Bruk 16 – 24

Bruk 16. Heimeteigen

-U tskilt frå b.nr. 3, 9 og 11. Grbf. 19/9 1934.


Anton Bjarne Sleire, f. 22/5 1925 på b.nr. 10. 29/1 1954 grbf. skøyte gjev Anton Bjarne Sleire grunnboksheimel for dette og b.nr. 10 for 3000 kr. og kår.

Bruk 17. Vauleteigen

– Utskilt frå b.nr. 7. Grbf. 10/9 1934.


Peder Søvik f. 26/6 1898.
Grbf. skøyte 2/10 1937 gjev Peder Søvik grunnboksheimel for 225 kr.

Bruk 18. Midtteigen

– Utskilt frå b.nr. 1, 3 og 9. Grbf. 10/9 1934.


Trina Ludvigsdtr. Sleire.
5/11 1934 grbf. skøyte gjev Trina Ludvigsdtr. Sleire grunnboksheimel.

Bruk 19. Botnteigen

Utskilt frå b.nr. 12. Grbf. 1019 1934.

Skøyte grbf. 5/11 1934 gjev Olaf J. Birkeland grunnboksheimel for 100 kr.

Bruk 20. Langeteigen

Utskilt frå b.nr. 5. Grbf. 10/9 1934.

Skøyte grbf. 5/11 1954 gjev Einar H. Sleire grunnboksheimel for 100 kr.

Bruk 21. Sundberg

– Utskilt frå b.nr. 17. Grbf. 4/5 1938.


Nils Nilsson Brekkenf. 5/5 1888 i Ikjefjorden i Høyan­ger d. 2/8 1970. g.m. Hansine Mathilde Hansdtr. St. Sleire f. 14/10 1894, d. 25/1 1945. g.m. Inga Torvik frå Nordfjord.
Born:
a.  Åse f. 8/3 1917 g.m. Isak Gald.
Deira born:
a.  Roald f. 9/9 1945.
b.  Helga Brita f. 12/5 1947.
b.  Helga f. 4/10 1919. Misjonær i Kongo.
c.  Edit f. 16/9 1924. 12/11 1945 g.m. Arne Gregoriusson Engesæter f. 28/9 1921 i Brekke. Bur der.
Deira born:
a.    Hildegunn f. 31/3 1949.
b.    Geir Normann f. 20/8 1953.
c.    Heidrun Irene f. 24/12 1955.
d.    Rune Torfinn f. 24/5 1961.
27/3 1939 grbf. skøyte frå Peder Søvik til Nils Nilsson Brekken for 50 kr.

Helga Brekken f. 4/10 1919.
1/12 1960 grbf. skøyte frå Nils Nilsson Brekken til dotter Helga for 4000 kr. og husrett.

Bruk 22. Aaløypet

Utskilt frå b.nr. 1-13 og 15-20. Grbf. 21/7 1939.


Hans G. Molland f. 10/4 1876.
22/10 1941 grbf. skøyte gjev Hans G. Molland grunnboksheimel for 1200 kr.

Arthur Emil Molland f. 13/4 1911.
12/4 1963 skøyte frå arvingane etter Hans G. Molland til med­arving Arthur Emil Molland for 1000 kr.

Bruk 23. Solvang

– Utskilt frå b.nr. 5. Grbf. 1418 1941.


Kristen Ivarson Sandnes f. 3/2 1878.
Kristen Sandnes har grunnboksheimel til eigedomen.

Vilhelm Bjelkarøy f. 28/7 1932 g.m. Else Bjelkarøy.
15/6 1957 grbf. skøyte frå Kristen Ivarson Sandnes og kona til Vilhelm Bjelkarøy for 28 000 kr.

Håkon Toralfson Torsvik. Sjå om han under Haugsdal b.nr. 17.
13/1 1960 grbf. skøyte frå Vilhelm Bjelkarøy og kona til Håkon Toralfson Torsvik og kona for 28 000 kr.

Einar Kolle f. 10/4 1932 i Samnanger, g. 28/7 1956 m. Agnes Eldbjørg Litle Sleire f.4/8 1936 på b.nr. 1 (9c).
Born: 
a.  Helge Idar f. 14/9 1957
b.  Terje Arvid f. 26/9 1960
c.   Arve Henning f. 29/7 1965
d.   Heidi Elin f. 17/8 1971, g. 18/9 1993 m. Ove Andvik, f. 5/4 1965 på b.nr. 1.(13b).
Deira born:
a.    Glenn-Ove f. 14/5 1994
Skøyte 23/10 1964 til Einar Kolle og kona for 31000 kr.

Bruk 24. Fjellheim

Utskilt frå b.nr. 1-13. Grbf. 25/1 1945.


Malvin Ludvikson Molland f. 15/4 1918.
25/1 1945 grbf. skøyte gjev Malvin Ludvikson Molland grunnboksheimel for 1000 kr.

Gunnar Emil Fredriksen f. 23/2 1914 i Bergen, d. 30/7 1975. Gift 19/11 1936 m. Signy Ingeborg Nilsdtr. Kvamsdal f. 27/6 1918 på Byrkjeland b.nr.4 (2c).
Born:
a.  Harald f. 13/6 1938, g. 3/8 1957 m. Astrid Steindal. Sjå b.nr. 27.
b.  Jon Bjørn f. 12/2 1942, g.m. Jorunn Martinussen. Bur i Bygstad i Sunnfjord.
Deira born:
a.    Solveig Helen f. 31/5 1963
b.    Rita f. 14/5 1965
c.    Odd Gunnar f. 21/9 1967
c.  Sylvi Gunnlaug f. 27/2 1947, g.m. Alv Myksvoll, Radøy.
Deira born:
a.    Roald f. 28/7 1969
b.    Elin f. 4/8 1972
Skøyte 4/5 1949 frå Malvin Molland til Harald Fredriksen v/verje og overformynderi for 1000 kr.
Skøyte 12/9 1957 frå Harald Fredriksen til faren Gunnar for 1000 kr.