Bruk 5

– Utskilt frå b.nr. 4 – 19/10 1868

Ola Pederson Haugsdal, f. 1819 på b.nr. 1, d. 20/10 1872. 15/10 1855 g.m. e. Gurina Arnesdtr. Daae, e. etter Gerhard Daae på b.nr. 3, f. 1792, d. 22/3 1884.
Ola Pederson kallast plassmann då han døyr, og hev kanhenda ikkje butt på sjølve b.nr. 5. Men det er han som skøyter til nr. 2 her. Kva tid Ola Pederson hev vorte eigar av bruket, kan ein ikkje finna ut av offentlege dokument.

Mikkel Janson, f. på Fanebust i Lindås 1829, d. 27/2 1886. g.m. Marta Johannesdtr.. f. på Fanebust i Lindås 1836, d. 25/6 1928.
Born:
a.)  Jakob f. 1859 i Lindås. Nr. 3 her på bruket.
b.)  Johan f. 1862 i Lindås, d. 7/6 1884.
c.)   Daniel Kornelius f. 4/12 1874. Død ung. Sjømann.
d.)   Martinus f. 30/9 1877, g.m. Martina Sørensdtr. Kvamsdal frå b.nr. 2 – 6/8 1898. Bustad Bergen.
Deira born:
a.    Magnus.
b.    Henrik.
c.    Sverre.
d.    Daniel.
e.    Margit.
Mikkel Janson frå Fanebust hadde nok fleire born, fødde i Lindås.
————————————————
e.)  Tor f. 12/10 1880, d. ung i Bergen.
f.)    Tilla Maria f. 23/3 1883, g.m. Nils Ulvøen, Austrheim.
4/11 1872 tingl. skøyte frå Ola Pederson til Mikkel Janson for 239 spdl. 27 sk. Kår til seljaren og kona – femårsverde 60 spdl. “Forbeholdt selgeren rett til bruk av plasset Gåtene efter Anna Monsdatters død”.

Jakob Mikkelson Haugsdal, f. 10/9 1858, d. 22/4 1940. 29/4 1880 g.m. Marta Kristina Jonsdtr. Undal f. i Gulen 1856. Død 11/5 1945.
Born:
a.  Jon f. 21/6 1880. Nr. 4 her på bruket.
b.  Mikael f. 9/1 1882. Utvandra til Amerika.
c.   Marta f. 23/7 1884, g.m. Ivar Peterson Haugsdal 16/4 1905. Sjå b.nr. 1.
d.   Johannes f. 6/8 1886.
e.   Ola f. 5/9 1887. Utvandra til Amerika. Familien bur Bergen.
g.   Magnus f. 29/9 1888.
h.   Anna f. 20/10 1890.
i     Jakob Martin f. 31/1 1892, g.m. Agnes Pedersen, Bergen.
Born: Georg. Bur i Bergen.
j.   Klaus f. 9/9 1893, d. 14/11 1895.
k.   Nils Elias f. 10/7 1895, d. 11/8 1912. Drukna i eit vatn under bading.
1.   Klaus f. 10/4 1897.
m.  Dortea Kristina f. 23/7 1898, d. 16/4 1906.
17/10 1889 skøyte frå Marta Johannesdtr. – enkja etter Mikkel Janson – til Jakob Mikkelsen for 1 200 kr. og kår (500 kr.).

Jon Jakobson Haugsdal, f. 21/6 1880, d. 18/3 1945.16/4 1905 g.m. Martine Jørgine Olsdtr. Rambjørg f. 19/8 1877 på g.nr. 2, b.nr. 8, d. 23/12 1927.
Born:
a.)  Jens Oskar f. 22/9 1905. Nr. 5 her på bruket.
b.)  Daniel f. 18/8 1908, g.m. Mathilde Fjelltveit frå Fusa. Bur i Fana.
Deira born:
a.    John f. 25/10 1936.
b.    Margun f. 27/6 1939.
c.    Martin f. 28/3 1946.
———————————————
c.)  Leif f. 18/8 1908, d. 20/10 1965, g.m. Harriet Klara Sjærdal frå Tyssedal. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Lillian f. 6/5 1938.
b.    Willy f. 14/9 1941.
c.    Helga Jorun f. 16/8 1944.
d.    Øyvind Leif f. 26/3 1946.
———————————————-
d.)  Martin f. 17/3 1911. Sjå g.nr. 2, b.nr. 13 og 15.
e.)   Marit Kornelia f. 10/6 1913, g.m. Monrad Høvik frå Bergen. Bur i Fana.
Deira born:
Wenche f. 30/1 1946.
f.)   Johannes Kristoffer f. 3/8 1919, g.m. Hanna Gjelland f. 8/8 1920 i Uggdal i Tysnes. Bur i Åsane.
Deira born:
a.    Ove f. 11/1 1947.
b.    Vigdis f. 19/9 1951.
15/12 1938 skøyte frå Jakob Mikkelson Haugsdal til sonen Jon Jakobson for 1 600 kr. og kår.

Jens Oskar Jonson Haugsdal, f. 22/9 1905, d. 7/9 1990. Gift 18/9 1931 m. Anna Andreasdtr. Romarheim, f. 7/10 1905 i Ytre Haugsdal b.nr. 2 (14a).
Born:     
a.  Magnhild f. 13/1 1932, g. 12/10 1963 m. Otto Kolås frå Manger. Bur der.
b.  Anfinn f. 26/1 1935. Nr. 6 på bruket.
Skøyte 17/7 1945 frå ervingane etter Jon Jakobson Haugsdal til Jens Oskar Haugsdal for 2300 kr.

Anfinn Haugsdal, f. 26/1 1935, (5b), g. 8/5 1965 m. Berit Matre f. 1/4 1940 i Bergen.
Born:     
a.  Johnny f. 15/7 1965
b.  Britt f. 26/11 1969. Bur i Bergen.

Born:
a.  Silje f. 14/7 1991. Sjå Gnr.34 Bnr.43.
————————————————————
c.   Anne f. 26/11 1969. Bur i Trodal b.nr. 4.
Skøyte 23/12 1974 til Anfinn Haugsdal for 12000 kr og kår.