Bruk 6

– Hev vore skild frå b.nr. 1 frå kring 1730

Erik Rasmusson, f. 1686, d. 1746 – 60 år gamal Kona heitte Anna Hansdtr.
Born:
a.  Rasmus f. 1734.
b.  Hans f. 1736.
c.   Ei dotter døyr 1740 – 1½ år gamal
d.   Hans f. 1732.
e.   Ei dotter døyr 1745 – 12 vikor gamal
Har ikkje funne noko bygsel til Erik, heller ikkje veit ein kvar han er ifrå. Men då det er skifte etter han i 1746, hev han ein arving, Rasmus Erikson 12 år, med formyndar “Arne Øvre, Øst- Gullen”. Enkja er ikkje nemnd ved skiftet. Men at det er ho som vert attgift med nr. 2 her, er tvillaust. Sjå namnet på fyrste son til nr. 2!

Ivar Monsson Haugsdal, f. 1723. Son av Mons Monsson på b.nr. 1.1846 g.m. Anna Hansdtr. Det er sagt “enken” ved trulovingi.
Born:     
a.  Erik f. 1747.
b.  Mons f. 1750. Nr. 3 her på bruket.
Dagsett 15/1 1746 og tingl. 13/6 1746, bygselbrev frå biskop Bornemann til Ivar Monsson Haugsdal 1 pd. S ¼ v. fisk.

Mons Ivarson Haugsdal, f. 1750, d. 1830.1774 g.m. Orlog Nilsdtr. Høyvik f. 1741 i Gulen, d. 1807.
Born:
a. Anna f. 1776.
b.  Ivar f. 1777. Nr. 4 her på bruket.
c.   Erik f. 1782. g.m. Kan Jetmundsdtr. Risnes 1810. Bustad Haugsdalsbakken, no b.nr. 8 – Solbakken.
Dagsett 30/8 1773 og tingl. 18/10 1773 bygselsetel frå biskop Arentz til Mons Ivarson på 1 pd. S.1/4 v. fisk.

Ivar Monsson Haugsdal, f. 1777, d. 29/3 1866. 1800 g.m. Ragnhild Olsdtr. Torsvik f. 1773, d. 4/1 1835.
Born:
a.  Orlog f. 1801. Flutte til Gulen 1837. Sjå utflytte.
b.  Gjertrud f. 1803, g.m. Jetmund Erikson Risnes 14/6 1845. b.nr. 8, Haugsdal.
c.   Ola f. 1809. Nr. 5 her på bruket.
d.   Mons f. 1812, g.m. Olina Rasmusdtr. Eikemo. Han var lærar og attåt bonde på g.nr. 41 – Eikemosæteren.
1798 bygselbrev frå biskop Irgens til Ivar Monsson på 1 bp. S. 16 mk. fisk, som faren Mons Ivarson fyrr hev brukt.

Ola Ivarson Haugsdal, f. 1809, d. 17/11 1867. 1834 g.m. Gurina Johannesdtr. St. Matre f. på b.nr. 4 og 5, 26/1 1805, d. 13/10 1871.
Born:
a.  Rognald f. 28/4 1837. Nr. 6 her på bruket.
b.  Johannes f. 10/5 1840, d. 14/1 1874.
c.   Ivar f. 17/12 1842. Bustad Steine, Gulen. 1869 var han g.m. Anna Jensdtr. Spangelo frå Lærdal. Han hadde vore gift ein gong fyrr.
d.   Sellik Olai f. 30/1 1845, d. 26/9 1847.
e.   Siri f. 1846, d. 14/4 1846 – 8 dagar gamal
f.    Sina f. 19/4 1847. Lagnad ukjend.
Dagsett 1839 og tingl. 1840, kongel. skøyte til Ola Ivarson på 1 bp. S.16 mk. fisk for 250 spdl. og jordavgift 1 t. 2 ½ fjdk. bygg. Same året tingl. kårebrev til faren Ivar Monsson. – Nr. 5 var lærar og bonde.

Rognald Olson Haugsdal, f. 28/4 1837, d. 3/8 1925.1855 g.m. Larsina Henriksdtr. L. Sleire f. 1830 på b.nr. 1, d. ½ 1918.
Born:
a.  Gina f. 25/11 1856, g.m. Erik Rasmusson Stordalen, f. i Stordalen under Fosse 1859, d. 20/6 1887.
b.  Kari f. 15/8 1858, d. ?
c.   Kari f. 17/7 1860, g.m. Lasse Lundeland 1890. Bustad: Steine, Gulen.
d.   Helena f. 5/10 1864, d. 29/8 1938, g.m. Rasmus Torgeirson Haugsvær, Risnes b.nr. 1.
e.   Ola f. 27/11 1866. Nr. 7 her på bruket.
f.    Ivar f. 15/10 1868, g.m. Olina Maria Jonsdtr. Haugsvær frå b.nr. 10. Bustad S. Hope b.nr. 8.
g.   Orlaug f. 16/12 1872. Sjå utflytte.
h.   Johanna f. 16/11 1874, d. 29/7 1876.
27/5 1868 skøyte frå “Ole Iversens myndige og selvskiftende arvinger til Rognald Olsen for 200 spdl. og Kaar 115 spdl.”.
Han var og lærar som faren.

Ola Rognaldson Haugsdal, f. 27/11 1866, d. 3/6 1919.8/6 1894 g.m. Josefina Kristina Jonsdtr. Haugsvær f. 17/1 1873 på b.nr. 10, d. 4/8 1960.
Born:
a.  Liv f. 21/2 1895, d. 17/10 1967, g.m. lærar Sjur Arneson Engesæter frå Brekke, son til Arne Gregoriusson, 24/11 1916. Dei fekk sonen Ottar på Sleire 21/2 1918. Engesæter lærar i Alvøy um Bergen. F. 7/4 1888, d. 14/3 1945.
b.   Kristina f. 19/6 1896, g.m. Botolv Rasmusson Kvamsdal, b.nr. 2.
c.   Ragnvald f. 9/7 1899, d. 25/3 1924.
d.   Dagny f. 12/2 1902, g.m. lensmann Alf Ludvigson Holmås, bustad Torsvik, b.nr. 2.
e.   Jon f. 25/1 1904. Nr. 8 her på bruket.
f.    Olga f. 19/1 1906.
g.   Trygve f. 3/12 1907, g.m. Brita Gjertsdtr. Daae, Frøyset. Bustad b.nr. 8, Haugsdal.
h.   Kari Lovisa f. 31/5 1911, g.m. Harald Edvardson Hatlevik, bustad Hatlevik.

3/5 1900 skøyte frå Rognald Olson Haugsdal til sonen Ola for 800 kr. og kår (1600 kr.).

Jon Olson Haugsdal,  f. 25/1 1904, d. 17/8 1974. Gift 29/6 1928 m. Randina Andreasdtr. Vågset, f.5/8 1905 på b.nr. 1 (4c), d. 8/5 1988.
Born: 
a.  Berit f.31/5 1929, d. 4/2 1944 ved “Masfjord”s forlis.
b.  Jofrid f.7/3 1931, g. 10/6 1950 m. Kjell Sleire. Sjå Litle Sleire b.nr. 2.             
c.   Haldis f. 20/12 1935, g. 2/8 1958 m. Håkon Torsvik. Sjå b.nr. 17 her.
d.   Atle f. 22/11 1943. Nr. 9 her.
Skøyte 2/9 1936 frå Josefine Jonsdtr. til sonen John og kona for 3400 kr og kår.

Atle Haugsdal, f. 22/11 1943 (8d), g. 14/8 1965 m. Kari Tangedal f.30/11 1944 i Torsvik b.nr. 9 (2e).
Born:
a.)  Jan Kjartan f. 22/11 1966, g. 13/8 1988 m. Elin Irene Flaten f. 24/4 1962 i Vanvikan.
Deira born:
a.    Martina Elisabeth Lunde f. 18/2 1986
b.    Veronica f. 17/7 1989
c.    Jøran f.5/4 1992
———————————————
b.)  Endre f.3/7 1970, g. 18/11 1989 m. Bente Ynnesdal, f.7/2 1971 på Husnes.
Deira born:
a.    Bjarte f.9/2 1990
c.    Haldor f. 25/11 1974
d.    Raymond f.9/1 1977
Skøyte 15/9 1969 til Atle Haugsdal og kona for 18000 kr.

Utflytte frå b.nr. 6

Nr. 4 a, Orlog Ivarsdtr. f. 1801, g.m. Lars Johanesson St. Matre f. 1816 på b.nr. 3. Lars vart bonde på Steine i Gulen.
Nr. 6 a, Gina Rognaldsdtr.. f. 1856, g.m. Erik Rasmusson Stordal, f. 1859 på Stordal under Fosse. Erik vart plassmann på Steine i Gulen.
Nr. 6 c, Kari Rognaldsdtr.. f. 1860, g.m. Lasse Lundeland, Lifjorden.
Nr. 6 g, Orlaug f. 1872, g.m. bonde e.m. Lars Hauge, Gulen. Born: Ragnvald, Ivar, Margit.
Nr. 7 f, Olga Olsdtr.. f. 1906, g.m. bonde Leif Opedal, Lofthus. Born: Haldor, Olav, Ingebjørg og Jon.