Bruk 4 og 13

– B.nr. 4, utskilt frå b.nr. 3, 27/5 1889 og b.nr. 13, utskilt frå b.nr. 12, 27/5 1889.


Hans Rasmusson Mollandf. 20/12 1863 på b.nr. 12, d. 2/2 1890. 20/10 1887 g.m. Jørgina Olsdtr. St. Sleire f. 11/4 1863 på b.nr. 3.
Born: Rasmus f. 19/7 1888. Busett i Romsdalen.
27/5 1889 skøyte frå Ola Jørgenson (b.nr. 3) til dottermannen Hans Rasmusson på b.nr. 4, og same år og dag skøyte frå Rasmus Larsson (b.nr. 12) til sonen Hans på b.nr. 13. For b.nr. 4 gav han 400 kr. og for b.nr. 13 600 kr.

Jetmund Jonson Byrkjelandf. 8/1 1851 på b.nr. 2. Budde fyrst på b.nr. 1 på Byrkjeland. Sjå der. 3/11 1891 g.m. e. Jørgina Olsdtr. St. Sleire.
Dei fleste borni fødde på Byrkjeland.
a.  Charlotte Sofie f. 2/12 1904 på Sleire, g.m. Hans Johanson Totland, b.nr. 2.

Ved skifte etter Hans Rasnmsson vart bruket utl. på e. mot at ho svara panteretsutl. til sonen Rasmus.

Olav Jetmundson Birkeland f. 25/11 1895 på Byrkjeland b.nr. 1(3j), d. 13/3 1968. Gift 15/11 1929 m. enkja Trina Ludvigsdtr. St.Sleire på b.nr. 2, f. 11/10 1898, d. 12/5 1993.
Born: 
a.  Jermund Julin f. 28/4 1930. Nr. 4 på bruket.
b.  Klara Lilly f. 8/7 1932, g.m. Hans B. Wergeland. Sjå Lauveidet.
c.   Osvald Torbjørn, f. 19/2 1936, g.m. Oddny Blom f. 14/8 1937 i Meland. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Anita Eli f. 19/2 1967
d.  John Harald f. 15/11 1941. Nr. 5 her.

Skøyte 6/8 1928 frå Jetmund Jonson til sonen Olav på b.nr. 4 og 13 for 1500 kr og kår.

Jermund Julin Birkeland f. 28/4 1930, d. 1/8 1972
Skøyte 18/9 1969 frå Trina Sleire til sonen Jermund for 2000 kr og kår.

John Harald Birkeland f. 15/11 1941.
Skøyte 9/8 1973 til John Birkeland på br.n.4 og 13 for 4000 kr.