Bruk 12

Tallak Anderson budde på bruket 1701 og var då 56 år g.

Lars– svarar skatt for seg og kona 1711-1714.
Born: 
a.  Peder f. 1709.
b.  Siri f. 1710.
c.  Peder f. 1712, g.m. e. Marita Nilsdtr. Audvik, b.nr. 5.

Ola Kristofferson er nemnd fyrste gongen 1714/15 og må vera ettermannen til Lars. Ola fær 1716 bygsel på 1 pd. s. og 1720 fær han bygsli uppattnya. Resten av dette bruket var 1720 nytta av Anders Erikson, som fekk bygsel på ½ 1. og 4 mk. s. -og av Johannes Andersson som same året fekk bygsla ½ i og nokre mk. s. Marketalet var utfalle i tingboki, men der stod Mk. Der skulde for å få skyldi til å stemma, ha stade 8 mk.

Anders Olson, d. 1765, 52 år g. K.h. son til nr. 3. Kona heiter Kristi, d. 1763, 62 år g. 1763 g.m. Gunhild Nilsdtr. eller Olsdtr. L. Sleire. Sjå under nr. 5 nedanfor.
Born: 
a.  Anders f. 1735. Nr. 6 her på bruket.
b.  Dordi f. 1737, d. 1756.
c.  Ola f. 1740.
d.  Anna f. 1745, “Anders Olsens og Kristies Datter”.
e.  Ola f. 1749, “Ander Olsens og Kristies Søn”.
Dagsett 21/10 1743 og tingl. 5/10 1744 bygsel frå Ingeborg Busch, e. etter Lucas Steen, til Anders Olson ½ l. s. og 1748 auksjonsskøyte etter Ingeborg Busch til Anders Olson på ½ l. s. for 30 rdl. 1749 skøyter Anders Olson bruket til lensmann i Solund, Josef Oddekalv, for 32 rdl.

Anfinn Olson Kjellbu frå Gulen. 1766 g.m. e. Gunhild Olsdtr. (Nilsdtr.?) Sleire.
Born: 
a.  Anders f. 1766.
Anfinn hev ikkje fenge tingl. bygsel.

Anders Andersson St. Sleire f. 1735, d. 1811 Kona heitte Kari. Hev ikkje funne noko um giftarmålet.
Born: 
a.  Kari f. 1762.
b.  Johannes f. 1762. Nr. 7 her på bruket.
c.  Brita f. 1766.
d.  Mattis f. og d. 1770.
e.  Dorta f. 1772.
10/10 1760 tingl. bygsel frå Josef Johannesson Oddekalv til Anders Andersson på 18 mk. s. Resten var truleg brukt av styk. faren Anfinn Olson.

Johannes Andersson St. Sleire f. 1762, d. 1822.1786 g.m. Ragnhild Hansdtr. St. Sleire f. 1758 på b.nr. 5, d. 1821.
Born: 
a. Anders f. 1787. Nr. 8 her på bruket.
b. Dordi f. og d. 1790.
c. Dordi f. 1792.
d. Guri, tvilling med e. Dei var døypte 31/1 1792.
e. Kari f. 1792, g.m. Hans Nilsson Frøyset 1817. Bustad Rambjør, b.nr. 6.
f. Hans f. 1795, g.m. Johanna Larsdtr. Tangedal 1833 frå b.nr. 4. Bustad Hosteland b.nr. 5.
g. Per f. 1797, g.m. Anna Mikelsdtr. Lund, Gulen, 1819. Han døyr 1820.
h. Dordi f. 1799, d. 1805.
i. Synneva f. 1803, g.m. Ola Østenson Frøyset 1836.

Dagsett 1790 og tingl. 1799 bygsel frå Johannes Josefson Gjønnevåg og Ola Josefson Oddekalv til Johannes Andersson på ½ l. s.

Anders Johannesson St. Sleire f. 1787, d. 27/7 1871.1816 g.m. Gjertrud Monsdtr. L. Sleire f. 1791 på b.nr. 2, d. 8/9 1886.
Born: 
a.  Dordi f. 1817. Var fyrst gift og budde på Lindås, for 25/6 1865 var u.k. Jon Gregoriusson Byrkjeland g.m. e. Dordi Andersdtr. Lindås, 49 år g., f. St. Sleire.
b. Marta f. 1819, g.m. Ola Rasmuson Kvamsdal 1843. Bustad Kvamsdalslid.
c  Ragnhild f. 1820, d. 23/10 1863.
d. Mons f. 1823. Nr. 9 her på bruket.
e. Anna f. 1826, g.m. Ola Ellingson Grinde, Gulen 10/4 1853.
f.  Johannes f. 1828. Fekk dotri Malena med gj. Dordi Eriksdtr. St. Sleire 2/4 1849. Barnet d. s. å. Johannes reiste til Finnmarki 1851.
g. Margreta f. 1830, g.m. e.m. Lars Kristianson Bø, Manger.
h. Hans f. 1833, g.m. Ingeborg Andrea Jonsdtr. Ystebø frå Brekke, 22/6 1864. Han fekk sonen Jonas 15/12 1872 med gj. Marta Monsdtr. St. Sleire. I ekteskapet fekk han dotteri Malena 5/4 1875. So fekk han dotteri Johanna 13/6 1878 med dotteri til kona – Ho heitte Andrea Rasmusdtr. Haugsvær – ei dotter som Ingeborg Andrea Jonsdtr. Ystebø hadde fenge fyrr ho vart gift. Hans Anderson budde ei tid på b.nr. 5. Han hev truleg pakta hjå Halvard Olson, som sjølv flytte til Saghaugen, no b.nr. 6.
i. Kari f. 1836.

1817 tingl. bygselbrev frå Ola Johannesson Stokkevåg m. f. til Anders Johannesson på ½ l. s.

Mons Anderson St. Sleire f. 1823. 30/6 1844 g.m. Kari Botolfsdtr. Byrkjeland f. 1823 på b.nr. 1. 24/6 1846 g.m. Margreta Trulsdtr. L. Sleire f. 1828, b.nr. 2.
Born: 
a.  Anders f. 29/1 1845.
b.  Kristian f. 12/10 1847, g.m. Emilie Karoline Smith 2/6 1868.
c.  Gjert f. 27/10 1850, d. 18/12 1864. Drukna i isen.
d.  Truls f. 16/3 1853.
e.  Anders f. 26/9 1856, d. 6/1 1858.
f.   Anna f. 30/5 1859, d. 10/10 1860.
g.  Anders f. 9/2 1862.
h.  Hans f. 10/5 1864, d. 1/9 s. å.
i.   Hanna f. 22/5 1865.
j.   Gjertina f. 15/12 1866.
k.  Gjertina Andrina f. 2/1 1871.

Etter tradisjonen reiste mest heile huslyden til Amerika.
1842 tingl. bygselbrev frå Johannes Olson Stokkevåg til Mons Andersson 2 dl. 2 ort 4 sk.

10  Rasmus Larsson Molland f. 1836 på Ostabø under Molland, g. 2/7 1861 m. Johanna Hansdtr. Litle Sleire f. 1837 på b.nr. 7.
Born: 
a.  Ludvig f. 26/2 1862. Nr.11 her.
b.  Hans f. 20/12 1863, g. 20/10 1887 m. Jørgina Olsdtr. Store Sleire f. 11/4 1863. Bustad St.Sleire b.nr. 4.
c.   Marta f. 5/6 1866
d.   Andreas f. 6/10 1868. Bustad Lærdal i Sogn.
e.   Erik f. 14/3 1874. Utvandra til Amerika.
f.    Elias f. 9/7 1878. Utvandra til Amerika.
g.   Jørgina f. 10/2 1883. Utvandra til Amerika.
Skøyte 30/5 1873 til Rasmus Larsson for 600 Spdl.

11  Ludvig Rasmusson Sleire f. 26/2 1862, d. 23/6 1929. Gift 17/7 1888 m. Gjertina Dortea Ivarsdtr. Litle Sleire f. 26/12 1861 på b.nr. 1, d. 21/9 1905. Den 2/12 1906 g.m. Dortea Lovisa Johansdatter Brügger frå Straumstad i Austrheim f. 1872. Faren frå Torsvik bnr. 2, mora frå Hosteland bnr. 8.
Born: 
a.)  Josefina f. 2/3 1889, g.m. Bernhard Johannessen. Bustad Bergen. 4 born. Ein son hennar, Gunnar Fredriksen busette seg på b.nr. 24 på St. Sleire.
b.)  Rasmus f. 30/10 1890. Nr. 12 her på bruket.
c.)  Andrea f. 27/2 1893. Gift og busett i Stavanger.
d.)  Ida Marie f. 26/5 1895. Gift og busett i Bergen.
e.)  Sygni Hansina f. 7/7 1897, d. 31/5 1903.
f.)   Gudrun Dortea f. 29/5 1899, d. 4/6 1904.
g. ) Johan Gilbert f. 11/3 1911, g. 28/5 1933 m. Elsa Kristina Eriksdtr. Areklett f. 21/9 1909 på b.nr.1. Busette seg i Meland.
Deira born:
a.  Ludvig f. 28/2 1934
b.  Erik f. 20/4 1936
c.  Ingvar f. 17/4 1938
d.  Dagfinn f. 10/4 1940
e.  Gerd f. 29/8 1942
f.   Einar f. 3/2 1946
——————————————–
h.)  Georg f. 9/6 1912, g. 17/1 1945 m. Anne Marie Danielsen f. 3/4 1924 i Bergen. Skriv seg for Molland. Bustad Etne.
Deira born:
a.  Geir f. 24/2 1959.
——————————————-
i.)   Reinhard f. 2/12 1913, d. 20/9 1992. G.m. Aslaug Seim frå Bryggja i Nordfjord f. 9/3 1911. Bustad Bergen. Skriv seg for Molland.
Deira born:
a.  Rolf Arne f. 10/10 1942
b.  Rune f. 2/12 1951
——————————————-
j.)   Malvin Johannes f. 15/4 1918, g. 21/9 1946 m. Ester Olsen f. 16/9 1922 i Bergen. Bur der. Skriv seg for Molland.
Deira born:
a.  Aina Karin f. 7/1 1947
b.  Laila Diana f. 7/8 1949.
Skøyte 27/5 1889 frå Rasmus Larsson til sonen Ludvig for 2800 r og kår.

12  Rasmus Ludvigson St.Sleire f. 30/10 1890, d. 30/3 1974. Gift 3/6 1928 m. Monsina Olsdtr. N. Kvinge f. 18/7 1893 på b.nr.10 (1a), d. 29/12 1983.
Born: 
a.  Leif Gerhard f. 19/3 1929, d. 30/12 1940
b.  Olav Dagfinn f. 22/9 1930. Nr.13 her.
c.   Ragnar Monrad f. 24/3 1933. Bur på Sleire.
d.   Dagny Oliva f. 20/7 1935, g. 27/6 1959 m. Bjarne Sleire. Bur på b.nr. 10.
Skøyte 16/6 1930 frå Ludvig Rasmusson til sonen Rasmus for 3000 kr og kår.

13  Olav Dagfinn Sleire f. 2/9 1930.
Skøyte 13/12 1974 til Olav R. Sleire for kr 5000 og kår.