabø under Molland.
1/8 1917 skøyte frå Julius Olsen til Hans Gullakson Molland for 6000 kr. Hans er førd på Ostabø.

10  Georg Johan Hansson Molland f. 2/1 1900 på Molland b.nr. 10 (4a), d. 1/5 1973. Gift 9/6 1935 m. Signy Olsdtr. Holmaas, f. 21/10 1906 i Elvik b.nr. 1 (9a), d. 15/12 1968.
Born: 
a).  Hans f. 1/9 1935, g. 15/11 1958 m. Aslaug Eikemo, f. 19/12 1940 på b.nr. 2 (3a). Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Gro Sissel f. 3/2 1959
b.    Kjersti Anita f. 2/4 1960
c.    Oddvar f. 12/8 1961. Sjå Eikemo b.nr. 2.
b).  Olav f. 4/4 1937, g. 6/6 1961 m. Gerd Homme, f. 12/7 1939 i Vågsbygd. Bur i Kristiansand.
Deira born:
a.    Signy f. 26/6 1963
b.    Birgit f. 13/7 1967
c).  Aslaug f. 16/4 1939, g. 21/10 1961 m. Odin Aleksander Takvam, f. 21/5 1938 i Bergen. Bur i Knarvik.
Deira born:
a.    Tor f. 28/4 1962
b.    Rune f. 22/6 1966
c.    Signy f. 1/12 1971
d).  Per f. 17/8 1940, g. 1965 m. Hanna Marie Eidshamar, Vats. Bur i Tysvær.
Deira born:
a.  Solfrid f. 14/4 1967
b.  Gisle f. 4/11 1972
e).  Johanna f. 20/1 1942, g. 25/5 1968 m. Sigmund Bleie, Ullensvang. Sjå Duesund, b.nr.38
f).    Harald f. 19/4 1944. Nr.11 her.
g).   Eivind f.4/12 1947, g. 21/11 1975 m. Bodil Dispen f. 24/12 1949 i Innvik. Dei bur i Stryn.
Deira born:
a.  Ørjan f. 16/12 1988
h.  Solveig f. 10/9 1949, g. 29/5 1971 m. Arne Berge, Voss. Sjå Amundsbotn, b.nr. 1.
Skøyte 15/4 1936 til Georg Molland for 4600 kr og kår, fyrst til Ola Sjurson og når han er død, kår til foreldra sine.

11  Harald G. Molland f. 19/4 1944 (10f) g. 24/7 1971 m. Kari Beate Dørum f. 18/11 1941 i Målselv.
Born:
a.  Halvor f. 3/1 1973
b.  Mona Solbjørg f. 17/5 1974
c.   Grete f. 23/3 1979 Skøyte 15/10 1974 frå Georg Mollands arvingar til Harald Molland for kr 35000.