Bruk 3. Løvhaugen

– Utskilt frå b.nr. 1, 1807.


Jakob Rasmusson L. Sleiref. 1784 på b.nr. 1, d. 1810. 1809 g.m. Sygni Hansdtr. St. Sleire f. 1784 på b.nr. 1.
Born: 
Kari f. 1809, g.m. Anders Olson Halland, Gulen, 1828.
1807 skøyte frå Hans Andersson St. Sleire (b.nr. 1) til u.k. Jakob Rasmusson L. Sleire 18 mk. s. for 65 rdl.

Jørgen Jørgenson Ytre Midttun, Gulen, d. 12/6 1840, 59 år g. 1811 g.m. e. Sygni Hansdtr. St. Sleire, d. 1826. 1828 g.m. Brita Olsdtr. Halland frå Gulen.
Born: 
a.  Guri f. 1811, d. 1812.
b.  Jakob f. 1843, g.m. Johanna Botolfsdtr. Byrkjeland. Bustad der, b.nr. 1.
c.   Brita f. 1815.
d.   Jørgen f. 1816, g.m. Eli Andersdtr. Virkesdal, Gulen, 1845.
e.   Guri f. 1817.
f.    Hans f. 1820, d. 1821.
g.   Dordi f. 1823, d. 1829.
h.   Sygni f. 1829, g.m. Hans Jørgenson Hatlevik 6/7 1861. Bustad der.
i.    Gjertrud f. 1831.
j.    Jørgen f. 1831.
k.   Anders f. 1834, d. 1838.
l.    Ola f. 1837. Nr. 4 her på bruket.

1811 tingl. skifte etter Jakob Rasmusson 18 mk. s. for 70 rdl. utl. på e. Sygni Hansdtr. og dotteri Kari, og bygsel på 9 mk. s. til Jørgen Jørgensen i 16 år.

Anders Olson Hodnelandfrå Myking, son til Ola Mons­son, d. 3/6 1867, 52 år g. 1841 g.m. e. Brita Olsdtr. St. Sleire, d. 4/4 1890. Anders Olson fekk halve bruket med kona, og 4/8 1841 fekk han skøyte på 4½ mk. hjå styksonen Jakob Jørgenson. Det vantar då 4½ mk. på dei 18 som bruket var på. Kor det hev seg med det, hev ein ikkje funne noko um.

Ola Jørgenson St. Sleiref. 1837. 1/7 1862 g.m. Kari Henriksdtr. L. Sleire f. 5/7 1838 på b.nr. 1, d. 12/1 1914.
Born: 
a.  Jørgina f. 11/4 1863, g.m. Hans Rasmusson Molland 20/10 1867. Bustad St. Sleire. Sjå b.nr. 4 og 13.
b.  Henrik Andreas f. 28/12 1865. Nr. 5 her på bruket.
c.   Kristen f. 1868, d. 1869.
d.   Kari f. 14/12 1869.
e.   Berta f. 7/9 1873.
f.    Gabriel f. 22/11 1876. Utvandra til Afrika.
g.   Arne f. 13/5 1880. Budde i Sandnes ved Stavanger.
1/11 1826 tingl. skøyte frå Anders Olson til styksonen Ola Jør­genson på “hele d. B.”.

Henrik Andreas Olson St. Sleiref. 28/12 1865. 23/5 1892 g.m. Brita Ellingsdtr. Sleire f. 8/5 1872 på b.nr. 9.
Born: 
Klara Johanna f. 10/7 1893.
23/10 1893 skøyte frå Ola Jørgenson til sonen Henrik Andreas for 1300 kr. og kår (600 kr.).

Olai Gullakson Molland. Sjå b.nr. 4 og 5, Gunnarbuøren under Molland.
29/6 1896 tingl. skøyte frå Henrik Andreas Olson til Olai Gul­lakson Molland for 2800 kr. Henrik f.ytte til Sandnes um Stavanger.

Ola Halvardson Molland f. 15/11 1858 på b.nr. 7, d. 20/2 1936. Gift 25/6 1885 m. Henrikka Hansdtr. Molland f. 24/8 1858 på b.nr. 1, d. 26/10 1939. Dei budde ei tid på Gunnarbuøyra før dei kom hit.
Born: 
a.  Henrikka f. 28/5 1886, g.m. Gerhard Kristofferson Daae. Sjå Frøyset b.nr. 4.
b.  Halvard f. 28/1 1888. Nr. 8 her på bruket.
c.   Hansina Lovisa f. 3/3 1891, g.m. Olai Magneson Haugstad frå Manger. Budde i Bergen.
d.   Hans f. 26/9 1893, g. 6/9 1924 m. Laura Kasparsdtr. Daae. Sjå Fossdal b.nr. 1.
e.   Olufina f. 1/11 1899, g.m. Torvald Jakobson Ulleland f. i Oslo 22/5 1887. Budde i Nesset i Romsdal.
Deira born:
a.    Ole Øystein f. 26/1 1923, g.m. Olga Elsa Gjendemsjø f. 2/7 1934 i Fræna.Bur i Elnes-vågen, Nordmøre.
b.    Gerd Henrikke f. 2/4 1925, g.m. Ingvar Moen f. 19/3 1921 i Fræna. Bur i Molde.
c.    Inger Sofie f.  28/4 1931, g. m. Håkon Ulleland f. 29/7 1929 i Molde, d. 28/1 1991. Bustad Molde.
f.   Harald Olai f. og d. 1902.

12/5 1898 makeskøyte frå Olai Gullakson Molland til Ola Halvardson Molland på dette bruk mot vederlag i b.nr. 4 og 5 på Molland, Gunnarbuøyra.

Halvard Olson Mollandf. 28/1 1888. 3/6 1913 g.m. Marta Torsdtr. Bergsvik f. 11/2 1886, d. 24/12 1917. 7/8 1925 g.m. Karen Sjursdtr. Kvamsdal f. 8/10 1890 på b.nr. 4, Byrkjeland.
Born: 
a.  Osvald f. 8/7 1914, d. 22/7 1919.
b.  Tor f. og d. 1916.
c.   Henrikka f. og d. 1916.
d.   Harald Olai f. 8/9 1917. Nr. 9 på bruket.
3/5 1922 skøyte frå Ola Halvardson til sonen Halvard på d.b. og b.nr. 9 for 5000 kr. og kår (1500 kr.).

Harald Olai Molland f.8/9 1917(8d) g.22/4 1944 m. Aslaug Malena Kvingedal f. 13/4 1917 på b.nr. 1 (9c).
Skøyte 26/4 1949 til Harald Molland og kona for 8000 kr og kår.

Utflytte frå b.nr. 3.

Nr. 7 e. Oluffina f. 1/11 1899, g.m. presten Ulleland, Nesset i Romsdalen. Born: 1 Ola Øystein f. 26/1 1923 på Sleire. Er lærar ved Molde. 2. Gerd Henrikke f. 2/4 1925, g.m. sjåfør Ingvald Moen, Nesset i Romsdalen. Born: Astrid f. 22/4 1946.