Bruk 1 (og 3)

Johannes Andersson, bur her 1701 og er då 60 år. g.m. Karen Hognesdtr., d. 1707. Kona nr. 2 veit ein ikkje namnet på.
Born ved skifte etter Karen:
a.  Hogne.
b.   Jon g.m. Ingeborg Olsdtr. Bergsvik, bust Byrkjeland, b.nr. 2.
c.   Karen.
d.   Synneva.
Born i andre ekteskap:
e.  Mons f. 1709. Nr. 2 her på bruket.
f.    Kari f. 1713.
g.   Dordi f. 1715.
14/12 1720 fekk Johannes uppattnya bygsli hjå Lucas Steen ½ l. s.

Mons Johannesson St. Sleiref. 1709, d. 1749.1730 g.m. Marite Olsdtr. Bergsvik. Fødeår ukjend.
Barn: 
a.  Brita f. 1734.

Skøyte dagsett 1/2 og tingl. 4/10 1749 på ½ l. s. i St. Sleire. Skøyte var utferda av sorenskrivar Garmann.
29/5 1750 tingl. skiftebrev etter Mons Johannesson, og då hev bruket vorte utl. på e. Marite Olsdtr.

Andres Hansson Byrkjelandf. 1727 på b.nr. 2. 1850 g.m. Ingri (Inger) Eriksdtr. Hosteland f. 1728 på b.nr. 2, d. 1785.
Born: 
a.  Hans f. 1751. Nr. 4 ber på bruket.
b.  Erik f. og d. 1753.
c.   Dordi f. 1754.
d.   Kari f. ?, g.m. Nils Erikson Mongstad, Lindås 1786.
e.   Lisbet f. 1758.
f.    Brita f. 1761, d. 1765.
g.   Sygni f. og d. 1773.

Dagsett 13/10 og tingl. 14/10 1749 skøyte frå e. etter Mons Jo­hannesson til Anders Hansson ½ 1. s. i St. Sleire.

Hans Andersson St. Sleiref. 1751, d. 1824. 1782 g.m. Dordi Olsdtr. Lauveidet f. 1760, d. 1792.1792 g.m. Gjertrud Ottesdtr. Fødestad ukjend.
Born: 
a.  Lisbet f. og d. 1783.
b.  Sygni f. 1784, g.m. Jakob Rasmusson L. Sleire 1809. Sjå b.nr. 3 på St. Sleire.
c.   Kari f. 1788.
d.   Kari f. 1790.
e.   Ingrid f. 1791.
f.    Anders f. 1792.
g.   Inga f. 1793.
h.   Anders f. 1793, g.m. Synneva Pedersdtr. Y. Haugsdal 1832. Ho frå b.nr. 1.
i.    Dordi f. 1794. Sjå under nr. 5 ber på bruket
j.    Madeli f. 1796, g.m. Lars Erikson Tangedal 1836. Bustad Gunnarbuøyri under Molland.
k.   Brita f. 1798, g.m. Anders Monsson Kolås, Lindås, 1834.
1.   Anders f. 1799, d. 1804.
m.  Inga f. 1804, g.m. Henrik Jonson Grytten, Gulen, 1825.
n.   Anders f. 1806.
o.   Lisbet f. 1810. Reiste til Gulen 1836.

1807 tingl. “Delebrev hvorved Hans Andersen blev eier af foruden sin arv efter Faderen Anders Hansen St. Sleire – ogsaa blev eier af den anpart som var falden paa Kari Andersdtr., g.m. Sjur Lassesen Monstad – 18 Mk. Smør. Kari var, som ein ser under nr. 3 her på bruket, g.m. Nils Eriksson Monstad 1786. Han må vera d. og Kari hev vorte attgift med Sjur Lasseson Frøyset f. 1773 og uppalen på Hosteland.

Hans Erikson Tangedal f. 1787 på b.nr. 1, d. 17/8 1853. 1818 g.m. Dordi Hansdtr. St. Sleire f. 1794, d. 1835.1836 g.m. Marta Hansdtr. Hosteland f. 1793 på b.nr. 7, d. 30/4 1852.
Born: 
a.  Magdeli f. 1819, d. 18/10 1890.
b.  Gjertrud f. 1822, g.m. u.k. Rasmus Larsson Husa, Fedje, 9/1 1862.
c.   Henrikka f. 1825, g.m. e.m. bonde Amund Monsson S. Njø­ten, Austrheim, 25/10 1864.
d.   Ragnhild f. 1828, g.m. Gjert Gerhardson Daae Y. Haugsdal, b.nr. 3, 12/7 1853.
e.   Erik f. 1830. Nr. 6 her på bruket.
f.    Anna f. 1833.

1820 skøyte frå Hans Andersson St. Sleire til dottermannen Hans Erikson Tangedal 18 mk. s. for 50 spdl. og kår til verfaren og kona, 2 kyr, 4 smale, 2 t. korn og 2 t. potetor.

Erik Hansson St. Sleiref. 1830, d. 23/3 1898. 2/7 1855 g.m. Lisbet Hansdtr. St. Sleire f. 1833 på b.nr. 7, d. 28/5 1878.10/7 1879 g.m. e. Sofia Eriksdtr. St. Sleire f. 1834 på b.nr. 11.
Born: 
a.  Dortea f. 27/9 1856. Sjå under nr. 7 her på bruket.
b.  Elisabet Hansina f. 16/10 1880. G. og bur på Lister.

Ved skifte etter Dordi Hansdtr. 1836 vart bruket utl. på Erik Hansson for 95 spdl., og 1851 tingl. kårebrev frå Erik Hansson til faren og stykmori.

Lærar Gabriel Monssonf. på garden Kroken i Lavik 18/1 1855, son til Mons Matiasson. 10/7 1879 g.m. Dortea Eriksdtr. St. Sleire f. 27/9 1856, d. 13/12 1891. 27/4 1892 g.m. Matilde Kristens­dtr. Frøyset f. 26/10 1862 på b.nr. 4.
Born: 
a.  Elisabet f. 26/3 1880, d. 27/3 1965, g.m. lærar Karl Hjelme. land. Lærar i Matre.
b.  Gjertrud f. 26/1 1882. Sjå under nr. 8 her på bruket.
c.   Erik Torbjørn Frølich f. 17/3 1884. Jernbanearbeidar, d. i Stavanger 1938.
d.   Mons f. 15/6 1881. Utvandra til U.S.A.
e.   Sigurd f. 24/10 1889. Utvandra til U.S.A. 1906.
f.    Kristen f. 21/10 1893. Nr. 9 her på bruket.
g.   Dortea f. og d. 1894.
h.   Daniel f. 30/6 1896, d. 23/8 1908.
i.    Sofus Karstein Kahrs f. 15/5 1897. Utvandra til U.S.A.
j.    Øgmund f. 10/7 1898. Sjømann, d. 28/6 1921.
k.   Arne Kristoffer f. 22/8 1900. Sjømann.
l.    Gardar Martin f. 9/10 1902. Utvandra til U.S.A.
m.  Laura Elida f. 22/2 1906, g.m. potsbud Kristiansen, Oslo.
Deira born:
a.   Per Ben, f. 23/12 1927.
b.    Odd, f. 7/11 1928.
n.  Sverre f. 26/12 1907, d. i Oslo 1939. Han var ugift.

22/11 1879 skøyte frå Erik Hansson St. Sleire til dottermannen Gabriel Monsen og dotteri Dortea Eriksdtr. for 1600 kr. og kår (800kr.).

lngvald Ivarson Sandnesf. 7/10 1882, d. 21/10 1962, son til nr. 9 på b.nr. 5, St. Sleire. 8/7 1904 g.m. Gjertrud Gabrielsdtr. Monsen f. her på bruket 26/1 1882, d. 16/9 1951.
Borni til nr. 8 er fødde i Sandnes ved Stavanger, so ein finn lite um dei kyrkjebøkene for Masfjorden.
Gabriel Monrad Ingvaldson Sandnes f. 28/3 1908, g.m. Borghild Andreasdtr. Vabø 14/5 1931. Borghild f. 24/1 1909 på b.nr. 3, Fossheim under Fausdal. Dei hev fenge desse born:
Born: 
a.  Dortea f. 28/8 1931.
b.  Klara Agnes f. 18/7 1933.
c.   Ingvald Georg f. 19/9 1934.

Gabriel Sandnes hev no kjøpt b.nr. 1 på Eikemosætren. Ei dotter til nr. 8, Dortea f. 1904, d. 31/5 1921.
19/12 1932 tingl. skøyte frå Gabriel Monsen til dottermannen Ingvald Ivarson Sandnes for 2400 kr. og kår (1000 kr.).

Kristen Monsen f. 21/10 1893 (7f), d. 20/6 1988. Gift 5/5 1933 m. Marta Nilsdtr. Kvamsdal f. 19/11 1910 på Byrkjeland b.nr.4(2a), d. 5/11 1982.
Born:
a.  Gardar Martin f. 18/7 1933. Nr.10 på bruket.
b.  Øgmund f. 18/7 1933, d. 28/1 1976
Skøyte 17/7 1937 frå Ingvald Ivarson Sandnes til Kristen Monsen for 4700 kr og kår til foreldra.

10  Gardar Martin Monssen f. 18/7 1933. Ugift.
Skøyte 1972 til Gardar Monssen for 8000 kr og kår.